This page as PDF

Hier vind je de partners en gediplomeerde talentbegeleiders van Novilo. Zij zijn werkzaam in verschillende gebieden in Nederland en in meerdere disciplines.

Ben je op zoek naar een begeleider? Op www.kwaliteitsregisterhoogbegaafdheid.nl zou je ook een geschikte begeleider kunnen vinden.


BLIQ OP TALENT
Laurien de Roover-Rooimans

2016-11-09_09-40-57

BLIQ op Talent geeft coaching en training van individuele leerkrachten en schoolteams om ervoor te zorgen dat het onderwijs en de aanpak zo goed mogelijk aansluit bij de meer- en hoogbegaafde leerlingen. Te denken valt aan het opstarten en begeleiden van een Compacten&Verrijken-programma, beleid schrijven (en uitvoeren), verrijkend kleuteronderwijs begeleiden, etc. Ook begeleidt Laurien ouders en kinderen, bijvoorbeeld d.m.v. mindsettraining en “ik leer anders” methodiek.

Werkgebied: Voorne-Putten, Zuid-Holland

www.bliqoptalent.nl


UP KINDERTHERAPIE
Anne Hartmans

2016-11-07_13-36-02

Up Kindertherapie biedt advies, begeleiding en therapie aan meer- en hoogbegaafde kinderen van 3 tot 20 jaar die vastlopen of die dit dreigen te doen en hun ouders en school. Durven, kunnen en mogen zijn wie je bent, met inzet van persoonlijke kracht en jouw talenten, geeft zelfvertrouwen en stimuleert het algeheel welbevinden. Daarnaast werkt Up samen met Hoogbegaafd Hoorn. Hier bieden wij filosofiegroepen, werkplaats voor creatief denken en doen, plusklassen (ook voor kleuters) en passende begeleidingstrajecten voor thuiszitters.

Werkgebied: Noord-Holland

www.upkindertherapie.nl


RT OPTIMAAL
Anneke Looijenga

2016-10-10_13-12-08

Hoogbegaafden hebben dikwijls extra hulp nodig bij het ontwikkelen van de executieve vaardigheden (leren leren, leren plannen, leren organiseren van school- en huiswerk)en het accepteren van hun ‘anders’-zijn. Deze hulp biedt Anneke in haar praktijk RT OptimaAL. Daarnaast ondersteunt ze als Master SEN ook kinderen met taal-, lees- en rekenproblemen.

Werkgebied: regio Amersfoort

www.rtoptimaal.nl


SLIMVAARDIG
Marian Plat

2016-09-30_11-25-34

SlimVaardig is opgericht door Marian Plat. Zij schreef het boek `Eerste hulp bij hoogbegaafdheid`, dit is een praktisch boek voor ouders en leerkrachten om vaardig te worden in het begeleiden van (hoog)begaafde kinderen. SlimVaardig richt zich op begeleiding van kinderen in de basisschoolleeftijd en het ondersteunen van leerkrachten. Zij organiseert o.a. studiedagen voor scholen m.b.t. hoogbegaafdheid.

Werkgebied: Noord-Holland

www.slimvaardig.nl


BE GOOD, NA LEARNING & COACHING
Nadya Arabi

bij-logo

Be good, NA Learning & Coaching is opgericht door Nadya Arabi, specialist (hoog)begaafdheid en bevoegd leerkracht. Zij begeleidt en coacht kinderen vanaf groep 4 t/m VO, ouders en scholen rondom de thema’s executieve functies (leren leren, plannen, etc), mindset, (opzetten) plusklas, beleid begaafden-/ talentonderwijs.

Werkgebied: Zuid-Holland, rondom Zoetermeer

www.nalearningcoaching.nl


BUREAUCIC
Christel Raats

origineel-logo-bc-in-png

BureauCiC is gericht op het werken met (hoog)begaafde kinderen op de basisschool, in het voortgezet onderwijs en jong-volwassenen in het vervolg onderwijs. Daarnaast begeleid ik ouders in het proces van ‘het hebben van een (hoog)begaafd kind’ en kan ik gesprekspartner zijn en professioneel adviseur voor de school waar uw kind op zit of naar toe gaat.

Werkgebied: West-Brabant en Zeeland

www.bureaucic.nl

 


BUITENGEWOON TALENT
Liane Horsting

logo3

BuitenGewoon Talent biedt kleinschalige en persoonlijke begeleiding voor hoogbegaafde en/of hooggevoelige kinderen en jongeren. Dit kan een kortdurend coachingstraject zijn, maar ook een intensiever programma gericht op kinderen/jongeren die diepere problemen ervaren zoals bijvoorbeeld burn out- of depressieklachten, motivatiegebrek, schoolweigering of die op een andere manier zijn vastgelopen in het dagelijkse leven. Na het scheppen van rust en ruimte door een positieve time-out in te lassen wordt er op eigen tempo en manier toegewerkt naar een fijne, positieve deelname aan het leven.

