skip to Main Content
088 0200 300

Doelen

Zorg dat de doelen expliciet worden uitgelegd in het beleidsplan. Geef aan welke doelen de school nastreeft en hoe dat concreet gebeurt. Leg ook uit welke doelen prioriteit hebben, zodat hier met ouders, leerlingen en teamleden geen misverstanden over kunnen ontstaan.

Er kan veel gedoe ontstaan als de doelen vaag zijn omschreven en niet duidelijk is welke doelen prioriteit hebben. Wees hier helder in.

Plaats in het beleid de vaardigheidsdoelen duidelijk boven de inhoudsdoelen. Belangrijk is dat de leerling vaardigheden opdoet als leren omgaan met tegenslag en het aanwenden van het geheugen. Ondergeschikt daaraan is de inhoud. Beslis welke vaardigheidsdoelen voor jullie school belangrijk zijn om na te streven en stem daar de inhoudsdoelen op af. Doe je dit andersom, dan maak je van een middel een doel.
Bovendien is ook dit weer belangrijk voor de ouders om te weten. Als je als school door middel van een vreemde taalvaardigheid wilt oefenen, dan is de specifieke taal niet het belangrijk. Dit dient echter wel goed gecommuniceerd te worden!

Back To Top