This page as PDF

In 2014 is de wet Passend Onderwijs ingegaan. Dat betekent voor scholen dat zij goed beleid moeten hebben voor alle leerlingen. Bij het schrijven en implementeren van beleid voor hoogbegaafde leerlingen, rijzen vaak de nodige vragen.

‘Hoe regelen we dit in de formatie?’, ‘hoe kunnen we afstromen van Havo/Vwo-ers of zelfs uitval voorkomen?’ en vooral, ‘hoe krijgen we het hele team met de neus dezelfde kant op?’ Op dergelijke vragen heeft Novilo steeds weer een passend antwoord.

Op zeer concrete wijze biedt Novilo begeleiding direct in de praktijk. We geven teamtrainingen, we coachen leerkrachten, doen observaties en bespreken casuïstiek. Op die manier kan de school aan de slag met de speerpunten als hoogbegaafdheid, excellentie en Passend Onderwijs. Wij leren je hoe je alle ideeën kunt omzetten in concrete plannen en deskundige uitvoering.

Novilo kan bogen op ruime ervaring en expertise. Wij hebben inmiddels honderden scholen begeleid bij het schrijven, implementeren en borgen van beleid en het opzetten van een plusklas of van afdelingen voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs.

Onderstaande voorbeelden geven een idee van de verschillende begeleidingstrajecten van Novilo.

Compact Traject

Voor scholen met een beperkt budget of beperkte ruimte in de scholingsagenda.

Het traject start met een uitgebreide vragenlijst, de zg. QuickScan. Aan de hand van die lijst en een telefoongesprek maken wij een rapport over het huidige talentonderwijs op je school. We plannen vervolgens drie kennismodules, die de basis vormen: de 7 uitdagingen, klassenmanagement en beleid. Zo krijgt het team een stevige basiskennis, waarmee zij direct aan de slag kunnen. Van daaruit kunnen zij al doende verder leren hoe zij hoogbegaafde leerlingen goed kunnen begeleiden.

Basis Traject

Voor scholen met een gemiddeld budget en ruimte in de scholingsagenda met talentonderwijs als speerpunt.

Het traject start met een uitgebreide vragenlijst, de zg. QuickScan. Aan de hand van die lijst en een telefoongesprek, maken wij een rapport over het huidige talentonderwijs op je school. We plannen vervolgens drie kennismodules, die de basis vormen: de 7 uitdagingen, klassenmanagement en beleid. Zo krijgt het team een stevige basiskennis, waarmee zij direct aan de slag kunnen. Van daaruit kunnen zij al doende verder leren hoe zij hoogbegaafde leerlingen goed kunnen begeleiden.

Novilo helpt vervolgens bij de implementatie. We wonen drie teambijeenkomsten bij, we helpen bij het opstellen van de doelen en we beantwoorden lopende vragen. Je krijgt vier telefonische coaching sessies van een uur. Daarin geven wij feedback krijgt op het beleidsplan of bespreken we casussen waar jullie vragen over hebben. Dit basistraject is een mooi afgerond traject waarmee een school een goede stap kan maken naar passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen.

 

Uitgebreid Traject

Voor scholen die zich expliciet profileren op talentonderwijs en hierin willen investeren.

Een uitgebreid traject is een traject van drie jaar, met intensieve begeleiding. Novilo staat de school terzijde in het gehele proces van het implementeren van talentonderwijs. Van het vormen van een beleidscommissie tot het geven van ouderavonden. Van het inrichten van plusklassen tot het voorkomen en keren van onderpresteren.

Wij begeleiden ook (ex-)Leonardoscholen, exclusief-HB afdelingen, plusklassen en alternatieve vormen van onderwijs.

Teamtrajecten zijn altijd maatwerktrajecten die onder begeleiding van een van onze onderwijsadviseurs opgezet moeten worden. Wil je direct contact?
Neem dan contact op met één van de onderwijsadviseurs van Novilo!

Ook is het uiteraard mogelijk één of meerdere individuen binnen je school op te leiden tot Talentbegeleider: zie daarvoor onze opleidingen.