This page as PDF

Specialisatiemodules zijn driedaagse cursussen over verschillende onderwerpen op het gebied van hoogbegaafdheid. Door het volgen van een module kun je je specialiseren op een bepaald gebied, bijvoorbeeld MRT of Mindset.

 • Voor leerkrachten en zelfstandigen.
 • Tijdens en na de opleiding Talentbegeleider.
 • In drie dagen de diepte in, gegeven door experts!
 • Ook zonder Novilo opleiding kun je modules volgen.
 • Op tijd aanmelden = vroegboekkorting (de data staan in de studiegids).
 • Interesse in een specialisatiemodule?
 • Op deze pagina vind je de studiegidsen op een rij.

 

Onderwerpen specialisatiemodules

Wat heeft je interesse? Bekijk de lijst hieronder voor de verschillende onderwerpen.

Mindset

Tijdens deze driedaagse specialisatiemodule verkennen we alle relevante aspecten rondom het thema mindset. Door middel van afwisselende en actieve werkvormen word je uitgedaagd om zelf de verdieping te zoeken. Hierbij staan zelfontwikkeling en praktische (onderwijs)toepassingen centraal.

Belangrijke thema’s die tijdens de module aan bod komen, zijn onder andere:

 • (Leer)motivatie
 • Uitdagingen en doelen
 • Comfortzone en zelfvertrouwen
 • Fouten maken en leren
 • Breinplasticiteit
 • Doorzettingsvermogen
 • Groeimindsettaal en -gedachten

Deze specialisatiemodule Mindset wordt gegeven door drs. Floor Raeijmaekers, zij is ECHA specialist in Gifted Education en heeft zich volledig gespecialiseerd in het thema Mindset.

Dabrowski

In deze specialisatiemodule onderzoeken we welke positieve, constructieve betekenis Dabrowski’s gedachtegoed heeft voor begrip van persoonlijke, emotionele ontwikkeling en begaafdheid. We onderzoeken welke rol innerlijke conflicten hierbij hebben, hanteren daarbij de theorie en vullen dit aan met praktijkvoorbeelden. Middels (actueel relevante) theoretische verdieping, creatieve voorbeelden, en oefeningen realiseren we verdiepend begrip van het proces van “positieve desintegratie”. “Groei middels conflict” wordt kritisch onderzocht, desintegraties en integraties van verschillende types en niveaus worden verkend. De mentale, emotionele ontwikkeling van de begaafde persoon, in interactie met zijn of haar omgeving, wordt veelzijdig en in de diepte onderzocht. Niet het elimineren van symptomen staat voorop in het begrip en behandeling van sociaal­emotionele uitdagingen inherent aan persoonlijke ontwikkeling, maar de mogelijkheden tot positieve groei die verbonden zijn aan de complexiteit en intensiteit inherent aan begaafdheid.

Executieve functies

Tijdens deze driedaagse opleiding geeft Monique Schaminée op een praktijkgerichte wijze inzicht in de mogelijkheden om spelend executieve functies te trainen.

Wil jij…:
– … je kennis over executieve functies verdiepen?
– … coaching van executieve functies met spellen toepassen om talentbegeleiding vorm te geven in de praktijk?
– … hoogbegaafde kinderen coachen in het zoeken van de grenzen van hun mogelijkheden?
– … leren bepalen op welke executieve functie een kind begeleiding nodig heeft?
– … ervaren hoe krachtig je kunt coachen op executieve functies met behulp van spellen?
– … de mogelijkheden om executieve functies te trainen in een spel leren zien?
– … kinderen en volwassenen uit hun comfortzone kunnen halen terwijl ze plezier beleven?
– … en passant deelnemers leren werken aan een groei-mindset, hen spelenderwijs de kracht van helpende gedachten laten ervaren?

Tijdens deze driedaagse specialisatiemodule in Utrecht komen onder andere de volgende aspecten van het trainen van executieve functies aan bod: Executieve functies, coaching in spelvorm, mindset, basis CGT en helpende gedachten.


Plusklas


Waarom wil een school een plusklas opzetten en wat willen ze bereiken? Welke leerlingen komen er voor in aanmerking, aan welke doelen gaan ze werken en hoe worden de resultaten gemeten?
Begeleiders en leraren die een plusklas willen opzetten moeten veel keuzes maken en deze vragen beantwoorden voordat ze aan de slag kunnen met de implementatie van de plusklas.

In deze specialisatiemodule leer je de verschillende organisatievormen van plusklassen uit de praktijk kennen. Daarna vergaar je kennis over de inhoud en leer je inhoud en vorm op elkaar af te stemmen. Onder begeleiding van de trainer ga je daadwerkelijk een plusklas vormgeven die het best  in jouw werksituatie past.

Je gaat ook aan de slag met praktische kwesties: de taakverdeling, het opstellen van het programma, het onderhouden van de communicatie met leerlingen, teamleden en de ouders. Hoe onderhoud je een goede lijn met de reguliere groep en de leerkracht?

Lichaamsbewustzijn

De module gaat over bewustwording van het lichaam en de signalen begrijpen en door oefening ze zelf ervaren. De eigen mechanismen (her)kennen (bijv. vechten, vluchten en bevriezen) en daardoor ook die van de ander herkennen. Het oefenen en ervaren draagt bij aan de fysieke en emotionele ontwikkeling van iedere deelnemer. Deze ervaart hoe hij/zij vanuit eigen kracht kan reageren op de omgeving. Als deelnemer ervaar je om in contact met jezelf te zijn en hoe dit positief bij kan dragen aan het echt in contact komen met de ander.

]

 

Coaching

In de specialisatiemodule geeft trainer Arjan van Dijk inzicht in de vele facetten van het vak van coach. De training is praktijkgericht en je gaat actief met het geleerde aan de slag.

