This page as PDF

Wil je snel up-to-date zijn? Volg een kenniscollege! Dit is een intensieve training van een dag(deel). We hebben meer dan 50 onderwerpen in de aanbieding. 

  • Snel up-to-date.
  • Voortdurend nieuwe onderwerpen en dus altijd actueel.
  • Gegeven door de experts op een bepaald gebied.
  • Heb je keuzestress? Kies voor een voordelige strippenkaart!
  • Voor leerkrachten in het basisonderwijs en zelfstandig coaches.
  • Ook geschikt voor ouders: kijk eens naar onderwerpen als executieve functies, opvoeden, hoogsensitiviteit, explosief gedrag.

Meer weten?

Hieronder vind je een lijst waarop alle kenniscolleges kort zijn omschreven. Klik voor een uitgebreidere omschrijving op een van de titels. In de webshop kan je je tevens inschrijven voor de kenniscolleges.

De kenniscolleges zijn ook onderdeel van onze opleidingen en kunnen ook los gevolgd worden. Ze zijn geschikt voor iedereen die bezig is met hoogbegaafdheid: werkend in het onderwijs of als zelfstandig begeleider, als ouder van een hoogbegaafd kind . Ervaren of beginnend met talentbegeleiding.

Werk je in het voortgezet onderwijs? Kijk dan eens naar de Masterclasses

 

Een greep uit de kenniscolleges:

 

Hoogbegaafdheid en Dyslexie:
Hoogbegaafdheid en dyslexie is een lastige combinatie, vanwege de grote discrepantie tussen wat deze kinderen verbaal kunnen en wat ze laten zien. In dit college leer je hoe je speciale signalering én remediëring kunt aanpakken.

IQ-testen:
Welke IQ-testen zijn er, wat meten ze en hoe meten ze? Wie mag de test afnemen? En hoe kunnen testers rekening houden met de speciale manier van denken van hoogbegaafden?

Hersenontwikkeling en leren:
Deze training geeft je een kijkje in de werking van het brein, o.a.: wat zijn de verschillen in hersenontwikkeling tussen gemiddeld intelligente en (hoog)begaafde kinderen?

Executieve functies:
In dit college leer je hoe het komt dat hoogbegaafde kinderen vaak zwakke executieve functies hebben, en vooral wat je er samen met het kind aan zou kunnen doen.

Hoogbegaafdheid en AD(H)D 1:
Wat is AD(H)D? Hoe beschrijft de DSM de symptomen, wat is het verschil is tussen ADHD en ADD en hoe valt dit alles volgens het neurobiologische proces van impulsbeheersing te verklaren?

Hoogbegaafdheid en AD(H)D 2:
Dit college gaat uitgebreid in op de combinatie ADHD en hoogbegaafdheid en op remediëring. Ook kijken we naar voedingsgewoonten, supplementen, beweging en ontspanning en slaapritme in verband met de symptomen.

Klassenmanagement:
In dit college leer je het klassenmanagement aan te passen voor hoogbegaafde leerlingen, rekening houdend met de grote klassen, de enorme diversiteit van (zorg)leerlingen en de eisen van deze tijd: namelijk dat je een kind tegemoet komt.

Faalangst en perfectionisme:
In dit college leer je hoe je deze kinderen kunt helpen (ongezond) perfectionisme te overwinnen. Hoe ze weer aan de slag kunnen gaan en blij kunnen zijn met wat ze voor elkaar krijgen.

Beleid
Om talentonderwijs op je school een goede plek te geven, is het belangrijk eerst te weten wat er allemaal geregeld moeten worden. Vervolgens kun je kijken naar de best-practices om het wiel niet opnieuw uit te vinden.

Onderpresteren:
Hoogbegaafden hebben een enorme drive om te leren. Als leerlingen hun motivatie verliezen en niet meer naar vermogen presteren, gaat het dus ergens mis. In dit college leer je de valkuilen kennen, en leer je onderpresteren te keren of te voorkomen.

Praktische psychologie en NLP:
Het doel van dit college is je bewust te worden van je overtuigingen en daaraan te kunnen gaan sleutelen. Wanneer je zelf in staat bent om je op verandering en groei te richten, dan kun je ook kinderen hierin begeleiden. We kijken naar de positieve psychologie van Seligman.

Samenwerken:
In dit college krijg je inzicht in de problematiek rond samenwerken bij hoogbegaafde kinderen. Als deelnemer ga je diverse coöperatieve werkvormen ervaren en les ideeën opdoen voor je eigen klas.

Opzetten van een plusklas:
Een college voor diegenen die een plusklas leiden of die in de toekomst een plusklas gaan begeleiden. Ook voor hen die scholen (gaan) begeleiden met de implementatie van beleid omtrent ‘de plusklas’.