Werkgebied: Midden-Nederland

www.buitengewoontalent.nl


IQMAAK
Sjoerd Dirk Meijer

iQMaak_logo_vierkant2

Sjoerd Dirk Meijer van iQMaak begeleidt, ondersteunt en adviseert kinderen, hun ouders en leerkrachten op het gebied van hoogbegaafdheid. Sjoerd Dirk volgt de ECHA-opleiding en geeft les aan een plusklas. Daarnaast organiseert hij programmeerworkshops, -cursussen en -kampen voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen van 4 jaar en ouder. Tevens ondersteunt en adviseert hij (basis)scholen bij de implementatie van programmeeronderwijs.

Werkgebied: heel Nederland

www.iQMaak.nl


CENTRUM VOOR CO-ACTIEVE COMMUNICATIE
Marijke van Dijk

Logo Co-actief

Hoe geef je (non-verbaal) leiding aan je klas? Wat hebben leerlingen nodig van jou als docent? Hoe stimuleer je je leerlingen? Marijke van Dijk van het Centrum voor Co-actieve Communicatie houdt zich bezig met allerhande vraagstukken op het gebied van motiveren, leidinggeven en samenwerken in het onderwijs.
Marijke is co-auteur van de boeken Voor de Leeuwen! (2016), Contact maken in het primair onderwijs (2014), Contact maken op school (2011) en de artikelenbundels Motiveren tot Leren (2011) en Aandacht voor orde (2011).
Zij werkt en schrijft vanuit het motto: vandaag geleerd, morgen toegepast.

Werkgebied: heel Nederland

www.co-actief.nl


LUDIQ TALENTDIDACTIEK
Monique Schaminée

Ludiq_LOGO_talentdidactiek verkleind

Gedreven door haar passie voor het spelende kind, ontwikkelde Monique een traject voor het trainen van executieve functies via het spelen van spellen. Al spelend worden de deelnemers geprikkeld uit hun comfortzone te komen, een ontwikkeling van alle facetten van de persoonlijkheid in gang te zetten en te ervaren dat: leren leuk is, dat falen bij leren hoort en dat je met en van anderen veel kunt leren. Monique is ECHA Specialist in Gifted Éducation, begeleidt scholen, ouders en kinderen vanuit Ludiq en is werkzaam in het fulltime HB onderwijs.

Werkgebied: Gelderland en workshops in heel Nederland

www.ludiq-talentdidactiek.nl


HET TALENTENLAB
Floor Raeijmaekers

67732084

Het TalentenLab is opgericht door drs. Floor Raeijmaekers, ECHA Specialist in Gifted Education. Het TalentenLab verzorgt workshops en trainingen, adviseert scholen en leerkrachten en begeleidt (hoog)begaafde kinderen. Floor is de bedenker van Fixie & Growie en medeoprichter van Platform Mindset. Ze is Talentenbouwer en Blij met mij! trainer. Samen met haar dochter schreef ze het boek ‘Hartstikke Hoogbegaafd’.

Werkgebied: Noord-Brabant

www.hettalentenlab.nl


FIJNGEVOELIGBREIN TALENTBEGELEIDING
Monique Peijen

logo FGB

Bij Fijngevoeligbrein richt Monique zich op de begeleiding van hoogbegaafde hoogsensitieve kinderen, jongeren en volwassenen. Begeleiding is altijd maatwerk, uitgaande van de intensiteiten die ervaren worden, spelen, ontdekken, creëren en ontwikkelen we zodat de aanwezige talenten ten volle beleefd en benut kunnen worden. Bij Fijngevoeligbrein worden ook trainingen, lezingen en workshops gegeven.

Werkgebied: Noord-Brabant. Trainingen worden door heel Nederland gegeven.

www.fijngevoeligbrein.nl

NONONSENZZ
Elsie Hijstek

logo nieuwe ondertekst

NoNonsenzz is er voor jongeren, ouders en scholen. Met een on-line screeningsinstrument wordt gekeken naar een combinatie van factoren (onder andere executieve vaardigheden, wereldbeeld, motivatie) waardoor een goed beeld ontstaat van de uitdagingen rond een jongere of groep leerlingen. NoNonsenzz helpt jongeren en hun ouders en docenten om met deze uitdagingen om te gaan zodat onderpresteren wordt gekeerd.

Werkgebied: ‘t Gooi, Utrecht

www.nononsenzz.nl


KIDSEMOTION
Marina Mol-den Boer

2016-09-05_09-21-14

Kidsemotion biedt kinder- en oudercoaching, EMDR-therapie, mindfulness en training in lichaamsbewustzijn. Marina kijkt in positieve beweging naar wie je bent en wat je nodig hebt, en is gespecialiseerd in hoogbegaafd en in hooggevoelig zijn.