Je krijgt de basistheorieën van coaching uitgelegd en je leert procesmodellen kennen. Je leert hoe je actief kunt luisteren en empathie kunt tonen, hoe je een vertrouwensband met de cliënt opbouwt en hoe je oplossingsgericht kunt werken.

De specialisatiemodule coaching draagt bij aan je deskundigheid als talentbegeleider. Met coaching als tool kun je:

 • Je begeleidersvaardigheden verdiepen
 • Een begripvolle steun zijn voor ouders, leerkrachten en kinderen
 • Activerend begeleiden en weerstanden oplossingsgericht ombuigen
 • Beter leren omgaan met blokkades
 • Een groei-mindset leren creëren

Ofwel: je talentbegeleiding nog effectiever, breder en positiever maken.

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Cora Hansen traint onderbouwleerkrachten in begeleidingstrajecten van Novilo. In deze specialisatiemodule krijg je inzicht in het denken, leren en gedrag van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.

In de praktijk – peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en kleutergroepen op school – leven veel vragen rondom kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.

 • Hoe herken ik een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong?
 • Hoe bepaal ik een passend aanbod voor de meer- of hoogbegaafde kleuter?
 • Hoe zorg ik voor een goede balans tussen cognitieve uitdaging en spel?
 • Hoe organiseer ik dit aanbod praktisch gezien in mijn volle kleutergroep?
 • Wat bied je kleuters aan die al kunnen lezen en/of schrijven?
 • Wanneer is versnellen wenselijk?
 • Hoe houd ik het de kleuter gemotiveerd?
 • Hoe voorkom je onderpresteren?

De module behandelt de relevante onderwerpen waarin de antwoorden op deze vragen te vinden zijn: signaleren, sociaal-emotionele ontwikkeling, werken met hogere denkniveaus, ontwerpen van uitdagende activiteiten, voorkomen van faalangst en onderpresteren en passend aanbod voor rekenen en lezen.

Trainersvaardigheden

Trainer Arjan van Dijk brengt de kneepjes van het vak van trainer over. Heb je de ambitie om het net zo goed te leren, en wil je:

 • Trainingen en workshops geven aan volwassenen?
 • Jouw kennis overdragen op collega’s en ouders?
 • Boeiend leren presenteren?
 • Deelnemers feedback geven gericht op groei?
 • Zelf korte trainingen ontwerpen en verzorgen?

Schrijf je dan in voor deze praktijkgerichte specialisatiemodule. Drie dagen lang kun je aan het werk om de trainersvaardigheden in de vingers te krijgen. Je leert en werkt en oefent; de theorie bestudeer je apart middels literatuur en video.
De rode draad van de training is de Hook, Book, Look, Took-methode; een handige methode voor het opbouwen en vasthouden van de aandacht en participatie.

Faalvaardigheid

Frequent falen inzetten als tool voor innovatie, verandering en verbetering.

Leidinggeven aan teamgesprekken


Leren filosoferen

Hoogsensitiviteit

Hoogsensitviteit, de 8e uitdaging?

Merk jij aan een kind dat het druk en snel afgeleid is, of juist heel stil en kwetsbaar gedrag laat zien en veel piekert? Dan zou dit wel eens een hoogsensitief kind kunnen zijn. Wil je deze kinderen sneller signaleren, beter leren begrijpen en begeleiden, dan in deze specialisatiemodule iets voor jou.

De wereld kan voor een hoogsensitief kind met een ontwikkelingsvoorsprong zeer verwarrend zijn. Door overexcitabilities dringen prikkels vanuit de interne en externe omgeving in sterke mate door. Het kind maakt zich eerder zorgen over wat er gaande is in de directe omgeving maar ook over wereldproblematiek. De gedachtegang, gevoelens en ervaringen kunnen vaak niet gedeeld worden met volwassenen en leeftijdsgenootjes. Het kind voelt zich onbegrepen en afgewezen en komt in conflict met zichzelf en hun omgeving. Deze conflicten kunnen zich uiten in agressief gedrag of juist angsten, piekeren en zelfs depressiviteit. Gevolg is dat het buiten de groep valt en zich diep ongelukkig gaat voelen.

Voor deze kinderen is het belangrijk dat zij zich veilig en vrij voelen om hun gevoelens en gedachten te uiten. Een goede afstemming met de ander is hierbij een noodzaak. Evenals het zich begrepen voelen en een luisterend oor ervaren van iemand die meedenkt, meevoelt. Maar ook in staat is om een kind weerbaarder te maken tegen overweldigende ervaringen.

Voice Dialogue

Voice Dialogue is een avontuurlijke en niet­oordelende coachingsmethode die leidt tot het het vergroten van zelfkennis en bewustzijn. I n de jaren ‘70 ontwikkelden 2 Amerikaanse psychologen, Hal en Sidra Stone, de Voice Dialogue­methode. Deze methode gaat ervanuit dat elke persoonlijkheid bestaat uit een rijk palet van verschillende e n soms tegenstrijdige interne kanten. Zo hebben veel getalenteerde mensen bijvoorbeeld een stevige perfectionist, innerlijke criticus, creatieveling of een pusher in zichzelf ontwikkeld. Deze verschillende subpersoonlijkheden bepalen onze gedachten, gevoelens en gedrag. S ommige ‘ikken’ zijn duidelijk op de voorgrond in ons leven. Deze s ubpersonen zijn dagelijks in ons aan het woord en hebben veel invloed op hoe we ons gedragen. Elke subpersoon heeft een belangrijke en vaak beschermende functie in ons leven.

Wil jij ook leren coachen door middel van deze mooie methode? Heb je al de nodige ervaring met coachen?

Inschrijven voor deze modules kan via de inschrijflink in de studiegids. De studiegidsen vind je hier.