skip to Main Content

Op vrijdag 8 maart is de derde editie van het Novilo congres. Deze dag organiseren wij wederom samen met het IHBV met o.a. Internationale sprekers als Dr. Joseph Renzulli, Dr. Sally Reis en Dr. Paul Beljan. Op 6 en 7 maart 2019 organiseren wij twee boeiende studiedagen voor gevorderden.

Het programma voor 2019!

Woensdag 6 maart:
Studiedag Novilo  1: Mis- en duodiagnose & depressie en suïcide
Meer informatie en het programma


Donderdag 7 maart: 
– Studiedag Novilo 2: Executieve functies & Dabrowskiaanse disintegratie
– Studiedag IHBV: Mis- en duodiagnose & Gender

 

Vrijdag 8 maart:
Conference day in English

 • Keynotes by Joseph Renzulli & Sally Reis
 • Panel with renowned speakers

Three in depth sessions about diverse topics (some Dutch, some English)
More information

Zo was het!

over het congres

“Tijdens de studiedag heb ik ervaren hoe het is om in een flow te komen! Een dag later zat ik nog te tintelen van enthousiasme.”

Program Wednesday Novilo study day: Mis- and dual diagnoses

09:00 | welcome at Novilo!

09:35 - 12:30 | Sessions round 1

A. Mis and dual diagnosis: an overview
By Paul Beljan

Misdiagnosis and Dual Diagnostic in the Gifted Population

The characteristics of gifted children are broad and can result in incorrect diagnoses, such as ADHD, Oppositional Defiant Disorder, Autism Spectrum Disorder, Obsessive-Compulsive Disorder, or Bipolar Disorder. Some children do suffer from disorders, such as in Learning Disabilities, Allergies, or Depression—but many developmentally normal gifted behaviors are pathologized and given a diagnosis.  Many other actual disorders go overlooked. Allied healthcare professionals have received little training about the characteristics or common difficulties of children or adults, though these professionals have much power to render diagnoses. This workshop is an in-depth discussion of how the normal behaviors and emotional ways of being in gifted children easily become misdiagnosed as psychiatrically pathological.  The session also provides an understanding for how asynchronous development can cause unusual behavior, but is not necessarily a pathological feature warranting a psychiatric diagnosis. The session will close with ideas for the emotional/behavioral management of children from a neuropsychological perspective. In this in depth session for experienced gifted professionals we will have a deeper look at this topic.

B: Depressieve stoornissen en zelfmoord bij hoogbegaafde kinderen en jongeren
Lisanne van Nijnatten

‘Niet lekker in je vel zitten’ krijgt een andere betekenis als we het over een depressie hebben. Bij hoogbegaafde mensen zit hier vaak een specifiek thema onder: teleurstelling over de wereld en het leven. Ook op jonge leeftijd laten hoogbegaafde kinderen depressieve klachten zien, die niet altijd goed te plaatsen zijn voor anderen. Dit geeft unieke behoeften voor deze groep binnen diagnostiek en behandeling. Binnen deze workshop leer je de onderliggende processen van de hoogbegaafde depressie.

De existentiële depressie waar James Webb al over schreef komt in de praktijk vaak voor, maar ook vermoeidheid, herhaald vastlopen en boos op de wereld. Wat heb jij nodig als je tegenover een sombere drop-out zit? Of een wantrouwende volwassene die moe is van de strijd met de buitenwereld? In deze workshop krijg je concrete handvatten en inzichten om met deze complexe situaties om te gaan. Zodat je niet in de valkuilen stapt die hierbij horen en onderbouwd, met humor op deze zware thema’s kunt reageren. Met veel praktijkvoorbeelden en concrete handvatten om jou verder te helpen in de dagelijkse praktijk.

Coffee Break around 11:00 

Lunch

13:30 - 16:30 | Sessions round 2

Session A.  Differential Diagnosing
By Paul Beljan

Differential Diagnosis:  When Disorders Are Not Disorders and the Travesty of the Discrepancy Model
The top diagnoses asked about by parents of gifted children in my private pediatric neuropsychology practice are: short term memory deficit, processing speed deficit, central auditory processing deficit, sensory integration deficit, autism spectrum disorder, oppositional defiance, and working memory deficit. More often than not, these disorders are not present.

This lecture reviews these diagnoses and offers simple and logical methods for how to determine if they really exist in the child or not.  The lecture further discusses how the public school use of the discrepancy model to determine eligibility for special education services is unsound. Logical rule-outs and rule-ins are presented from past cases of the presenter.  Dr. Beljan also will cover the red flags for discovering dyslexia, dyscalculia, and dysgraphia.  

Session B.  Autisme Spectrum Stoornis & hoogbegaafd
Door: Het lampje

Veel hoogbegaafde kinderen blijven tegen hun grenzen aanlopen. Er wordt enkel terloops aan autisme gedacht, omdat hun cognitieve en sociale vaardigheden niet als autistisch (h)erkend worden.

Deze sessie focust op de wijze van informatieverwerking van kinderen met autisme, en meer bepaald op deze van hoogbegaafde kinderen. Door de relevante kans op onderdiagnose bij hoogbegaafde kinderen met autisme, bestaat het gevaar dat de aangeboden interventies zich enkel richten op het hoogbegaafdheidsluik. Hierdoor wordt het aspect van autisme over het hoofd gezien en krijgen deze kinderen niet de juiste ondersteuning. Mogelijke bijkomende psychologische klachten zoals o.a. depressie en anorexia zijn mogelijk. Een correcte en diepgaande informatie over autisme en dan gespecificeerd binnen de hoogbegaafdheid dringt zich op.

Deze actieve workshop gaat dieper in op de andere manier van informatieverwerking van hoogbegaafde kinderen met autisme. Aan de hand van praktische voorbeelden en cases wordt de gelaagdheid van Theory of Mind, Executieve Functies, Centrale Coherentie en Contextblindheid in functie van hoogbegaafdheid bekeken.  Praktische tools om deze kinderen te screenen en te herkennen worden aangeboden, zodat meer voeling bekomen wordt met deze groep kinderen.

Deze workshop richt zich in hoofdzaak op professionals die een grote kennis hebben binnen het hoogbegaafdheidsluik en die meer zicht willen krijgen op hoe autisme zich binnen deze groep manifesteert. Aan de hand van tools wordt een beter inzicht verkregen bij de problematiek van deze kinderen, zodat een adequate(re)  ondersteuning en/of correcte doorverwijzingen gerealiseerd

Coffee Break around 15:00 

 

End of the day!

Het programma voor 2019!