Wergebied: geheel Nederland

www.kidsemotion.nl


TALENTEER JEZELF
Adrienne Schimmel

Logo 2016

Adrienne Schimmel is een coach voor jongeren en (jong)volwassenen op het gebied van hoogbegaafdheid, persoonlijke ontwikkeling, gevoelens, zingeving, perfectionisme, motivatie en onderpresteren. Inzichtgevend met de focus op eigen verantwoordelijkheid en deskundigheid. Doel: Jij weer lekker in je vel!

Werkgebied: Noord-Brabant, maar ook landelijk

www.talenteerjezelf.com


GRIP OP TALENT
Fanny Cattenstart

2016-08-31_09-30-33

Fanny Cattenstart van Grip op Talent is specialist (hoog)begaafdheid en talentontwikkeling. Vanuit haar persoonlijke betrokkenheid traint, coacht en adviseert zij leerkrachten, peuter- en zorgprofessionals en natuurlijk ouders. Centraal staat dat de zijnskant en vroege signalering sleutels zijn om dit kind tot bloei te brengen. Haar motto: Eerst begrip, daarna uitdaging.

Werkgebied: geheel Nederland, focus op Midden-Nederland

www.gripoptalent.nl


SLIM BEGELEIDEN
Albert Kaput

SBlogo nieuw

Albert begeleidt hoog getalenteerde jongeren en jong volwassenen in hun ontwikkeling en adviseert en ondersteunt ouders en scholen bij de ontwikkeling van hun kinderen tot zelfverantwoordelijke jonge mensen.

Werkgebied: geheel Nederland

www.slimbegeleiden.nl


BIJDEHAND TALENTBEGELEIDING
Mieke van den Elzen

image002

Bijdehand Talentbegeleiding organiseert activiteiten voor kinderen die hoogbegaafd zijn of waarvan een vermoeden is dat ze hoogbegaafd zijn. Daarnaast verzorgt Bijdehand Talentbegeleiding workshops en informatieavonden.

Werkgebied: regio Uden (Noord Brabant)

www.bijdehandtalentbegeleiding.nl


TALENT LEERT LEREN!
Yvonne van der Zanden

Yvonne isECHA specialist Gifted Education en bevoegd leerkracht primair onderwijs. Ze biedt 1-op-1 begeleiding van leerlingen en de leerkracht in de school en is bekend met methode ‘Geef me de 5’.

Werkgebied: Zuid-Holland

www.talent-leert-leren.nl


SHERPA
Annelie Neuteboom

2016-08-29_16-46-27

Annelie Neuteboom is orthopedagoog en integratief kindertherapeut. Zij richt zich op individuele begeleiding van (mogelijk) hoogbegaafde kinderen, die gedrags- of emotionele moeilijkheden hebben. Natuurlijk worden ook hun ouders, en indien van toepassing ook school, meegenomen in de begeleiding.
Daarnaast kunt u bij Sherpa terecht voor begaafdheidsonderzoek, waarbij Annelie ervan uit gaat dat niet alleen het IQ, als wel het hele beeld van het kind maakt of er al dan niet sprake is van hoogbegaafdheid.
Ook verzorgt ze een groepstraject voor hoogbegaafde kinderen, houdt ze lezingen op aanvraag en is ze graag bereid scholen te ondersteunen bij beleid m.b.t. hoogbegaafdheid.

Werkgebied: Zuidholland (gevestigd in Waddinxveen). Voor begaafdheidsonderzoek: werkgebied geheel Nederland.

Www.praktijksherpa.nl


VLINDERKRACHT XL
Dea Steen

2016-08-29_16-41-04

Adviesbureau voor ouders en scholen op het gebied van hoogbegaafdheid. De specialisatie ligt met name bij het jonge hoogbegaafde kind. De leeftijd van peuters tot midden basisschoolleeftijd spreken erg aan. Als we zorgen dat zij al jong begrepen en uitgedaagd worden, zal dat blijvende kracht geven in hun verdere ontwikkeling.

Werkgebied: Noord-Brabant

www.vlinderkrachtxl.nl


BUREAU TALENT
Lineke van Tricht

image001

De specialisatie van Bureau Talent is onderwijs, begeleiding en lesmateriaal voor (hoog)begaafde jongeren van 10 – 24 jaar. Dat betekent dat we ons veel bezighouden met uitdagend, vernieuwend onderwijs, leervaardigheden en motivatie. We bieden jongeren individuele en groepsbegeleiding; we hebben online verrijkingsprojecten voor de leeftijdsgroep 10  -14 jaar; we trainen docententeams op het gebied van Onderwijs op Maat en Begeleiding op Maat voor bovenstaande leeftijdsgroep; we begeleiden scholen om van visie/missie te komen tot (hoog)begaafdheidsonderwijs ofwel onderwijs dat talentontwikkeling stimuleert.

