skip to Main Content

Wil je onze opleiding volgen maar kun je niet overdag? Wij hebben goed nieuws: je kunt onze opleiding Talentbegeleider ook in de avonduren volgen! Wil je jouw getalenteerde leerlingen nóg beter begeleiden, een plek voor hen creëren zodat ze beter tot hun recht komen? Jij kunt het verschil maken…

Passend onderwijs is onderdeel van de dagelijkse praktijk in het onderwijs. Niet alleen voor de leerling met een beperking of leerprobleem, maar ook voor de meer- en hoogbegaafde leerling. Weet jij hoe je de meer- en hoogbegaafde leerlingen kunt signaleren in de klas? Wat is het verschil tussen de intelligente en de hoogbegaafde leerling? Hoogbegaafde leerlingen hebben speciale onderwijsbehoeftes. Weet jij wat zij nodig hebben? Misschien heb je al een leerling in gedachten…?

 

Cum Laude traject
Voor studenten die meer tijd willen en kunnen investeren, bestaat de mogelijkheid van een speciaal ‘cum laude’ traject.

Kenmerken van onze opleiding

 • De opdrachten in de opleiding zijn uitvoerbaar in jouw situatie als ib’er of leerkracht, als ouder of als zelfstandig coach. Of je nu in het reguliere onderwijs werkt, een plusklas leidt of lesgeeft binnen het voltijds hb onderwijs.
 • Naast het direct toepassen in de praktijk, is er ruimte voor jouw eigen ambitie: andere leerkrachten begeleiden, 1-op-1 begeleiding van kinderen, het geven van trainingen aan het team enz.
 • Onze opleiding is op maat. Jouw doelen zijn de leidraad voor jouw persoonlijke leerproces. Binnen de opleidingsdagen en intervisie geef jij invulling aan jouw eigen doelen. Kies voor diverse kenniscolleges of bekijk ze online in de videoportal wanneer jij dit wilt. Daarnaast krijg je als deelnemer ruimte om je te verdiepen in een onderwerp naar keuze als onderzoekopdracht.
 • Novilo stelt alle materialen die in de opleidingsdagen aan bod komen gratis ter beschikking zodat je die kunt gebruiken in je eigen onderwijspraktijk. We sturen na elke opleidingsdag een follow up met de presentatie, boekentips, links en gebruikte documenten in de bijlage. Daarnaast krijg je ook toegang tot de kennisportal; een wikipedia omgeving met alle hb gerelateerde onderwerpen en artikelen.
 • Naast professionele ontwikkeling, ga je je ook persoonlijk ontwikkelen. Onze deelnemers hebben affiniteit met het onderwerp hoogbegaafdheid. Dit zijn vaak ook de mensen die zelf enige kenmerken hebben van… In deze groepen vind je vaak herkenning, overwin je je eigen hindernissen (plannen, organiseren, te groot en perfectionistisch  opdrachten willen uitvoeren).
 • Wij bieden je warme begeleiding. Er zijn studiecoachingsspreekuren (telefonisch of live). Daarbij hebben wij een enorm netwerk waarin we specifieke hulpvragen kunnen uitzetten als support. Het netwerk bestaat uit specialisten, oud opleidingsdeelnemers, scholen die we begeleid hebben. enz.
 • Mogelijkheid om door te groeien naar de gevorderden opleiding Talentbegeleider waarbij je kinderen die ernstig vastlopen, leert te begeleiden. Ook weer inclusief warme begeleiding en keuze- en specialisatie modules om je verder te specialiseren.

Wat kun je na deze opleiding?
Als leerkracht of begeleider ben je na het volgen van deze opleiding in staat om getalenteerde leerlingen, in de jaargroep en in plusgroepen, effectief te begeleiden.