Woensdag 6 maart:
Studiedag Novilo  1: Mis- en duodiagnose & depressie en suïcide
Meer informatie en het programma


Donderdag 7 maart: 
– Studiedag Novilo 2: Executieve functies & Dabrowskiaanse disintegratie
– Studiedag IHBV: Mis- en duodiagnose & Gender

 

Vrijdag 8 maart:
Conference day in English

 • Keynotes by Joseph Renzulli & Sally Reis
 • Panel with renowned speakers

Three in depth sessions about diverse topics (some Dutch, some English)
More information

Deze studiedag is voor professionals met ervaring. Je kunt kiezen uit twee programma’s: een Novilo studiedag en een studiedag van het IHBV.

Studiedag Novilo: Executieve functies & Dabrowskiaanse disintegratie

Opening studiedag

9:35 | Sessies ronde 1:

Session A.
ADHD, Executive Functioning Deficit, and Asynchronous Development: How Do they Work and What Do You Do?
By Paul Beljan

This session focuses on the brain basis of attention and executive functioning, specifically as it pertains to children who are gifted.  Gifted children represent a disproportional amount of children identified with ADHD which is as widely misdiagnosed as it is misunderstood and mistreated.  The high rate of over-diagnosing this condition places gifted children at risk for being further misunderstood and mistreated as they fail to respond to traditional ADHD interventions.  This interactive lecture will provide an understanding of the components involved in an intact attention and executive function system, why gifted children are often over-diagnosed with ADHD and other psychiatric disorders, and what parents can do about it. Separate the Beans: a neuropsychologically based behavioral management style will be taught.

Coffee Break around 11:00

Session B. Begaafdheid & ontwikkelspanningen: een workshop in positieve  desintegratie
door Lotte van Lith

Een waardenbewust leven is voor veel begaafde personen geen optie, maar een randvoorwaarde voor zingeving. In hun gevoeligheid en gedrevenheid zijn begaafde personen zich er niet zelden pijnlijk van bewust als hun diepere waarden niet verwezenlijkt worden. Het is daarom belangrijk de praktijk van waarden actief te betrekken bij de begeleiding van begaafde personen. De theorie van positieve desintegratie biedt verhelderende en positief-stimulerende inzichten in dit proces van bewustwording. Innerlijke conflicten zijn binnen Dabrowski’s visie namelijk een uitnodiging tot zelfactualisatie. Spanningen zijn ontwikkelspanningen. Dit gaat verder en dieper dan de (weliswaar zeer verfrissende) herkenning van de “overexcitabilities”. Het gaat zowel over het vol accepteren van hoe het leven ís als het omarmen van hoe het leven zou kunnen zijn. Werkelijk intens durven leven en beleven, dat is kwetsbaar én getuige van begaafdheid-in-uitvoering.

In deze workshop bestuderen we het proces positieve desintegratie doortastend, juist door specifiek oog te hebben voor de samenhang tussen emotioneel beleven en waardenbewust leven, tussen belichaamde beleving en abstract begrip, tussen geanimeerde verbeelding en bewust kiezen in het hier-en-nu. Via oefening en reflectie vertalen we theorie naar de begeleidingspraktijk. De workshop is specifiek interessant voor ervaren  begeleiders, die graag tot de kern van emotionele ontwikkeling doordringen om zodoende samen met cliënten ruimte vrij te banen voor de vervolmaking van creatieve projecten, een waardenbewust leven en talent.  Hoe begeleiden we begaafde personen op een wijze die hen werkelijk de psychologische vrijheid biedt om (nog meer dan) zichzelf te zijn?

 

Lunch (12:30-13:30)

13:30 | Sessie ronde 2: Renzulli & Reis

Schoolwide Enrichment Model 

Dr. Joseph Renzulli & Dr. Sally Reis

This session will provide an overview of The Schoolwide Enrichment Model, and specific strategies for implementing the model in a variety of schools with students of different ages and demographic backgrounds.  The model, which is based on more than 30 years of research and development, is a comprehensive system for infusing “high-end learning” into total school improvement efforts while simultaneously challenging high achieving students.  Specific strategies include the development of Total Talent Portfolios, Curriculum Modification Techniques, and Enrichment Teaching and Learning.

Coffee Break around 15:00

 

Studiedag IHBV

Opening studiedag

9:35 | Masterclass 1: Sally Reis en Tania Gevaert over Gifted girls and women.

Masterclass 1: Sally Reis en Tania Gevaert over Gifted girls and women.

In deze Engelstalige Masterclass zal Sally Reis een aantal belangrijke bevindingen uit 35 jaar onderzoek naar getalenteerde en eminente vrouwen met ons delen. Ze zal ingaan op zaken als onderpresteren, het verbergen van talenten en het imposter syndrome dat hoogbegaafde meisjes en vrouwen nogal eens laten zien gedurende hun levensloop. Ze zal daarbij niet alleen aandacht hebben voor de typische paden die hoogbegaafde meisjes en vrouwen volgen, maar ook voor de onderliggende belemmerende en bevorderende factoren die te vaak leiden tot het onzichtbaar worden of blijven van de wel degelijk (in aanleg) aanwezige talenten.

Op basis van haar onderzoek naar de levens van eminente vrouwen zal Sally Reis tevens aanknopingspunten aanreiken voor het doorbreken van de interne en externe factoren die belemmerend werken voor succesvolle levens en carrières van talentvolle meisjes en vrouwen. Tania Gevaert zal van hieruit met de deelnemers op zoek gaan naar effectieve en haalbare strategieën waarmee begeleiders van hoogbegaafde meisjes en vrouwen hun cliënten/coachees kunnen helpen de verschillende obstakels te overwinnen. Zowel in het heden, als in de verdere toekomst.

De Masterclass staat open voor psychotherapeuten, psychologen en coaches die werkzaam zijn met hoogbegaafde (jong) volwassenen en die meer willen leren over de verschillende mechanismen die bijdragen aan de typische problemen die hoogbegaafde meisjes en vrouwen ervaren tijdens het opgroeien, het aangaan en behouden van relaties en bijvoorbeeld het kiezen en opbouwen van een eigen carrière.

 

Lunch (12:30-13:30)

13:30 | Masterclass 2: Paul Beljan en Maud van Thiel over (mis)diagnoses and asynchrony among the gifted

In deze Engelstalige Masterclass zullen Paul Beljan en Maud van Thiel om beurten een korte inleiding verzorgen op zes belangrijke onderwerpen die van belang zijn bij de diagnose en behandeling van hoogbegaafde jongeren en volwassenen. Na hun inleiding zullen ze eerst op elkaar reageren, waarna het de beurt zal zijn van de deelnemers om vragen aan de experts te stellen.

