skip to Main Content
088 208 0800

AMOS unIQ krijgt positieve inspecteur op bezoek!

AMOS unIQ, één van de door Novilo begeleidde scholen, kreeg afgelopen week de inspectie op bezoek. Waar inspecteurs regelmatig kritisch zijn op talentonderwijs, waren er hier vooral veel positieve geluiden. Twee vragen aan directeur Annemieke van der Groen.

Hoe ging het bezoek van de inspectie?
Het bezoek ging goed. Twee jaar geleden hadden wij, als startende school, ook een bezoek en ook toen was de inspectie zeer tevreden.

Wat was het resultaat van het bezoek?
De inspecteur had een positieve kritische houding. Het resultaat was op alle onderdelen voldoende en we kregen een basisarrangement. De inspectie gaf aan dat haar beeld ten opzichte van voltijds hoogbegaafdenonderwijs genuanceerd is. Ze vertelde dat ze het meer als aparte afdeling had verwacht. Ze vond het pedagogische klimaat in de hele school prettig en de leerkrachten ondersteunend naar de leerlingen toe. Ik had wel een basisarrangement verwacht, de tussenresultaten zijn ruim voldoende en dat telt zwaar mee in de beoordeling. Dat ze zo positief was had ik niet verwacht. De differentiatie naar boven toe en het bieden van voltijds HB onderwijs helpt hier ongetwijfeld wel aan mee. Overigens moeten wij wel nog het rapport afwachten…

Gefeliciteerd AMOS met dit mooie compliment, en veel succes ook weer in de komende tijd!

Back To Top