This page as PDF

In 2014 is de wet Passend Onderwijs ingegaan. Dat betekent voor scholen dat zij goed beleid moeten hebben voor alle leerlingen. Bij het schrijven en implementeren van beleid voor hoogbegaafde leerlingen, rijzen vaak de nodige vragen. ‘Hoe regelen we dit in de formatie?’, ‘hoe signaleren we de leerlingen?’ en vooral, ‘hoe krijgen we het hele team met de neus dezelfde kant op?’ Op dergelijke vragen heeft Novilo steeds weer een passend antwoord.

Op zeer concrete wijze biedt Novilo begeleiding direct in de praktijk. We geven teamtrainingen, coachen leerkrachten, doen observaties en bespreken casuïstiek. Op die manier kan een school aan de slag met de speerpunten als hoogbegaafdheid, excellentie en Passend Onderwijs. Wij leren je hoe je alle ideeën kunt omzetten in concrete plannen en deskundige uitvoering.

Novilo kan bogen op ruime ervaring en expertise. Wij hebben inmiddels honderden scholen begeleid bij het schrijven, implementeren en borgen van beleid. We hebben scholen ondersteund bij het opzetten van een plusklas of van afdelingen voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs.

Maatwerk op basis van behoefte
Teamtrajecten zijn altijd maatwerktrajecten die onder begeleiding van een van onze onderwijsadviseurs opgezet moeten worden. We richten een traject in op basis van gesprekken en mogelijk onderzoek in de vorm van een nulmeting.

Op basis daarvan kunnen een traject vormgeven waar vaak verschillende scholings- en trainingsmomenten zijn opgenomen.

Bekijk hier de keuzegids met al ons scholingsaanbod: Creditsysteem Novilo 

Wil je direct contact?
Neem dan contact op met één van de onderwijsadviseurs van Novilo!

Ook is het uiteraard mogelijk één of meerdere medewerkers binnen je school op te leiden tot Talentbegeleider: zie daarvoor onze opleidingen.