De onderwerpen die aanbod zullen komen volgen de stappen in het contact tussen een (mogelijk) hoogbegaafde client en de therapeut. Dus we beginnen met het vermoeden van hoogbegaafdheid, het vaststellen van hoogbegaafdheid en het komen tot een juiste diagnose voor behandeling, het kiezen van de juiste behandeling, het verloop van de behandeling en tenslotte het beëindigen van de therapeutische relatie.

Omdat niet alleen Paul Beljan en Maud van Thiel verschillende benaderingen en praktijkervaringen zullen hebben, maar dit ook zal gelden voor de deelnemers beloofd dit een levendige en interessante Masterclass te worden voor HB-professionals die de verdieping zoeken.

De Masterclass staat open voor psychotherapeuten, psychologen, coaches en counselors die al enige tot (zeer) ruime ervaring hebben met het begeleiden van hoogbegaafde volwassenen en die daar nog bekwamer in willen worden. Uiteraard gaat het voor coaches en counselor niet om het zelf leren diagnosticeren en behandelen, maar om het beter leren begrijpen van de psychische kwetsbaarheden van hun coachees en het beter kunnen afstemmen op de zorgverlening door GGZ-professionals.

 

Op vrijdag 8 maart is de congresdag i.s.m. het IHBV. Het thema is: hoogbegaafd van 0 tot 100!

Deze congresdag is voor iedereen toegankelijk die interesse heeft in het onderwerp. Wij vragen geen specifieke voorkennis over danwel ervaring met hoogbegaafdheid. Hieronder staat het voorlopige programma, dit is nog onder voorbehoud van wijzigingen.

Let op: je kunt kiezen uit twee programma’s deze dag! De Novilo dag is in het Engels en is gericht op begeleiding van en onderwijs aan kinderen. Het IHBV programma gaat over (begeleiding van) hoogbegaafde volwassenen. Je kunt op het aanmeldformulier aangeven welk programma je wilt volgen.

Novilo programma

9:15 | Opening en paneldiscussie

Opening and panel discussion with Tijl Koenderink, Paul Beljan, Joe Renzulli, Sally Reis and Rianne vd Ven.

9:15 | Keynote door Dr. Joseph Renzulli

Intelligences Outside the Normal Curve: The Role and Responsibility of Gifted Education For Promoting . The Development Of Social Capital And Co-Cognitive  Skills in life

Dr. Joseph Renzulli

The overall goal of gifted education is to increase the world’s reservoir of creative and productive people; however, we also want to prepare young people to be committed to making the world a better place.  This presentation will briefly review the conception of giftedness and the pedagogical approaches underlying the Schoolwide Enrichment Model, with an emphasis on a broadened view of human potential. The major focus will be on the ways we can prepare young people to develop an attitude and commitment to use their talents to make beneficial changes in society.  The relationship between creativity and task commitment, combined with the primary executive functions necessary for carrying out socially active projects, will be illustrated through case studies that highlight the co-cognitive characteristics necessary for social change and creative productivity.

It also recommends that readily available technology resources be used to identify the full range of student potentials by creating a strength-based profile that can personalize learning by matching students’ profiles with thousands of categorically organized resources.  The major goals of the SEM are to promote enrichment and engagement in all aspects of the curriculum, to develop a creative and investigative mindset among our most advanced learners, and to make schools a happy place for all students and teachers.

Coffee Break

11.15 | Sessions round 1

Workshop A:

Intelligences Outside the Normal Curve: The Role and Responsibility of Gifted Education For Promoting The Development Of Social Capital And Co-Cognitive  Skills in life. During this session we put the keynote into practice. 
Dr. Joseph Renzulli

The overall goal of gifted education is to increase the world’s reservoir of creative and productive people; however, we also want to prepare young people to be committed to making the world a better place.  This presentation will briefly review the conception of giftedness and the pedagogical approaches underlying the Schoolwide Enrichment Model, with an emphasis on a broadened view of human potential. The major focus will be on the ways we can prepare young people to develop an attitude and commitment to use their talents to make beneficial changes in society.  The relationship between creativity and task commitment, combined with the primary executive functions necessary for carrying out socially active projects, will be illustrated through case studies that highlight the co-cognitive characteristics necessary for social change and creative productivity.

 

Workshop B:

Why Enrichment Programs Make a Difference in Students’ Lives
Sally Reis

Several recent studies provide compelling evidence about the difference that gifted programs make in the lives of children and youth.  This session presents exciting evidence that gifted programs can profoundly influence the lives of our students and suggests ways to help students develop their gifts and talents by focusing on their strengths and interests.

This keynote will focus on the loss of talents of girls and women across the globe and the implications of that phenomenon on diminished creativity, leadership, innovation, and creative productivity. The keynote will conclude with a positive call to action about how educators, researchers, and parents can make a difference in helping girls and women to develop their talents.


Workshop C:

Asynchronous development
By Paul Beljan

Many features of asynchronous development (AD) are indistinguishable from ADHD/executive function deficit. The origin of each issue is very different.  Unless the origins of these issues are understood, the gifted child is at high risk for misdiagnosis and subsequent inappropriate intervention. This lecture presents a hypothesis for how AD works in the brain and what can be done about it.  The presenter will then teach an intervention approach (Separate the Beans) that is based in the neuropsychology of AD and executive functioning. The intervention equips the child with appropriate decision making by maintaining cognitive control over sub-cortically produced affective stimulus. Behavioral intervention concepts include: Priming, Previewing, Pre-empting, Disengagement, and Re-engagement.  Practical explanations for imposing structure, consistency, and routine also will be discussed.

Lunch

13:30 | Sessions round 2

Workshop A.

Leeftijd is maar een getal: Kijk naar wat ik doe!
By Tijl Koenderink

Hoogbegaafdheid was van orgine een concept dat een 10-jarige dacht ‘als een 15-jarige’. Intussen denken we hier wat genuanceerder over. Maar de vraag blijft: Hoe werkt dit nou? Kunnen we die 10-jarige dan behandelen als een 15-jarige? Is een 40-jarige zo wijs als een 60-jarige? Aan de hand van ontwikkelingspsychologie en de integrale theorie stelt Tijl Koenderink voor niet meer te kijken naar leeftijd maar naar ontwikkelingsfase. In welke (levens)fase zit een persoon en wat is daar een goede omgeving voor? En hoe begeleid of coach je iemand dan effectief? Deze presentatie werpt een heel nieuw licht op de term “disharmonisch”, er zijn veel meer gebieden waar je om goede redenen voor -of achter- kunt liggen.
Je gaat naar huis met een aantal nieuwe modellen om de wereld door te bekijken en tools die je daarbij kunt gebruiken.