Werkgebied: Zuid- en Noord-Holland

www.bureautalent.nl


 LOTTE VAN LITH

2016-08-29_16-35-59

Lotte richt zich op hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid, persoonlijkheidsontwikkeling, emotionele ontwikkeling, herkennen van en omgaan met emoties, positief-ontwikkelgericht begrijpen van innerlijke conflicten, post-traumatische groei, theorie van positieve desintegratie, complexiteit van betekenisgeving en intensiteit van beleving, zingeving.

Werkgebied: Utrecht

www.lottevanlith.nl


KLASSE-INFO
Marian Miessen

Klasse

Lopen begaafde leerlingen vast in het basisonderwijs en/of zijn de leerkrachten handelingsverlegen, dan kan Klasse ouders/leerkrachten begeleiden in het aanpassen en vormgeven van de onderwijsbehoeften, zowel qua organisatie als qua inhoud. Ook begeleiding op schoolniveau is mogelijk, bijvoorbeeld door advies en ondersteuning bij het opzetten van een plusklas.

Werkgebied: Kennemerland


CENTRUM VOOR MRT-ABC
Wil van Rijn

Centrum MRT-ABC

Wil van Rijn werkt in het Centrum voor MRT-ABC met intensieve begeleiding naar een algehele integratie van Aanleg, Bewegingsmogelijkheden en Coördinatieve vaardigheden. Oefening volgens het MRT-concept zal resulteren in Algehele BewegingsCoördinatie.

Werkgebied: Midden-Nederland

www.mrtabc.nl


VERSCHIL IN TALENT
Anouk Mulder

Verschil in Talent

Anouk Mulder van Verschil in Talent is Orthopedagoog en OnderwijsSpecialist Hoogbegaafdheid. Zij coacht, begeleidt en adviseert hoogbegaafde kinderen, hun ouders, leerkrachten en andere professionele organisaties om het kind heen. Vanuit mijn rol als OnderwijsSpecialist train, coach en begeleid ik teams in het PO en VO.

Werkgebied: door heel Nederland

www.verschilintalent.nl


MIFFA
Ingrid van der Winden

2016-08-26_12-16-29

Ingrid biedt begeleiding op het gebied van dyslexie, het jonge kind en plusklassen.

Werkgebied: Gelderland

www.miffa.nl


KIND-MET-ZELFVERTROUWEN
Maaike Rekers

logo kmz

Maaike begeleidt volwassenen, kinderen, hun ouders en docenten rond hoogbegaafdheid, de problematiek en mogelijkheden die hiermee samen gaan. Ze leert je hoogbegaafdheid beter te begrijpen en er beter mee om te gaan door te werken met 3 ankers: denken doen en voelen. Ze werkt met de kracht van overtuigingen en de behoeftes achter ieder gedrag leren zien.

Werkgebied: Omgeving Rotterdam

www.kind-met-zelfvertrouwen.nl


MOVIMENTALE
Suzanne Houweling

Movimentale biedt kindercoaching met Motorische Remedial Teaching, dit is begeleiding waarbij bewegingsoefeningen een belangrijk middel zijn om het kind meer balans te geven tussen denken en voelen, tussen hoofd en lichaam. Hoogbegaafde kinderen hebben vaak de neiging om vanuit hun verstand te handelen en hebben moeite met automatiseren; dit zie je ook terug in de aansturing van hun lichaam en kan leiden tot gedragsproblemen en verminderde schoolprestaties. Wanneer je het kind traint om beter met omgevingssignalen om te kunnen gaan, gaat het kind beter bewegen en voelen en komt het beter in z’n vel te zitten. Dit heeft een positief effect op de leerprestaties en gedrag van het kind.

Werkgebied: Rotterdam-Den Haag (Zuid-Holland)

www.movimentale.nl


OOG VOOR TALENT
Nathalie Sluijsmans

2016-09-15_10-12-19

Oog voor Talent richt zich op het begeleiden en coachen van (hoog)begaafde kinderen in de basisschoolleeftijd en het adviseren van hun ouders en leerkrachten. Oog voor Talent biedt tevens ondersteuning en advies aan, bij het opstellen van beleid ten aanzien van talentonderwijs op basisscholen. Oog voor Talent kan desgevraagd optreden als gesprekspartner of adviseur van leerkrachten en scholen met betrekking tot (hoog)begaafdheid.

Werkgebied: Limburg

www.oogvoortalent.nu


TALENTAANZ
Manja Geijsel

2016-07-18_15-47-51

Talent aan Zet biedt coaching en begeleiding, advies, workshops en trainingen aan hoogbegaafde kinderen en hun omgeving. Manja is daarbij gespecialiseerd op het gebied van hoogbegaafde drop-outs.

Werkgebied: Noord-Brabant en Noord-Limburg

www.talentaanz.nl


OCTOPUS ENSCHEDE
Annegreet de Graaf

2016-06-22_10-00-17

Octopus Enschede is een bureau voor hoogbegaafdheid met o.a. een breed aanbod voor kinderen en jongeren, om hen uitdaging en begeleiding te bieden waar nodig.

