This page as PDF

Wil je jouw getalenteerde leerlingen nóg beter begeleiden, een plek voor hen creëren zodat ze beter tot hun recht komen? Jij kunt het verschil maken! Volg de opleiding tot Talentbegeleider in het basisonderwijs.

Passend onderwijs is onderdeel van de dagelijkse praktijk in het onderwijs. Niet alleen voor de leerling met een beperking of leerprobleem, maar ook voor de meer- en hoogbegaafde leerling. Weet jij hoe je de meer- en hoogbegaafde leerlingen kunt signaleren in de klas? Wat is het verschil tussen de intelligente en de hoogbegaafde leerling? Hoogbegaafde leerlingen hebben speciale onderwijsbehoeftes. Weet jij wat zij nodig hebben? Misschien heb je al een leerling in gedachten…?

Kijk hier voor de actuele studiegids van onze opleiding Talentbegeleider basisonderwijs.

Inhoud van de opleiding

In een periode van een jaar leer je alles wat nodig is voor het opzetten en implementeren van talentbeleid op een basis- of middelbare school. Onderwerpen die aan bod komen zijn: theorie over hoogbegaafdheid, signalering, leren leren, materialen, beleid, klassenmanagement, leerstrategieën, communicatie, coaching en verandermanagement.
Meer weten? Neem gerust contact op met een van onze opleidingsadviseurs!

De opleiding in het weekend volgen?

Wil je onze opleiding volgen maar heb je geen tijd of gelegenheid om dit op een doordeweekse dag te doen? Denk dan eens over de mogelijkheid om onze opleiding tot Talentbegeleider in het weekend te volgen.

De weekendopleiding is geschikt voor leerkrachten in het basisonderwijs en zelfstandig begeleiders/coaches die een praktijk hebben of willen opstarten.

Waarom deze opleiding bij Novilo?

 • Onze opleiding is direct toepasbaar in de praktijk en wordt gegeven door trainers met ruime onderwijservaring. We gaan aan de slag met opdrachten die je in jouw klas of praktijk kunt gebruiken zoals casuïstiek, ontwerpen van verrijkingslessen,  coachen van kinderen of collega’s, ontwikkelen van beleid enz.
 • De informatie-dichtheid binnen onze opleiding is hoog: we doen veel in een korte tijd. Je leert bijvoorbeeld:

  – kinderen signaleren;
  – de problemen die hb met zich kan meenemen begrijpen;
  problemen voor zijn of verbeteren;
  – beleid maken (niet alleen een papieren document
  maar dit kan ook echt worden geïmplementeerd in de school als doorgaande lijn);
  – de waarde en aanpak van leerstrategieën;
  – een visie op hoe te compacten en te verrijken (en met welk doel!) te ontwikkelen;
  – gespreksvaardigheden en coachingsvaardigheden om kinderen adequaat te begeleiden;
  – gesprekken te voeren met bv. collega’s of kritische ouders in de weerstand.

 • De opdrachten in de opleiding zijn uitvoerbaar in jouw situatie als ib’er of leerkracht, als ouder of als zelfstandig coach. Of je nu in het reguliere onderwijs werkt, een plusklas leidt of lesgeeft binnen het voltijds hb onderwijs.
 • Naast het direct toepassen in de praktijk, is er ruimte voor jouw eigen ambitie: andere leerkrachten begeleiden, 1-op-1 begeleiding van kinderen, het geven van trainingen aan het team enz.
 • Onze opleiding is op maat. Jouw doelen zijn de leidraad voor jouw persoonlijke leerproces. Binnen de opleidingsdagen en intervisie geef jij invulling aan jouw eigen doelen. Kies voor diverse kenniscolleges of bekijk ze online in de videoportal wanneer jij dit wilt. Daarnaast krijg je als deelnemer ruimte om je te verdiepen in een onderwerp naar keuze als onderzoekopdracht.
 • Novilo stelt alle materialen die in de opleidingsdagen aan bod komen gratis ter beschikking zodat je die kunt gebruiken in je eigen onderwijspraktijk. We sturen na elke opleidingsdag een follow up met de presentatie, boekentips, links en gebruikte documenten in de bijlage. Daarnaast krijg je ook toegang tot de kennisportal; een wikipedia omgeving met alle hb gerelateerde onderwerpen en artikelen,
 • Naast professionele ontwikkeling, ga je je ook persoonlijk ontwikkelen. Onze deelnemers hebben affiniteit met het onderwerp hoogbegaafdheid. Dit zijn vaak ook de mensen die zelf enige kenmerken hebben van… In deze groepen vind je vaak herkenning, overwin je je eigen hindernissen (plannen, organiseren, te groot en perfectionistisch  opdrachten willen uitvoeren)
 • Wij bieden je warme begeleiding. Er zijn studiecoachingsspreekuren (telefonisch of live). Daarbij hebben wij een enorm netwerk waarin we specifieke hulpvragen kunnen uitzetten als support. Het netwerk bestaat uit specialisten, oud opleidingsdeelnemers, scholen die we begeleid hebben. enz.
 • Mogelijkheid om door te groeien naar de gevorderden opleiding Talentbegeleider waarbij je kinderen die ernstig vastlopen, leert te begeleiden. Ook weer inclusief warme begeleiding en keuze- en specialisatie modules om je verder te specialiseren.

 

Studiegroep

Jouw studiegroep is specifiek samengesteld voor of basisonderwijs of voortgezet onderwijs. De inhoud van de studie is dus geheel op jouw werkveld afgestemd en direct praktisch toepasbaar.

De opleiding

De opleiding Talentbegeleider bestaat uit:

 • negen opleidingsdagen
 • vijf tot vijftien kenniscolleges,
 • deelname aan een intervisiegroep,
 • observaties en een stage,
 • een onderzoek
 • bestuderen van vakliteratuur

Voor studenten die meer tijd willen en kunnen investeren, bestaat de mogelijkheid van een speciaal ‘cum laude’ traject.

Zelf samenstellen

De vaste opleidingsdagen met de studiegroep combineer je met een keuze uit een dertigtal kenniscolleges en met zelfstudie. Zo geef je een eigen invulling aan de studie, met jouw voorkeuren, interesses en specialisatie.

Gevorderdenopleiding

Heb je deze opleiding al gevolgd en wil je meer? Kijk dan hier

Verkorte opleiding

Heb je de vierdaagse opleiding via het SBO of meerdere basistrainingen gevolgd? Je kunt ook de verkorte jaaropleiding volgen.

Bekostiging

Om de opleiding te bekostigen kunnen leerkrachten en docenten bij hun bestuur het verzoek indienen gebruik te maken van de verhoogde nascholingsbudgetten.

Tevens bieden we deze opleiding in-company aan voor (boven)schoolse besturen.

De Novilo jaaropleiding is geaccrediteerd door:

Logo Registerplein PMS

 

Heb je vragen? Neem gerust contact op met een van onze opleidingsadviseurs!