 

Workshop B. Enrichment Clusters
By Joseph Renzulli & Sally Reis

Enrichment Clusters are one of the most popular components of the Schoolwide Enrichment Model. In this session, learn what they are and how to implement them to give all students in school a chance to participate in enrichment and talent development opportunities.  Understand how to begin implementing, how to provide professional development and what makes enrichment clusters so very popular with students and teachers (and their parents, as well).

Workshop C. 
By Paul Beljan and Femke Hovinga

Dr. Paul Beljan and Femke Hovinga-Tiller will present James Webb’s contributions to the gifted and impact on the entire field of psychology.  This program is part eulogy and part historical discussion of the man who was named as one of the 100 most influential psychologists of the last century.  Participants also will be welcome to share their experiences and feelings about Dr. Webb.

 

Change rooms & coffee on the go

14:55 | Sessions round 3

Workshop A. Misdiagnosis and Dual Diagnostic in the Gifted Population
Paul Beljan

The characteristics of gifted children are broad and can result in incorrect diagnoses, such as ADHD, Oppositional Defiant Disorder, Autism Spectrum Disorder, Obsessive-Compulsive Disorder, or Bipolar Disorder. Some children do suffer from disorders, such as in Learning Disabilities, Allergies, or Depression—but many developmentally normal gifted behaviors are pathologized and given a diagnosis.  Many other actual disorders go overlooked. Allied health care professionals have received little training about the characteristics or common difficulties of children or adults, though these professionals have much power to render diagnoses. This workshop is an in-depth discussion of how the normal behaviors and emotional ways of being in gifted children easily become mis-diagnosed as psychiatrically pathological.  The session also provides an understanding for how asynchronous development can cause unusual behavior, but is not necessarily a pathological feature warranting a psychiatric diagnosis. The session will close with ideas for the emotional/behavioral management of children from a neuropsychological perspective.

 

Workshop B.: KIQT+ IQ-test speciaal voor meer- en hoogbegaafde kinderen
Door Femke Hovinga & Yvonne Cramer

De KIQT+, ofterwijl de Kinder IQ Test Plus, is er speciaal voor (vermoedelijk) meer- en hoogbegaafde kinderen. Vaak is het lastig om bij (vermoedelijk) (hoog)begaafde kinderen de intellectuele potentie goed in beeld te brengen. De meeste gangbare intelligentietesten zijn namelijk gericht en genormeerd op het gemiddelde. Daarnaast denken veel hoogbegaafde en ‘twice exceptional’ (AD(H)D, ASS, dyslexie, faalangst) kinderen te moeilijk na, waardoor ze een vraag verkeerd kunnen interpreteren. En: helaas meten de meeste gangbare testen niet hoger dan 145, terwijl sommige kinderen alle subtesten helemaal correct maken.

Tijd dus voor een IQ-test speciaal voor meer- en hoogbegaafde kinderen. De KIQT+ (Kinder IQ Test Plus) meet intelligentie het meest accuraat van IQ 115-170. Daarnaast is de KIQT+ bestand tegen verschillen in werk- en denk-stijlen, vermijdt tijdsdruk en verminderd de invloed van leerproblematiek en faalangst op de intelligentiescore. Wil je meer weten over deze test en wat hem zo anders maakt? Tijdens deze workshop nemen we je mee in de testontwikkeling en kijken we hoe en waar deze test het beste ingezet kan worden.

 

Workshop C. Executieve Functies
Door: Maureen Kramer-Tinnemeier

Steeds vaker komen leerkrachten, zorgprofessionals en ouders erachter dat kinderen niet onderpresteren omdat ze hun best niet doen, maar omdat ze bepaalde vaardigheden missen. Deze ‘executieve functies’, zoals plannen, timemanagement, doorzettingsvermogen en taakinitiatie zorgen ervoor dat veel kinderen in het voortgezet onderwijs vastlopen.

Tijdens deze workshop neemt Maureen Kramer je op een actieve manier mee door haar boek ‘Actief Executief’. Wat zijn nou die executieve functies? Wat signaleer je in de praktijk en hoe kun je deze functies versterken? Aan de hand van spellen en gesprekstechnieken maak je kinderen en jongeren bewust van hun zwakke en sterke executieve functies. Op een hele praktische en actieve manier ga je aan de slag om deze functies te versterken. Door middel van directe blootstelling (exposure in vivo) confronteer je kinderen met hun executieve functies en ga je samen op zoek naar oplossingen, waarbij de verantwoordelijkheid bij het kind ligt. Benieuwd naar jouw eigen executief functioneren? Sluit aan en ervaar het zelf.

16:15 | Gifted girls: nurturing talent in school and adulthood

Gifted girls: nurturing talent in school and adulthood
By Sally Reis

Het programma voor 2019!

Woensdag 6 maart:
Studiedag Novilo  1: Mis- en duodiagnose & depressie en suïcide
Meer informatie en het programma


Donderdag 7 maart: 
– Studiedag Novilo 2: Executieve functies & Dabrowskiaanse disintegratie
– Studiedag IHBV: Mis- en duodiagnose & Gender

 

Vrijdag 8 maart:
Conference day in English

 • Keynotes by Joseph Renzulli & Sally Reis
 • Panel with renowned speakers

Three in depth sessions about diverse topics (some Dutch, some English)
More information

IHBV programma

9:15 | Opening en paneldiscussie

Gezamenlijke opening en paneldiscussie.

9:15 | Keynote door Dr. Joseph Renzulli

Intelligences Outside the Normal Curve: The Role and Responsibility of Gifted Education For Promoting . The Development Of Social Capital And Co-Cognitive  Skills in life

Dr. Joseph Renzulli

The overall goal of gifted education is to increase the world’s reservoir of creative and productive people; however, we also want to prepare young people to be committed to making the world a better place.  This presentation will briefly review the conception of giftedness and the pedagogical approaches underlying the Schoolwide Enrichment Model, with an emphasis on a broadened view of human potential. The major focus will be on the ways we can prepare young people to develop an attitude and commitment to use their talents to make beneficial changes in society.  The relationship between creativity and task commitment, combined with the primary executive functions necessary for carrying out socially active projects, will be illustrated through case studies that highlight the co-cognitive characteristics necessary for social change and creative productivity.

It also recommends that readily available technology resources be used to identify the full range of student potentials by creating a strength-based profile that can personalize learning by matching students’ profiles with thousands of categorically organized resources.  The major goals of the SEM are to promote enrichment and engagement in all aspects of the curriculum, to develop a creative and investigative mindset among our most advanced learners, and to make schools a happy place for all students and teachers.