Werkgebied: regio Twente

www.octopusenschede.nl


DE SCHOOL DE BAAS
José Barendse

2016-06-07_08-44-56

De school de baas neemt het initiatief om samen met de leerling, de ouders én de docenten invulling te geven aan het leerproces. De leerlingen leren hoe ze doelgericht kunnen leren en efficiënt gedrag kunnen laten zien. Als leerlingen ervaren dát ze zelf in staat zijn hun eigen gedrag en resultaten te beïnvloeden, krijgen de leerlingen weer toegang tot hun eigen leerproces. Zij worden de school de baas!

Werkgebied: Noord Brabant en omgeving van Land van Maas en Waal

www.deschooldebaas.nl


NATUURTALENT IN ‘T VELD
Claudia in ‘t Veld

Logo-250px-web

Natuurtalent in ’t Veld laat je de kracht van natuurlijk leren ervaren. Het samen met kinderen en jongeren werken aan een positieve, leergierige levenshouding en hun talenten wakker kussen is door coaching, workshops en alternatieve huiswerkbegeleiding mogelijk. Leerkrachten- en docenten(teams) motiveren en inspireren om te komen tot mens- & breinvriendelijk, coöperatief & duurzaam onderwijs, kan in de rol van spreker, trainer, onderwijsvernieuwer en adviseur. Om een leerling écht te zien, moet je soms anders in/uitzoomen.

Werkgebied: omgeving Zaltbommel, werkzaamheden in Gelderland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant.

www.natuurtalentintveld.nl


GAAF KIND
Ingrid Verkuil

gaaf_kind_logo pippi en gaafkind

Gaaf Kind is een praktijk waar kinderen en/of ouders in hun kracht gezet worden. Talentbegeleiding voor dropouts, kinderen die niet in het reguliere onderwijssysteem passen en (bijna) thuiszitters.

Werkgebied: omgeving Soest, Utrecht/Noord-Holland

www.gaafkind.nl


 

RT-PRAKTIJK DRIEBERGEN
Judith Dogger

logo

RT-praktijk Driebergen is gespecialiseerd in het bieden van extra ondersteuning aan kinderen met leerproblemen of leerstoornissen, o.a. lees- en spellingproblemen/dyslexie, rekenproblemen/dyscalculie, taal-/spraakproblemen.
Begeleiding en coaching van (excellente) leerlingen met faalangst en problemen t.a.v. motivatie, plannen/organiseren, doelgerichte doorzettingsvermogen. Begeleiding van excellente leerlingen waarbij sprake is van leerproblemen of leerstoornissen.

Werkgebied: omgeving van Driebergen-Zeist/Utrecht

www.rt-praktijk-driebergen.nl


KIND IN DE KIJKER
Sasha Jansen

2016-03-14_11-44-44

Sasha Jansen heeft de missie het onderwijs te veranderen zodat alle kinderen gezien worden en zich gezien voelen. Ze doet dit onder andere door trainingen te geven aan leerkrachten en scholen te begeleiden bij het opzetten en implementeren van beleid (hoog)begaafdheid. Door haar gedrevenheid en praktische inslag weet ze leerkrachten te motiveren en een groot draagvlak te creëren. Ook ontwikkelt ze lesmateriaal voor de groepen 1-2 en 3 t/m 8 en begeleidt ze ouders en kinderen.

Werkgebied: Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht

www.kindindekijker.nl


YONAH TALENT
Simon Anemaet

2016-02-10_09-18-30

Simon Anemaet van Yonah Talent is zelfstandig adviseur en begeleider bij (hoog)begaafdheid. Hij werkt als Talentbegeleider en Coördinator Hoogbegaafdheid in het basis- en voortgezet onderwijs met kinderen van 8 tot 18 jaar. Het is zijn drijfveer om talentvolle leerlingen te brengen naar persoonlijke groei. Hij heeft daarbij aandacht voor kinderen die extra ondersteuning behoeven vanwege bijvoorbeeld autisme, AD(H)D of dyslexie. Hij adviseert basis- en middelbare scholen, geeft workshops en zet beleidsmatige trajecten op. Daarnaast coacht hij ouders en treedt hij op als bemiddelaar tussen ouders en school.

Werkgebied: Yonah Talent is gevestigd in Groenlo (Gelderland), maar werkt landelijk en zelfs ook (inter)nationaal via Skype.

www.YonahTalent.nl


DUBBEL PLUS
Wendy van Beurden

2015-11-20_09-05-07

 

 

 

Dubbel Plus biedt begeleiding aan meer- en hoogbegaafde kinderen door een specialist hoogbegaafdheid. Daarnaast verzorgt Dubbel Plus workshops en trainingen voor leerkrachten, interne begeleiders en ouders.

