This page as PDF

Je kind is het meest dierbare in je leven. Dat realiseren wij ons bijzonder goed. We weten ook dat het niet altijd als een zegen voelt om ouder te zijn van een cognitief getalenteerd kind. Met onze trainingen en producten willen wij ouders helpen om te begrijpen wat er met hun kind aan de hand is, hoe ze hier het beste mee om kunnen gaan en hoe ze de school kunnen ondersteunen in goede zorg voor hun kind.

Individuele begeleiding

Novilo begeleidt voornamelijk scholen, leraren en besturen. We hebben niet de mogelijkheid gezinnen of kinderen te begeleiden en observaties en huisbezoeken te doen. Op deze website verwijzen we wel naar partners die met succes een opleiding bij Novilo hebben doorlopen en die onze benadering in hun hart hebben gesloten. Het is altijd mogelijk geheel vrijblijvend met hen contact opnemen.

Voor ouders bieden wij online trainingen en kenniscolleges. Je kunt uiteraard ook als ouder overwegen om een van onze studies te doen.

In de opleidingen van Novilo willen wij nadrukkelijk verder gaan dan het herkennen en analyseren van een probleem of uitdaging. Wij doorlopen in onze opleidingen vier fasen:

  • Bewustwordingsfase: herkennen en erkennen
  • Uitvoeringsfase: implementatie
  • Consolidatiefase: borging en vastlegging
  • Uitwisselingsfase: ervaringen delen

Een goede training of opleiding draagt er toe bij dat er verandering kan optreden in een situatie. Waar iets moet veranderen, is goede begeleiding van groot belang. Verandering gaat stapsgewijs en moet zich nestelen in de nieuwe structuur van werken en denken.

Alle studies en trainingen zijn gebaseerd op het gedachtegoed van Novilo en leggen de focus op een directe toepasbaarheid in jouw werk en jouw leven. Om gezamenlijk aan ons ideaal te werken; elk kind goed in zijn vel en goed tot zijn recht.

Voor meer informatie over de opleidingsmogelijkheden kun je terecht bijĀ opleiding.