This page as PDF

De basisopleiding is een compacte variant van onze jaaropleiding, die we in samenwerking met het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) hebben opgezet. In vier dagen tijd behandelen we de belangrijke thema’s: De 7 uitdagingen, klassenmanagement, beleid en casuïstiek.

“In 2015 moet 90% van de basisscholen voldoen aan de norm voor cognitief talentvolle leerlingen” (Bestuursakkoord PO-raad en OCW). Binnen de wet Passend Onderwijs moeten ook meer- en hoogbegaafde leerlingen een goede begeleiding krijgen. Onder hen zijn ook kinderen die nog extra aandacht behoeven; leerlingen die onderpresteren, specifieke leerproblemen hebben of sociale belemmeringen hebben.

De basisopleiding biedt scholen de kans om snel en grondig te leren hoe je deze leerlingen herkent en effectief begeleidt. Maar ook hoe je goed beleid maakt en een plusklas kan starten of draaiend kan houden. Wanneer een of meerdere teamleden deze basisopleiding volgen, is het rendement voor de school meerledig:

*De school heeft expertise in huis voor het opzetten van beleid voor hoogbegaafden

*Daarmee is de school goed in staat om passend onderwijs te bieden voor meer- en hoogbegaafden.

*De school kan zodoende voldoen aan de eisen van de schoolinspectie.

*Leerlingen halen betere scores, het niveau van uitstroom wordt hoger, de leerkracht heeft minder werk aan deze leerlingen.

Klik hier voor meer informatie over het basisonderwijs, en hier voor de basisopleiding voor het voortgezet onderwijs.

Deze vierdaagse opleiding is geaccrediteerd door:

JdNeXwuYC3