Coffee Break

11:!5 | Workshop 1: Noks Nauta en Pleun van Vliet: IQ en hoogbegaafdheid: twee werelden?

Over het verband tussen IQ en hoogbegaafdheid is geen consensus. Zo zijn er veel vragen, onzekerheden en onduidelijkheden. De meeste, expliciet op hoogbegaafdheid toegesneden hulpverlening en begeleiding wordt op dit moment geleverd door coaches en andere hulpverleners met een zeer diverse opleidingsachtergrond. Het aantal psychologen, psychotherapeuten en psychiaters dat zich met hoogbegaafdheid bezighoudt is nog dun gezaaid. Hun aantal neemt thans wel toe en daarmee blijkt dat de discussie over hoe hoogbegaafdheid kan en dient te worden vastgesteld op scherp wordt gesteld. Is een wetenschappelijk verantwoorde IQ-test noodzakelijk of is een meer humanistisch georiënteerd, zogenaamde zijnsluik, meer op zijn plaats? Een eenduidig antwoord is er niet. Voor beide posities zijn goede argumenten, die echter zelden helder op een rijtje worden gezet. In deze sessie zullen Pleun van Vliet en Noks Nauta op basis van theorie en praktijk samen met de deelnemers verkennen wat hierbij allemaal meespeelt.

Lunch

13:30 | Workhop 2: Frans Corten en Desirée Houkema over Creativiteit en hoogbegaafdheid

Frans Corten en Desirée Houkema over de diverse uitingsvormen van creativiteit bij hoogbegaafdheid en met welke hulp deze kwaliteit tot kracht kan worden ontwikkeld en ingezet. “Creatief leren leven”
Als hoogbegaafde is het een van je belangrijkste uitdagingen om je eigen levenspad te banen in de wereld. Dit proces gaat met vallen en opstaan. In gebruikelijke opleidingen en beroepen kun je vaak je creatieve eigenheid niet kwijt. Teleurstellingen zijn daarom niet te vermijden. Als creatief, intens levend mens kunnen deze teleurstellingen je hard in je ziel treffen. Hoe je daarmee omgaat leert je wie je bent.Als je net doet alsof er niets gebeurd is, raakt het je minder maar mis je misschien ook kansen. Als je een teleurstelling echt durft te laten binnenkomen, ontdek je de ruimte die een dergelijke ervaring kan bieden. Uiteindelijk ontstaat er dan meer keuzevrijheid.
Ook topmomenten in je leven kunnen tot een bewuste keuze leiden, ze kunnen je helpen om moed te verzamelen om een gedurfd pad in te slaan. En juist op de minder gebruikelijke paden hebben hoogbegaafden een voorsprong.

In deze interactieve workshop staat het levensloopperspectief centraal. We gaan in verschillende levensfasen na welk soort keuzes je kan maken. Via diverse werkvormen sta je stil bij ervaringen uit je eigen leven, met een zelf te kiezen diepgang. Hoe kan je leren van succesmomenten en van teleurstellingen en hoe kan je bij het ouder worden meer wijsheid vergaren om creatief te leren leven?

De workshop wordt begeleid door professionals met ruime ervaring in het begeleiden van hoogbegaafde mensen in verschillende levensfasen. In combinatie met de ervaringsdeskundigheid en professionaliteit van de deelnemers zul je je eigen inzichten aanscherpen, voor jou als persoon én als professional.

 

Wisselen & koffie 'on the go'

14:55 | Workshop 3: Rhea van Pelt en Sytze Koopmans over Sensitiviteit en hoogbegaafdheid

Sytze Koopmans en Rhea van Pelt over de kenmerken en rol van hoogsensitiviteit bij hoogbegaafden en hoe onder andere professionals in de GGZ, cliënten kunnen ondersteunen bij het ombuigen van hoogsensitiviteit als klacht tot hun kracht.

Zowel hoogbegaafdheid als hoogsensitiviteit kan gepaard gaan met het ervaren van psychische klachten. Deze klachten kunnen een dusdanige lijdensdruk veroorzaken dat in sommige gevallen zelfs gesproken kan worden van een psychiatrische stoornis.

In deze workshop ligt de focus op hoogsensitiviteit als onderdeel van hoogbegaafdheid, zoals beschreven in het Delphi model.

Wat houdt hoogsensitiviteit in? Hoe verhoudt hoogsensitiviteit zich ten opzichte van de psychiatrische stoornis? Staan deze los van elkaar of bestaat er een relatie? En hoe zit het bij het ervaren van (slechts) psychische klachten?

Het doel is om meer bekend te raken met de verschillende uitingsvormen van dit persoonlijkheidskenmerk. Daarbij zullen we ook aandacht besteden aan de vraag hoe je de eventuele lijdensdruk rondom hoogsensitiviteit kunt verminderen en tegelijk het kenmerk zoveel mogelijk als kracht kunt gaan inzetten.

Vanuit een wetenschappelijk kader zullen we allereerst kort (een) onderscheid maken tussen het persoonlijkheidskenmerk hoogsensitiviteit en een aantal stoornissen waarmee het kan worden verward. Hierbij zullen we de verschillen en overeenkomsten in gedrag tussen hoogsensitiviteit en elk van deze stoornissen toelichten. In het interactieve deel gaan we vervolgens met elkaar op zoek naar de diverse uitingsvormen van hoogsensitiviteit in de GGZ. Dit doen we aan de hand van casusbeschrijvingen en het delen van zowel onze als de ervaringen en belevingen van cliënten.

16:15 | Gifted girls: nurturing talent in school and adulthood

Gifted girls: nurturing talent in school and adulthood
By Sally Reis

Joe Renzulli ##Joe – 300ppi photo

Dr. Joseph Renzulli
Dr. Renzulli is a Distinguished Professor of Educational Psychology at the University of Connecticut, where he also serves as director of the Renzulli Center for Creativity, Gifted Education, and Talent Development.  He is an international leader in gifted education and applying the pedagogy of gifted education teaching strategies to total school improvement.

His work on the The Schoolwide Enrichment Model, and the use of instructional technology to assess student strengths and match resources to students’ electronic profiles were pioneering efforts to make the field more flexible and to place the focus on talent development in all students.  He has obtained more than 50 million dollars in research grants and the American Psychological Association named him among the 25 most influential psychologists in the world.  In 2009 he received the Harold W. McGraw, Jr. Award for Innovation in Education and he was recently listed as one of the world’s top 30 international education professionals by the Global Guru Annual Survey.