 • Hoogbegaafde leerlingen signaleren en begeleiden.
 • Talentbeleid ontwikkelen en/of verbeteren en coördineren.
 • Een plusklas opzetten.
 • Collega’s en ouders inspireren en informeren. Je eigen visie vormen op de begeleiding van hoogbegaafde kinderen
 • Daarnaast levert deze opleiding je een flinke dosis kennis, persoonlijke groei en ontwikkeling op. Je beschikt na afloop over een groot netwerk talentbegeleiders en specialisten hoogbegaafdheid. Voordelen voor jou en jouw school:
 • Je kunt de kennis en vaardigheden direct in de praktijk inzetten. Je haalt op korte termijn meer resultaten uit de tijd die je als school en als leerkracht in je (getalenteerde) leerlingen investeert.
 • Tijdens en na de opleiding ben je in staat om een pragmatisch en doortimmerd talentbeleid vorm te geven. Jouw team zal hierdoor op een hoger niveau gaan functioneren. Dit komt uiteindelijk alle kinderen ten goede.
 • Je weet hoe je een groter draagvlak creëert over meer- en hoogbegaafdheid onder ouders en collega’s.
 • Leerlingen zullen beter in hun vel zitten en goed tot hun recht komen in en buiten de klas. Het talent van de kinderen wordt zo beter benut en dat leidt tot betere resultaten.

Data & locatie

Deze avondopleiding Talentbegeleider basisonderwijs vindt in Utrecht plaats. Bij voldoende belangstelling, geven wij de opleiding op op elke andere locatie. Denk aan jouw school of binnen jouw bestuur.

Avondopleiding data en thema's

 

Opleidingsavond 1 || 10-9-2019 Kennismaking – De 7 uitdagingen intro
Opleidingsavond 2 || 24-9-2019 Doelen + 7 uitdagingen
Opleidingsavond 3 || 8-10-2019 De 7 uitdagingen – vervolg
Opleidingsavond 4 || 29-10-2019 Signaleren
Opleidingsavond 5 ||  12-11-2019  Beleid
Opleidingsavond 6 || 26-11-2019 Klassenmanagement/effectief lesgeven
Opleidingsavond 7 || 10-12-2019 Leren leren en leerstrategieën
Opleidingsavond 8 || 14-1-2020 Leren leren en leerstrategieën – vervolg
Opleidingsavond 9 || 28-1-2020 Casuïstiek Executieve functies
Opleidingsavond 10 || 11-2-2020 Casuïstiek Executieve functies vervolg
Opleidingsavond 11 || 10-3-2020 Gespreksvaardigheden
Opleidingsavond 12 ||   24-3-2020 Gespreksvaardigheden vervolg
Opleidingsavond 13 || 14-4-2020 Verrijkingsmaterialen
Opleidingsavond 14 ||   19-5-2020 Verrijkingsmaterialen – vervolg – Beleidsimplementatie
Opleidingsavond 15 || 2-6-2020 Coachings- en begeleidingsvaardigheden
Opleidingsavond 16 ||   16-6-2020 Coachings- en begeleidingsvaardigheden vervolg
Opleidingsavond 17 ||   30-6-2020 Eindpresentaties
Opleidingsavond 18 ||   07-07-2020 Eindpresentaties vervolg – Afsluiting

 

Locatie:
Novilo B.V.
Europalaan 400
3526 KS Utrecht
(het pand heet ‘Kan-Toren’)

+31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

Monique Peijen begeleidt binnen haar praktijk Fijngevoeligbrein Talentbegeleiding hoogsensitieve hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen. Als specialist hoogbegaafdheid volgt ze vanuit de integrale psychologie een tweesporenbeleid.

Monique zoekt in haar begeleiding naar de balans tussen de westerse wetenschap (de objectieve kennis) en de oosterse wijsheid (het subjectieve gevoelsleven). Dit doet ze altijd vanuit een creatieve insteek, omdat ze graag de verbinding maakt tussen het denken-voelen-willen en het handelen.

Een paar dagen per week werkt Monique als mentor op Wittering.nl en verzorgt ze het creatieve aanbod voor de bovenbouw leerlingen. Daarnaast verzorgt Monique voor Novilo de opleiding tot Talentbegeleider Basisonderwijs en geeft ze het kenniscollege en de module over hoogsensitiviteit.

20160728_130215

Om de opleiding te bekostigen kunnen leerkrachten en docenten bij hun bestuur het verzoek indienen gebruik te maken van de verhoogde nascholingsbudgetten.

Tevens bieden we deze opleiding in-company aan voor (boven)schoolse besturen.

Back To Top