Werkgebied: voornamelijk Brabant, Dubbel Plus is gevestigd in Goirle (bij Tilburg)

www.dubbel-plus.nl


LIDY SIBON ORTHOPEDAGOOG
Lidy Sibon

2015-11-12_15-29-46

 

 

Lidy Sibon geeft coaching aan kinderen en leerkrachten op het gebied van hoogbegaafdheid (leerproblemen, sociaal-emotionele problematiek). Ook intelligentie-onderzoek is mogelijk.

Werkgebied: Flevoland, Oost-Gelderland, Noord-Utrecht

lidysibon@xmsnet.nl


MUSICA EDUARTA
Karin van Toor

2015-09-18_10-26-01

Musica EduArta begeleidt kinderen en jongeren (en hun ouders) op het gebied van onderpresteren, perfectionisme, faalangst, mindset en de ontwikkeling van executieve functies zodat zij de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces.
Dit gebeurt door coaching, workshops en de unieke methode M.U.S.I.C©.

Werkgebied: Zuid-Holland en Zeeland


4YOUNGTALENT
Esther Scholten

2015-09-17_15-04-05

Esther Scholten adviseert ouders, scholen en andere (maatschappelijke) instellingen/bedrijven die jongeren een warm hart toedragen. Voor advies van tieners tussen 10-18 jaar op het gebied van HB, de overstap van BO naar VO, leren leren, motivatie en talentontwikkeling ben je bij 4YoungTalent aan het goede adres. Ook voor personal (study) coaching, mindfulness en Japans aan tieners kan je bij 4YoungTalent terecht.

Werkgebied: Noord-Holland

www.4youngtalent.nl


OP NIVEAU TALENTBEGELEIDING
Hanneke Geerts

2015-09-17_10-47-19

Op Niveau Talentbegeleiding begeleidt hoogbegaafde kinderen, hun ouders, leerkrachten en schoolteams in de omgang met hoogbegaafdheid. Het streven is om er samen met de omgeving voor te zorgen dat deze kinderen tot hun rect komen, begrepen worden en lekker in hun vel zitten. Daarnaast is Hanneke gespecialiseerd in hooggevoeligheid en beelddenken (gecertificeerd coach ‘Ik leer anders’).

Werkgbied: Noord-Brabant (Einhoven-Tilburg)

www.opniveautalentbegeleiding.nl


DE BOOMHUT Praktijk voor orthopedagogie
Marloes Leunk

2015-09-16_11-08-34

Orthopedagogische begeleiding van kinderen en jongeren (en hun ouders) met autisme, ADHD, gedragsproblemen en uiteraard hoogbegaafdheid. De Boomhut biedt hulp voor faalangst, motivatie, mindset, executieve functies, psycho-educatie, leren leren en ook mindfulness voor kinderen.

Werkgebied: Overijssel (Enschede-Twente)

www.deboomhut.info


STERKBEGAAFD
Arwen Kronemeijer

Sterkbegaafd

Sterkbegaafd richt zich op de begeleiding van ouders, leren leren, Voortgezet Onderwijs en mindset.

Werkgebied: Utrecht

www.sterkbegaafd.nl


DE TALENTENCOACH
Jolanda Klomp

De Talentencoach richt zich op de communicatie en persoonlijke ontwikkeling bij (HB) jongeren.

Werkgebied: West-Friesland


IQ IN CONTROL
Nicky Sierat

2015-08-24_14-27-43

IQ in Control begeleidt HB leerlingen die vastlopen in het basisonderwijs (intermediair tussen ouders – leerling – school).

Werkgebied: Zuid-Holland

www.iqincontrol.webklik.nl


COGNIVO
Jannie Geerds

cognivo-logo

Om te voorkomen dat kinderen niet lekker in hun vel zitten en negatief gedrag vertonen, begeleidt Cognivo hoogbegaafde kinderen op de volgende manieren: ontmoetingsavonden, een oudercursus, een programmeercursus, een kleutertalentgroep en met diverse pakketten zoals ‘Kind in zicht’, een schoolpakket en een terugkompakket.

Werkgebied: Noord-Nederland (Drenthe, Friesland, Groningen)

www.cognivo.nl


JONGLEREN.BIZ
Sascha Brandse

jongleren logo

Bij Jongleren.biz kunnen meer- en hoogbegaafde kinderen terecht voor ondernemend plusklasonderwijs. Met het lesaanbod van ‘leren onderzoeken, leren ondernemen en leren wie je bent’ helpen we kinderen om (weer) in hun kracht te gaan staan. Al jong leren om ondernemend in het leven te staan, daar gaat het om bij Jongleren.biz. Ook ouders en scholen kunnen bij ons terecht voor advies, trainingen en coaching rondom het onderwerp hoogbegaafdheid.

