skip to Main Content

Zet de volgende stap in jouw ontwikkeling samen met Novilo en de Amsterdamse lerarenbeurs.  Voor individuele scholing en teamscholing. Maak gebruik van het unieke aanbod voor Amsterdamse scholen: de leraren- en scholenbeurs. Dit budget vanuit de gemeente Amsterdam kan voor onderwijsteams aangevraagd worden om een vervolgstap te maken in de professionalisering, maar is er ook voor individueel gebruik!

Van 14 maart t/m 22 april 2018 kunnen alle door het rijk bekostigde Amsterdamse scholen in het basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs een Amsterdamse Scholenbeurs aanvragen voor het schooljaar 2018-2019 of de komende twee schooljaren. Lees meer over deze beurs op de website van de gemeente Amsterdam.

Teamtraining: De 7 Uitdagingen in de begeleiding van het cognitieve talent
Je krijgt: het boek, de online training en meerdere offline team-bijeenkomsten op jouw school.
Het doel: het team informeren, inspireren en te motiveren.
De 7 uitdagingen zijn: Overtuigingen, Geheugen, Motivatie, Zelfstandig werken, Samenwerken, Frustratie tolerantie en Hiaten.
Men leert over de uitdagingen èn met welke oplossingen je kunt begeleiden. Niet alleen onmisbaar voor alle hoog-en meerbegaafde kinderen op jouw school: alle kinderen gaan hiervan profiteren. De leerstof wordt enthousiast en gericht aangeboden. Hier kan de leerkracht morgen mee aan de slag in de klas. Het handelen wordt geborgd onder de leiding van de ervaren trainer.

Teamtraining: Klassenmanagement/effectief lesgeven, compacten, verrijken (inclusief  een ouderavond)
Hoe maak je tijd vrij voor de begeleiding van het individuele kind? Hoe laat je dit structureel terugkomen op je weekrooster? Aan de hand van praktische tips en tools en de kennis van het model Spiral Dynamics (bekijk hier de introductie over Spiral Dynamics door onze trainer Dick Verwij) leert het team haar kostbare lestijd nog effectiever te benutten. Men gaat naar huis met een schat aan kennis en nieuwe inzichten en er is een plan opgesteld om morgen in de klas te starten.

Deze teamtraining bevat twee trainingsmomenten, twee implementatie-bijeenkomsten én een ouderavond waarbij ook de ouders kennis krijgen van Spiral Dynamics. Door zich bewuster te worden van de verschillende fases binnen Spiral Dynamics leren zij en het team actieve pedagogische keuzes maken om het kind te laten groeien en ontwikkelen.Het deskundige team van Novilo staat klaar om de vragen te beantwoorden en het team de stap te laten maken in haar professionele ontwikkeling.

Een traject voor jouw team geheel op maat is natuurlijk mogelijk. Neem contact op met onze adviseurs om te bespreken wat de volgende stap kan zijn om het onderwijs op jouw school een stap verder te brengen.

Teamtraining: De executieve functies, hersenontwikkeling en ouderavond

Je krijgt: een teamtraining over executieve functies en hersenontwikkeling en een ervaren trainer verzorgt een inspirerende ouderavond.
Het doel: inzicht krijgen in executieve functies en hersenontwikkeling, ouders meenemen in deze ontwikkeling voor een optimale impact op school en thuis.

Je leert handelen, betrekt de ouders en werkt effectief met de leerlijnen executieve functies in de klassen. Aan de hand van de training hersenontwikkeling en leren en de training executieve functies in het primair onderwijs krijgen de leerkrachten kennis en inzicht, ook in zichzelf. De leerlijnen worden effectief uitgerold en men krijgt de praktische handvatten om hier het kind in te begeleiden. Men leert signaleren, en plaatst het kind op de leerlijn. Met de toepasbare kennis van de hersenontwikkeling èn aan de hand van de vele praktische tips en tools kan het hele team direct aan de slag met de begeleiding van deze kinderen. Om de leerling klaar te stomen voor het voortgezet onderwijs en alles wat daarna komt is het van belang in kaart te krijgen welke executieve functies sterk zijn ontwikkeld en op welke de nadruk dienen te liggen.

Tijdens de ouderavond executieve functies krijgen de ouders en verzorgers de kennis die zij als opvoeders moeten hebben om het kind effectief te kunnen begeleide

Naast teamtrainingen kun jij je ook individueel scholen met behulp van de Amsterdamse scholingsbeurs. Ben je leerkracht in Amsterdam en wil jij gebruik maken van deze aantrekkelijke regeling? Dit is wat wij je kunnen bieden:

Opleiding Talentbegeleider
Wil je jouw getalenteerde leerlingen nóg beter begeleiden, een plek voor hen creëren zodat ze beter tot hun recht komen? Jij kunt het verschil maken! Volg de opleiding tot Talentbegeleider in het basisonderwijs.

Passend onderwijs is onderdeel van de dagelijkse praktijk in het onderwijs. Niet alleen voor de leerling met een beperking of leerprobleem, maar ook voor de meer- en hoogbegaafde leerling. Weet jij hoe je de meer- en hoogbegaafde leerlingen kunt signaleren in de klas? Wat is het verschil tussen de intelligente en de hoogbegaafde leerling? Hoogbegaafde leerlingen hebben speciale onderwijsbehoeftes. Weet jij wat zij nodig hebben? Misschien heb je al een leerling in gedachten…?

Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: theorie over hoogbegaafdheid, signalering, leren leren, materialen, beleid, klassenmanagement, leerstrategieën, communicatie en coaching.

Wil je meer weten of wil jij je inschrijven? Klik dan hier voor de studiegids van deze opleiding (ook in het weekend of in de avonduren te volgen!).

In drie dagen de diepte in door middel van onze specialisatiemodules
Een specialisatiemodule is een driedaagse opleiding over verschillende onderwerpen op het gebied van talentontwikkeling en (hoog)begaafdheid. Door het volgen van een specialisatiemodule kun je je specialiseren op een bepaald gebied. Er zijn talloze onderwerpen waaruit je kunt kiezen waaronder: Executieve functies, Mindset, Slimme kleuters, Coachingsvaardigheden, Plusklas opzetten, Dabrowski, etc. Klik hier voor het totale aanbod en om je in te schrijven

 

Wil je meer weten over de talloze mogelijkheden die wij je verder kunnen bieden of meer informatie hoe je aanspraak maakt op deze beurs?

Laat je gegevens achter via dit formulier en wij nemen contact met je op.

Back To Top