skip to Main Content
088 0200 300

Benadruk het belang van inzet in combinatie met talent

Maak in je feedback goed onderscheid tussen identiteit en gedrag. Zeg
dus niet: “Wat ben je een vervelend kind.” Maar zeg: “Je bent een lief
kind, maar ik keur het gedrag wat je vertoont af.”
Wanneer een kind vervelend gedrag laat zien namelijk, dan is het kwaad
al geschied en kan hij er niets meer aan doen. Wanneer het kind op zijn
gedrag wordt aangesproken geef je het de controle terug, waardoor er de
mogelijkheid ontstaat om het de volgende keer beter te doen.
Invalideer de huidige overtuiging. Wanneer een kind van zichzelf vindt
dat het wiskunde niet snapt, ga er mee aan de slag en leg de nadruk op
die momenten dat het kind laat zien dat het wel iets snapt van wiskunde.
Hiermee weerleg je de oude overtuiging en attendeer je het kind op het
bewijs dat het wel degelijk in staat is om wiskunde te snappen.
Zoek ook naar ervaringen uit het kind zijn leven waaruit blijkt dat het
al eerder gedacht heeft iets niet te kunnen, zoals fietsen. Refereer
terug aan die momenten en laat zo zien dat het kind zich al eerder zo
gevoeld heeft, maar dat het toch is gelukt.
Verder kun je refereren aan sporters of musici op hoog niveau. Deze
mensen hebben de top niet bereikt, louter op talent. Daar is heel veel
oefening voor nodig geweest. Uit onderzoek blijkt dat deze mensen in de
regel 10.000 uur hebben besteed aan het (be)oefenen van hun sport of
instrument om op het hoge niveau te komen waar ze nu zijn.
Het is gezond voor een kind om in te zien dat je alleen maar op talent
er niet in slaagt om Einstein voorbij te streven. Je zal je best moeten
doen om zoiets te kunnen bereiken.

Ben je verder geïnteresseerd in talent en hoe een kind te motiveren?
Kijk dan eens bij onze workshops en online trainingen voor ouders, begeleiders en leerkrachten 

Back To Top