Werkgebied: Utrecht en Gelderland

www.jongleren.biz


HB058
Bernadette Kolthof & Marianne van Mourik

Logo_HB058_Header_Final

HB 058 is het eerste kenniscentrum op het gebied van hoogbegaafdheid in Leeuwarden en omgeving. Zij zijn er voor ouders, kinderen en leerkrachten. De droom en het streven is dat op een dag alle hoogbegaafde kinderen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben, zowel thuis als op school. Om dat te bereiken moeten ouders en leerkrachten genoeg kennis in huis hebben.

Werkgebied: Friesland, Groningen en Drenthe

www.hb058.nl


CLEVERBEE
Mirjam Veldhoven

CB280

Cleverbee richt zich op het jonge kind met ontwikkelingsvoorsprong. Mirjam deelt kennis over dit onderwerp met kinderopvang, peuterspeelzaak en gastouders door middel van trainingen en individuele ondersteuning. Ook ouders die meer willen weten over hun kind met een voorsprong kunnen bij Cleverbee terecht voor ondersteuning.
Ook de Kennis Koffie en Koek bijeenkomsten (in Schiedam of op locatie) zijn bedoeld om kennis te delen over alle onderwerpen die samenhangen met hoogbegaafdheid en ontwikkelingsvoorsprong.

Werkgebied: de trainingen vinden plaats door heel Nederland.

www.cleverbee.nl


SLIMMEPEUTER.NL
Maddy Hageman

2015-07-24_08-43-54

Maddy richt zich op het jonge kind (peuters en kleuters) en plusklassen. Ze geeft o.a. advies bij het opzetten en organiseert intervisies in het basisonderwijs.

Werkgebied: Utrecht, maar soms ook daarbuiten.

www.slimmepeuter.nl


GOED GELEERD
Nancy Verbeten

logo_definitief
Goed geleerd, praktijk voor onderwijsbegeleiding is gespecialiseerd in dyslexie, ICT & mediawijsheid in combinatie met meer- en hoogbegaafdheid.

Werkgebied: Brabant, specifiek Zuid-Oost Brabant (de Kempen).

www.praktijkgoedgeleerd.nl


PROBLEEMLOOS PIENTER
Marieke Groenewold

logo Pprobleemloos Pienter

Probleemloos pienter is gespecialiseerd in kinderen van 0-6 jaar en de (gezondheids)zorg inclusief JGZ (met name consultatiebureau).

Werkgebied: Noord-Holland, regio Kennemerland en Alkmaar, Zaandam, en specifiek rond Castricum.

www.probleemloospienter.nl


EXPERTGROEP ONTWIKKELINGSVOORSPRONG
Fanny Cattenstart, Lilian van der Poel & Marieke Groenewold

ontwikkelingsvoorsprong rgb

Het belangrijkste doel van de Expertgroep is zo vroeg mogelijk te signaleren of een kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft. De Expergroep is er om ouders en verzorgers beter bij te staan in de opvoeding en begeleiding van deze kinderen. Tweede doel is om naast ouders ook opvangorganisaties, onderwijs- en zorgorganisaties te voorzien van de nodige kennis en begeleiding.
Werkgebied: Nederland (zie site)

www.expertgroepontwikkelingsvoorsprong.nl


COFFEE AND COACHING
Maaike de Boer

cc-logo-rood

Maaike de Boer biedt sociaal/emotionele begeleiding één op één aan jongeren en volwassenen (hoogsensitief en hoogbegaafd) die vastlopen op perfectionisme, gebrek aan motivatie en zelfsabotage. Zij is co-trainer en begeleider naast Tijl Koenderink in de training ‘Goed in je vel en tot je recht komen’.
Werkgebied: Den Haag en omstreken

www.coffeeandcoaching.nl


GAVE MENSEN
Xandra van Hooff

 

 

 

Xandra van Hooff biedt begeleiding op het gebied van zelfbewuste emoties aan volwassenen en werkt met hen aan emoties zoals schaamte (inclusief faalangst en perfectionisme), schuld, onzekerheid en authentieke trots. Daarnaast staat zij als co-trainer in de gevorderden opleiding. Werkgebied: ‘Rijk van Nijmegen’ en omgeving.

www.gavemensen.nl


BLINQ
Inge Planteydt

Blinq

Inge Planteydt geeft lezingen, trainingen en cursussen over eigen-wijs opvoeden van (hoog)begaafde kinderen. Ze geeft thema-contactbijeenkomsten voor ouders en biedt individuele begeleiding.
Werkgebied: Zuid-Holland, regio Gouda

www.blinq-hb.net


TALENT-X
Petra Aaldring

TalentX

Talent-X geeft oplossingsgerichte begeleiding voor begaafd talent
Werkgebied: Zuid-Holland, regio Delft

www.talent-x.net


UNIQUE-TALENTBEGELEIDING
Ans Ramaut

Unique

UnIQue-talentbegeleiding staat voor het motiveren en enthousiasmeren van hoogbegaafde kinderen zodat ze de verantwoordelijkheid opnemen voor hun eigen leerproces, hun leven een positieve draai kunnen geven en optimaal gebruik kunnen maken van de vele voordelen van het hoogbegaafd zijn.
Werkgebied: Noord Brabant