 

Dr. Sally Reis
Sally Reis recently completed a six-year term as the Vice Provost for Academic Affairs and is currently holds the Letitia Neag Endowed Chair and is a Board of Trustees Distinguished Professor at Neag School of Education at The University of Connecticut.

She was previously a Department Head of Educational Psychology Department where she also served as a Principal Investigator for the National Research Center on the Gifted and Talented. Sally has authored or co-authored over 250 articles, books, book chapters, monographs and technical reports.

She is an expert in enrichment, talent development, curriculum differentiation, talented readers and gifted girls and women. She serves on several editorial boards and is a past President of the National Association for Gifted Children. She has been named a Distinguished Scholar of the National Association for Gifted Children and a fellow of the American Psychological Association.

Sally Reis photo 2015(2)
paul beljan

Dr. Paul Beljan
Dr. Paul Beljan is a pediatric neuropsychologist in private practice. The Arizona Psychological Association selected Dr. Beljan in 2016 for the Distinguished Contribution to the Practice of Psychology Award. He completed two Post-Doctoral Fellowship programs specializing in Pediatric (Medical) Psychology and Pediatric Neuropsychology.

He holds child and adult diplomate certifications with the American Board of Pediatric Neuropsychology (ABPdN) and the American Board of Professional Neuropsychology (ABN). Dr. Beljan is a past president of the ABPdN and held nearly every executive office for ABPdN.  In 2016, Dr. Beljan completed a post-doctoral master’s degree in psychopharmacology from New Mexico State University. Dr. Beljan served at the Governor’s pleasure on the Arizona Board of Psychological Examiners until 2017.

Dr. Beljan’s professional focus is on Gifted Intelligence, Learning Disorders, Alcohol/Drug Related Neurodevelopmental Deficit (A/DRND), Traumatic Brain Injury, Physical and Emotional Trauma, and Attention and Executive Functioning Deficit and associated interventions. His hospital based work in pediatric psychology and pediatric neuropsychology has included traumatic brain injury assessment, pain management and trauma recovery with children suffering from burns, cancer, sickle cell anemia, juvenile rheumatoid arthritis, lupus, cerebral palsy, cleft palate, Alcohol/Drug Related Neurodevelopmental Deficit (A/DRND), attention deficit hyperactivity disorder, and learning disorders. He also evaluated thousands of infants in neonatology clinics.

Dr. Beljan is an expert in evaluating and understanding gifted children and their common misdiagnoses. Dr. Beljan is a co-author of the book: Misdiagnosis and Dual Diagnosis of Gifted Children and Adults: ADHD, BiPolar, OCD, Depression, and Other Disorders.  The Misdiagnosis book is a Legacy Book Award Winner, ForeWord Magazine Book of the Year Award Winner, and Arizona Book Award Winner. The second edition of the Misdiagnosis book will be released in November 2016. Dr. Beljan co-authored the book: Large Scale Brain Systems and Neuropsychological Assessment: An Effort to Move Forward, released on October 1, 2016.  Dr. Beljan has published numerous chapters and articles in various publications. In June 2016, Dr. Beljan accepted a position on the editorial board of the 2e Newsletter.

Tijl Koenderink

Tijl Koenderink
Tijl is specialist hoogbegaafdheid, ondernemer en auteur van de boeken ‘De 7 Uitdagingen’ en ‘Is het voor een cijfer?’. Waar Tijl voorheen vooral actief was als gastspreker en expert op het gebied van cognitief getalenteerde kinderen, houdt hij zich op dit moment vooral bezig op bestuursniveau. Tijl onderhoudt contacten met de overheid, diverse besturen en onderwijsverniewing. Tijl is oprichter van Novilo, Feniks Talent. Levanimo en Take on Talents en actief bestuurslid bij de School of Understanding.

Femke Hovinga
Femke deed zichzelf een belangrijke belofte toen ze zes jaar oud was. Ze besloot om, als ze later groot zou zijn, hoogbegaafde kinderen te gaan helpen die het net zo moeilijk hadden op school als zij. Via wat omwegen in de journalistiek en bedrijfskunde besloot Femke zo’n zes jaar geleden dat ze ‘nu wel groot genoeg was om haar belofte in te wisselen’.

Ze volgde de opleiding tot talentbegeleider bij Novilo en combineert sindsdien haar passie voor ondernemen met haar drive om hoogbegaafden op weg te helpen. Dit doet ze in de vorm van Talentissimo (voor 145+’ers van 0-99), InterIQ (recruitment voor hoogbegaafde volwassenen) en SCALIQ, het bedrijf dat de KIQT+ ontwikkelt. Femke woont in Zeist met haar man Pieter. In de schaarse vrije uurtjes is ze dol op rommelmarkten, gemmologie (edelsteenkunde) en lezen.

 

profielfoto femke

Yvonne Cramer
Na een hoop omwegen, zoals hoogbegaafden die vaak maken, besloot Yvonne te gaan studeren aan een ‘echte’ universiteit. Na alle minder interessante opties te hebben afgestreept bleven wiskunde en informatica over, gelukkig konden deze tegelijkertijd worden gevolgd! Voor SCALIQ is Yvonne data-analist en testontwikkelaar, waarin zij haar kennis van psychologie, intelligentie, psychometrie en wiskunde samenvoegt.  Yvonne woont in Stiphout met haar partner Mark en hun kat. In haar vrije tijd onderhoudt Yvonne een database met wetenschappelijke artikelen over hoogbegaafdheid. Ook doet ze regelmatig data analyses voor onderzoeksprojecten van o.a. het IHBV.

 

Schermafbeelding 2019-01-14 om 15.54.58

Lotte van Lith
Lotte van Lith heeft zich gespecialiseerd in emotionele ontwikkeling en hoogbegaafdheid. Zeven jaar terug werd zij via een datingsite op slag
verliefd op Dabrowski’s theorie van positieve desintegratie, een inmiddels goede vriend wees haar op de overexcitabilities en zij
stuiterde van vijfdubbele herkenning. ‘Noem mij maar Lot want té ben ik toch al’, aldus als puber. Positieve desintegratie werd een vitaal en
ondertussen integraal deel van haar studie en ondernemerschap. Lotte werkt binnen haar bedrijf A Lot Of Complexity als levenscoach voor
begaafd-sensitieve adolescenten en volwassenen, organiseert trainingen en studiedagen over relevante thematiek, en verzorgt op internationaal niveau lezingen.

Van aandacht voor en door gaat ze stralen, ze leeft scheppend & onderzoekend en heeft steevast meer plannen dan levens voorhanden en leert gaandeweg ook het geduld voor groei op te brengen. In 2016 ontving Lotte de Mensa Fonds Awards in de categorie Werk voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van hoogbegaafd talent.

