skip to Main Content
088 208 0800

#2 Groep 3: over motivatie en automatiseren

Vorige week publiceerden wij een blog met een aantal adviezen over de uitdagingen van de leerkracht van groep drie. Deze week het vervolg over motivatie en automatiseren. 

Want: een kind dat wel kan lezen, maar niet tot werken komt. Een kind dat iedere uitdaging maar ‘saai’ vindt. Een kind dat al door alle stof heen is: en nu? Kortom, groep 3 is voor hoogbegaafde leerlingen – en hun leerkracht – een echte uitdaging!
door David Leinwand recte Rein


Advies 3: De juiste motivatie

Alicia heeft vooral een motivatieprobleem (de casussen staan hier). Ik stel allerlei handelingsplannen op, waarbij ik eerst steeds het niveau omlaag breng om aan te sluiten bij haar niveau. Echter: als Alicia het nut er niet van inziet, is ze niet ‘aan’ te krijgen. Daarom begin ik eens aan de andere kant. Ik zoek uit waar haar interesse ligt. Laten we zeggen: datgene waar je haar ’s morgens voor wakker mag maken. Het is van belang dat Alicia beseft dat lezen ‘handig’ is om in je eigen cognitieve behoeften te voorzien. Zo blijkt Alicia graag alles te willen weten over het oude Egypte.

Kinderen met een cognitieve voorsprong zien vaak doelen die andere kinderen niet zien. Dat zijn vaak doelen die ver weg liggen in de tijd. Doelen die je niet morgen behaalt, maar waar je best weleens langere tijd aan moet werken om ze te realiseren. Dat betekent in de praktijk dat het kind zeer gericht in beweging komt als het daarmee zijn doel kan bereiken.

Het kan ook betekenen dat het kind stil blijft staan als het doel niet helder is. Vaak zijn doelen die een kind stelt voor één werkperiode goed te overzien. Zodra je er langer dan een aantal weken aan moet werken, worden de handelingen abstracter en dus moeilijker te zien. Met andere woorden: als het kind zichzelf een doel stelt dat zo groot is dat het heel ver weg komt te liggen, kan het zijn dat het kind de weg ernaartoe niet goed kan overzien. Vanwege dat gebrek aan inzicht zal het kind niet starten met wat nodig is om het doel te behalen.

Wanneer de leerkracht de grote stappen in stukjes opdeelt, is de weg naar het doel beter te overzien. Daarnaast krijgt het kind met deze tussendoelen vaker kans op een succes, en dus meer momenten om dit te vieren. Dat werkt motiverend.

In beweging
Een manier om het kind in beweging te krijgen, is met behulp van ‘matchen en stretchen’. Matchen door aan te sluiten bij wat het kind leuk vindt, en vervolgens stretchen door vaardigheden te trainen die het nog niet beheerst. Als begeleider spring je hierop in door materiaal aan te bieden over het gewenste onderwerp.

motivatieladder

Ik laat Alicia alles verzamelen wat zij al weet over het oude Egypte. Daarna gaan we samen op zoek naar onderwerpen waarover ze meer wil weten. Heel voorzichtig schuif ik wat boekjes naar voren waarin antwoorden staan op haar