Leertechnieken:
Gaat het leren niet goed bij een leerling, dan dient een begeleider nauwgezet op zoek te gaan naar de oorzaken. In dit college leer je o.a. eerst een goede diagnose te stellen.

Bovenschools bestuur:
In deze training worden de factoren uiteen gezet die nodig zijn om te komen tot een effectief en betaalbaar bovenschools talentbeleid. Gebaseerd op ons werk met 6 bovenschoolse besturen die in de praktijk aan de slag zijn gegaan, krijg je een framework om je eigen keuzes in te maken.

Hoogbegaafdheid en Autisme 1:
Wat is een Autisme Spectrum Stoornis precies? Welke varianten bestaan er? Wat zijn de kenmerken en de oorzaken? Wat zijn de verschillen in hersenwerking ten opzichte van iemand zonder autisme?

Hoogbegaafdheid en Autisme 2:
In dit college kijken we naar de mogelijkheden voor begeleiding van (hoog)begaafden met ASS: Hoe verloopt het proces van diagnostisering? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen hoogbegaafdheid en autisme? Hoe herken je een mogelijke misdiagnose?

Verrijkingsmaterialen selecteren:
In deze training krijg je beknopt uitleg over het signaleren van hoogbegaafde kinderen. Je ontvangt praktische tips over het aanbieden van verrijkingsmateriaal. We bekijken de behoefte van hoogbegaafde kinderen aan de hand van de taxonomie van Bloom.

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong:
In deze training over kleuters kijken we naar de volgende vragen: Hoogbegaafd of een ontwikkelingsvoorsprong? Hoe herken je deze kinderen? Welke aanpak en materialen zijn geschikt voor deze kinderen?

Opvoeden:
In dit college worden een aantal modellen m.b.t. opvoeding duidelijk uiteen gezet, gebaseerd op de laatste ontwikkelingen in de psychologie. Er wordt duidelijk dat het bij de meeste keuzes geen kwestie van of-of is, maar een kwestie van welke interventie op welk moment.

Motivatie in het onderwijs – Is het voor een cijfer?:
Aan de hand van de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van geluk, motivatie en presteren wordt met praktische voorbeelden gedemonstreerd hoe kinderen op school weer gemotiveerd kunnen raken en het beste uit zichzelf kunnen halen.

Overtuigingen:
In dit college kijken we naar interventies uit Neuro-linguïstisch Programmeren (NLP), provocatief coachen, Strategic Intervention en andere bronnen om te gaan beseffen: wat zijn overtuigingen nu eigenlijk en hoe pas je ze aan?

Positieve psychologie:
In deze interactieve training kijken we naar de theorie en praktijk van Positieve Psychologie van Martin Seligman. Hierin kijken we specifiek naar de rol van optimisme in het beschermen van kinderen tegen depressie en het creëren van een gelukkig en productief leven.

Introductie Voortgezet Onderwijs:
Er wordt o.a. een overzicht gegeven van de verschillende soorten voortgezet onderwijs die ons land kent, wet- en regelgeving, de terminologie die hierbij hoort en de inhoud van specifieke functies. Vervolgens wordt er nader ingegaan op het lesgeven aan hoogbegaafde kinderen.

Coachingsvaardigheden:
In deze les over coaching wordt stil gestaan bij de rol van coaching in het begeleiden van getalenteerde leerlingen en hun opvoeders en begeleiders. Wat maakt coaching zo geschikt voor talentbegeleiding?

Presentatievaardigheden:
Deze training geeft je in vogelvlucht veel gereedschap voor jouw toekomstige presentaties: de valkuilen die je moet voorkomen, mogelijkheden die je ter beschikking hebt, maar ook manieren om je presentatie zo te maken dat deze niet meer vergeten wordt door je deelnemers.

Motorische Remedial Teaching:
Vaak is er ‘iets’ met de motoriek van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. In dit bijzonder (inter)actieve college kijken we naar de fijn- en grofmotorische ontwikkeling van het kind. Hierin leer je interventies die je kunt doen om eventuele hiaten op te lossen.

Stressloos voor de klas:
Leer meer over het belang van stressloos zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Leer om kinderen zelf sturing te geven over hun emoties en niveau van stress. Daarnaast is er aandacht voor de wisselwerking tussen jou en de groep en/of het individuele kind.

Dabrowski: Positieve Desintegratie:
In zijn praktijk heeft de Poolse psychiater Dabrowski veel voorbeelden gezien van mensen die door de diepste dalen heengingen, maar daarin een opmerkelijke potentie tot ontwikkeling lieten zien. In dit kenniscollege wordt zijn theorie hierover uiteengezet, de deelnemers aangespoord met een nieuw licht naar hun eigen ervaringen te kijken en de link gelegd naar (hoog)begaafdheid.