Lotte van Lith

Lisanne van Nijnatten
Van huis uit ben ik Kinder- & Jeugdpsycholoog, inmiddels werk ik ook veel met volwassenen. Al voor mijn studie heb ik me verdiept in hoogbegaafdheid, omdat ik zelf goed onderwijs heb gehad en zag dat dit niet voor iedereen zo was. Ik ben me vooral gaan richten op gedragspatronen en het begrijpelijk maken van problematiek. Dat vond ik niet in mijn studie terug, maar wel mijn praktijk Edu & ik die ik rond mijn afstuderen heb opgezet. Inmiddels staan we met een fors team gespecialiseerde psychologen, orthopedagogen en schooladviseur bekend als een praktijk voor diagnostiek en behandeling.

Ik werk zelf het liefst met zeer complexe situaties. Daardoor werk ik veel met thuiszitters, depressieve mensen en suïcidaliteit. Mijn achtergrond als provocatief therapeut geeft humor en realisme, wat ik erg belangrijk vind. Mijn grote passie ligt in het begrijpen van mensen en hun menselijkheid.

Schermafbeelding 2019-02-01 om 09.32.08

Noks Nauta is arts (niet praktiserend) en A&O psycholoog. Zij publiceert en presenteert sinds 2001 over hoogbegaafde volwassenen. Zij is mede-oprichter van het IHBV en thans ere-bestuurslid van het IHBV.

Fotograaf: Gijs de Kruijf

Pleun van Vliet
Pleun is GZ-psycholoog. Zij werkte 20 jaar als universitair docent diagnostiek en persoonlijkheidstheorie bij de UvA en 7 jaar bij het Willem Pompe Instituut als universitair docent forensische psychologie. Daarnaast werkte zij de afgelopen 25 jaar als diagnosticus bij Arkin (destijds RIAGG), het AMC, het Nederlands Psychoanalytisch Instituut en het Pieter Baan Centrum, en vanuit de eigen praktijk voor diagnostiek (sinds 2000). De afgelopen 5 jaar heeft zij zich actief gericht op diagnostiek van en bij hoogbegaafdheid. Van 2014-2016 was zij als National Supervisory Psychologist bij Mensa Nederland verantwoordelijk voor de toelatingstest en het toelatingsbeleid van de vereniging.

Sytze Koopmans
Sytze is werkzaam als arts bij Stepwork GGZ, waarbij ook oog voor hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit. In 2016 heeft hij de opleiding HSP voor Professionals bij Prof. Dr. Elke Van Hoof aan de Vrije Universiteit Brussel voltooid.

Tania Gevaert

Tania Geveart
Tania Geveart is psychotherapeut en ECHA specialist in Gifted Education. Zij is oprichter en directeur van de multidisciplinaire praktijk Samen Slimmer Groeien (België) waar ze hoogbegaafde kinderen en hun ouders en leerkrachten begeleidt (www.samenslimmergroeien.be ).

Als ECHA specialist in Gifted Education focust Tania zich voornamelijk op de talent ontwikkeling van onderpresterende kinderen en jongeren. Tevens is Tania mede-stichter van Steunpunt Onderpresteren vzw waar onderpresterende kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten, en hulpverleners terechtkunnen met al hun vragen over hoogbegaafdheid, onderpresteren, en talentontwikkeling.

Zij is ook co-auteur van het boek “Slim onderpresteren aanpakken” en auteur van de boeken “De slimme onderpreesterder” en “Hoogbegaafd opvoeden.”

Ir. Maud van Thiel
Van oorsprong gezinssocioloog met specialisatie in methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Gewerkt aan de Universiteit van Tilburg. Op latere leeftijd psychologie gaan studeren en de postdoctorale opleiding tot psychotherapeut gevolgd. Tien jaar in alle uithoeken van de GGZ gewerkt. Sinds 2003 werkzaam in de eigen praktijk (OYA Psychotherapie en Coaching), gespecialiseerd in hoogbegaafde volwassenen. Initiatiefnemer, medeoprichter en eerste voorzitter van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV). Auteur van een boek over imago en zelfbeeld van hoogbegaafden (M.B.G.M. Kooijman-van Thiel (red.), ‘Hoogbegaafd, dat zie je zó!’, Ede: OYA Productions, 2008). Ontwikkelde het Delphimodel Hoogbegaafdheid

Frans Corten
Hij is een van de pioniers op het gebied van volwassen hoogbegaafden en hun loopbaan. Hij heeft ruime werkervaring opgedaan in twee spontane broedplaatsen voor hoogbegaafden: een speciale onderafdeling van een universiteit en een innovatief milieubureau. Sinds 2001 heeft hij zijn eigen coachpraktijk Werk en Waarde.

Hij heeft zijn ervaringen van de afgelopen twintig jaar met circa duizend cliënten en collega’s gebundeld in een praktisch en rijk geïllustreerd boek: Uitzonderlijk talent. Gids voor hoogbegaafden, uitvinders en andere vreemde vogels. (Dit boek wordt tijdens deze conferentie gelanceerd, is daar bij de IHBV-stand te koop en nu al op www.uitzonderlijktalent.nl te bestellen.)

Hij is van oorsprong bioloog, en dat maakt dat hij verrassende patronen ziet in de kleurrijke wereld van de hoogbegaafden en andere vreemde vogels. Hij is daarnaast uitgebreid geschoold in de loopbaankunde, volgde vele programma’s over persoonlijk leiderschap en deed verschillende cursussen in Findhorn (Schotland). Ook studeerde hij jarenlang filosofie en psychosynthese. Hij volgde in 2011 de opleiding tot KernTalentenanalist in Brussel en introduceerde deze analysemethode in Nederland. Als trainer leidde hij bijna 40 KernTalentenanalisten op. Het is het enige instrument voor persoonlijkheidsanalyse dat hoogbegaafden aankan.
Frans heeft zijn inzichten getoetst door ze te publiceren in landelijke kranten en vakbladen. De vele honderden reacties daarop dienden als inspiratie voor zijn werk en zijn boek.