www.unique-talentbegeleiding.com


KOOLEN COACHING
Simone Koolen

Koolen Coaching

Bij Koolen Coaching kunt u terecht voor de cursus ‘Snel-Leren = Leuk-Leren’ en voor coaching van hoogbegaafde kinderen, hun ouders en leerkrachten.
Werkgebied: de Randstad (provincies Utrecht en Zuid-Holland)

www.hoogbegaafdenspecialist.nl


ORTHOPEDAGOGIEK VAN WAARDE
Barbara van der Waarde

Barbara van der Waarde

Barbara van der Waarde neemt diverse onderzoeken (waaronder intelligentie-onderzoek) af, en is daarin gespecialiseerd in hoogbegaafdheid. Daarnaast verzorgt ze lezingen, ouderavonden, observaties en trainingen.
Werkgebied: geheel Nederland, inclusief de grensgebieden mits de kinderen Nederlands zijn en op een Nederlandse school zitten

www.orthopedagogiekvanwaarde.nl


VRIJHOOG
Frietzen Grünbauer

Vrij Hoog

Frietzen Grünbauer-Felius begeleidt scholen in het structureel vormgeven van goed hoogbegaafdenonderwijs binnen de identiteit van hun school.
Werkgebied: geheel Nederland

www.vrijhoog.nl


WEER WIJS
Hemmy te Poele

 

Weer wijs

Weer Wijs is een gecertificeerd adviesbureau in Huizen, dat zich inzet voor hoogintelligente en hoogbegaafde kinderen die in het (basis)onderwijs dreigen vast te lopen c.q. vastgelopen zijn.
Werkgebied: Gooi en Vechtstreek en Zuidelijk Flevoland

www.weerwijs.nlCLEVER FOREVER
Maartje Nix

Clever Forever

Workshops, traininingen en advies over de opvoeding van getalenteerde kinderen.
Werkgebied: Utrecht & Gelderland, regio Culemborg

www.cleverforever.nlXL-TALENT
Janet van der Veen

Logo-XLtalent-transparant

Advies- en begeleidingsbureau voor hoogbegaafde kinderen en hun omgeving.
Werkomgeving: Drenthe, regio Emmen

www.xl-talent.nl


HOBEGA
Richelle de Deugd

hobegalogo

Één op één coaching en begeleiding van hoogbegaafden en trainingen en
workshops.
Werkgebied: heel Nederland

www.hobega.nl


PRAKTIJK HOOGBEGAAFD ROOSENDAAL
Yvonne Buijsen

Praktijk Hoogbegaafd

Talentbegeleiding van peuter tot puber. Yvonne Buijsen is auteur van het boek ‘Talent-vaardig‘.
Werkgebied: Zuid-West Nederland m.b.t. de praktijk, heel Nederland en België m.b.t. het boek

www.praktijkhoogbegaafd.nl


XL-LEREN
Lilian van der Poel

XL-leren

XL-leren richt zich op de ondersteuning van kinderen die niet lekker in hul vel zitten en hun ouders, op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, basisscholen en middelbare scholen en op de ontwikkeling van materialen die hierbij helpen.
Werkgebied: Zuid-Holland, regio Gouda

www.xl-leren.com


HB OP WEG
Sappho van der Wegen

logo_HBopweg

HB op weg begeleidt, coacht én adviseert (hoog)begaafde scholieren, jongeren, ouders van hoogbegaafden en docenten.
Werkgebied: Zuid-Holland, regio Voorburg/Den Haag

www.hbopweg.nl


IK ZIE JOU!
Carola Koreman

Carola

Advies en begeleiding voor (hoog)begaafde kinderen en hun omgeving. Advisering en begeleiding PO bij de zorg voor (hoog)begaafde leerlingen.
Werkgebied: Utrecht en omstreken

www.ik-zie-jou.nl


BUREAU 130
Anneke van de Kamp

bureau130 logo liggend

Bureau 130 is een test- en adviesbureau. Bureau 130 brengt niet alleen het IQ in beeld, maar kijkt ook naar het gehele intelligentieprofiel van het kind.
Werkgebied: heel Nederland

www.bureau130.nl


KOLTHOFCOACHING
Bernadette Kolthof

KolthofCoaching LOGO

KolthofCoaching is een coachingsbureau voor zowel kinderen als hun ouders en begeleiders.
Werkgebied: Friesland, Groningen & Drenthe.

www.kolthofcoaching.nl


TALENTPUNT
Jetta Franssen

2016-08-29_16-38-18

Jetta richt zich op de onderpresterende/HB kleuters, HB pubers met een leerverhaal. Ze biedt schoolbegeleiding en leerkrachtbegeleiding.

Werkgebied: de Achterhoek

www.talentpunt.nl