Desirée Houkema is werkzaam voor het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN). Daarnaast heeft zij haar eigen praktijk voor advies, begeleiding, coaching en training. Zij is ECHA-Specialist in Gifted Education, psycholoog en (technisch) cognitiewetenschapper. Via haar website (Hoog)begaafdheid In-Zicht deelt ze informatie en tools ter ondersteuning bij de (h)erkenning van begaafde leerlingen. Zij is initiatiefnemer van het Nederlandse netwerk Peers4Parents en begeleid ouders bij de emotionele begeleiding van hun begaafde kinderen in het Peers4Parents programma in de regio Arnhem-Nijmegen. Samen met Albert Kaput verzorgt ze trainingen voor coaches/mentoren/jeugdhulpverleners van hoogbewuste, creatieve jongeren die dreigen uit te vallen in een reguliere setting.
Vanuit haar diverse werkzaamheden wil ze een bijdrage leveren aan het creëren van een stimulerende omgeving die ruimte biedt voor optimale talentontwikkeling en een evenwichtige persoonlijke ontwikkeling van kinderen én volwassenen.

Maureen

Maureen Kramer
Maureen Kramer is geschoold als Toegepast Psycholoog en werkt als trainster en productontwikkelaar bij VO op Niveau. Ze woont in ’s-Hertogenbosch en heeft sinds 2014 ook haar eigen coachingspraktijk ‘Hoogvliegers in Beeld’, waarbij zij gespecialiseerd is in het begeleiden van (hoog)begaafde kinderen en jongeren in de leeftijdscategorie van 10 tot 21 jaar. Onderpresteren, gesprekstechnieken en executieve functies zijn haar specialiteit.

Maureen is grondlegger van het versterken van executieve functies bij jongeren doormiddel van spel en gesprekstechnieken. De spellen zijn ontwikkeld en gebaseerd op elementen die te herleiden zijn uit de angstreductie en- psychomotorische Therapie. Maureen is auteur van het boek ‘Actief Executief’. Bij VO op Niveau geeft zij trainingen over onderpresteren, breindidactiek, gesprekstechnieken, motivatie en executieve functies.

Adi profiel

Adi Van den Brande
Adi begeleidt sinds 2014 ouders van hoogbegaafde kinderen en kinderen met autisme bij Het Lampje. Ze heeft zich gespecialiseerd in het werken met de omgeving rond kinderen met de dubbeldiagnose. Hiervoor volgde ze diepgaande opleidingen bij Hoogbloeier en Autisme Centraal.

Sinds vorig jaar heeft ze een toolbox ‘autistisch denken’ ontwikkeld, waarmee ze de gedachtepatronen van kinderen in kaart brengt. Aan de hand van het paspoort wordt een begeleiding op maat van het kind uitgewerkt en concrete ondersteuningsmaatregelen bepaald.

Deelnemers
Zowel het congres als de studiedagen zijn beperkt in aantal deelnemers. Hier hebben we voor gekozen om te garanderen dat er interactie kan zijn tussen de sprekers en deelnemers en dat de sfeer niet te afstandelijk wordt. Voor de congresdag is het maximaal aantal deelnemers 180 (verspreid over zes groepen) en voor de studiedagen 60 (verspreid over twee groepen). Iedereen mag meedoen aan de congresdag, voor de studiedagen vragen we minimaal drie jaar werkervaring met hoogbegaafdheid. Tijdens deze dagen wordt er weinig tot geen basiskennis behandeld.

Taal
Alle programma-onderdelen, tenzij anders vermeld, zijn Engelstalig. Dit met oog op onze internationale gasten en hun beperkte Nederlandse kennis.

Accreditaties
Verschillende accreditaties zijn momenteel in behandeling. Zodra deze binnen zijn, publiceren wij deze op deze pagina. 

Data en tijden

 • woensdag 6 maart 2019 = studiedag Novilo
 • donderdag 7 maart 2019 = studiedag Novilo
  donderdag 7 maart 2019 = studiedag IHBV
 • vrijdag 8 maart 2019 = congresdag Novilo & IHBV

Locatie
Novilo
Europalaan 400
Zie voor route en parkeergelegenheid onze contactpagina.

Overnachten kan bij het nabijgelegen Van der Valk Hotel

Investering

 • Congresdag vrijdag 8 maart (algemene congresdag) : €195,-
 • Congresdag vrijdag 8 maart (programma over volwassenen): €195,-
 • Studiedagen (woensdag en donderdag) per stuk: €295,-

Mix & match:

 • De congresdag & één studiedag:         €475,-
 • De congresdag & twee studiedagen:  €699,-

Deze dagen zijn vrijgesteld van BTW. Na inschrijving ontvang je een factuur. Deze aanbieding is niet opdeelbaar: je kunt deze maar voor één persoon gebruiken.

Wil je met meerdere collega’s komen? Dan maken we graag een speciale prijs voor je. Mail naar info@novilo.nl met hoeveel mensen jullie komen en welke dag(en) je bij wilt wonen.

Annuleringsvoorwaarden
Kosteloos annuleren kan tot 8 weken voor het congres/de studiedag(en). Tussen de 8 weken en 4 weken voor het congres/de studiedag(en) brengen wij 50% in rekening. Tussen de 4 en 0 weken voor het congres ben je het gehele bedrag verschuldigd.

Annuleren kan alleen door een e-mail te sturen naar info@novilo.nl.

Novilo behoudt zich het recht voor om het congres en/of de studiedagen te annuleren. Mocht dit onverhoopt gebeuren, dan ontvang je hiervan uiteraard een spoedige melding en natuurlijk krijg je je geld terug.

De derde editie in maart 2019

In maart 2019 vindt alweer de derde editie van ons congres plaats. Weet je nog? In april 2017 hadden we Dr. James Webb, Dr. Claire Hughes-Lynch en Dr. Maureen Neihart te gast. Er was een congresdag en twee studiedagen. De gemiddelde waardering van de bezoeker was maar liefst een 8,2: een mooi resultaat voor de sprekers maar het allerfijnst dat iedereen een mooi evenement heeft beleefd!

In april 2018 hadden wij onder andere Susan Daniels, Maureen Neihart en Nielsen Pareira op bezoek. Daarnaast waren er boeiende lezingen en workshops door Rianne van der Ven en ontstond een fijne samenwerking met het IHBV. En dan in maart 2019…. wie gaan er dan spreken?

Impressie van vorig jaar!

Bezoekers vertellen:

“Er was veel ruimte om vragen te stellen, dat was fijn. De uitgebreide aandacht en kennis van zaken van de sprekers zorgden dat ik ondanks mijn ervaring toch veel heb bijgeleerd.”

“Tijdens de studiedag heb ik ervaren hoe het is om in een flow te komen! Een dag later zat ik nog te tintelen van enthousiasme.”

“De sfeer was heel prettig en ik vond het bijzonder om met deze sprekers in contact te komen.”

Bij mobiele weergave is het aanmeldformulier soms niet goed zichtbaar. Je kunt dan aanmelden via deze link.

Back To Top