skip to Main Content
088 208 0800

Esther Roelfsema is spreker tijdens het Novilo Congres 2020. Ze geeft een workshop tijdens de Studiedag op 29 oktober. Meer weten wat je in deze sessie gaat doen en haar biografie? Lees hieronder verder.

Novilo Studiedag
Donderdag 29 oktober
Sessie
Ochtend

De psychologie, neuroanatomie en zorgen voor het creatieve HB-brein
Hoogbegaafdheid en psychiatrie… twee onderwerpen die voor de één heel vanzelfsprekend zijn, maar bij de ander wellicht weerstand oproepen; als professional in de GGZ merk ik geregeld hoe controversieel ‘het grensgebied van hoogbegaafdheid en psychiatrie’ is. Misdiagnostiek of een verkeerde benadering ligt op de loer wanneer één van beide over het hoofd wordt gezien. Dit geldt binnen de GGZ, in het onderwijs en bij de begeleiding van hoogbegaafden. In de zoektocht naar passende hulp doen hoogbegaafden niet zelden traumatische ervaringen op en lopen ouders vaak tegen vele barrières aan.

Vergroting van kennis over bovengenoemd grensgebied is daarom essentieel. Welke gedrags- en persoonlijkheidskenmerken van hoogbegaafdheid lijken verwarrend veel op symptomen van psychiatrische stoornissen? Hoe uit zich dat in de klas? Duid je dit als kenmerken van hoogbegaafdheid, of doet een psychiatrische diagnose recht aan de ernst van het probleem? Wanneer moet begeleiding overgaan in specialistische geestelijke gezondheidszorg? Hoe onderscheid je hoogbegaafdheid van ADHD of ASS? Hoe behandel je PTSS of een depressie, als je patiënt ook hoogbegaafd is? Wat vraagt het van de ouders om hun hoogbegaafde kind met psychische problemen optimaal te ondersteunen? Welke kennis is er inmiddels beschikbaar over de neuroanatomie bij hoogbegaafdheid, en hoe kan ons dat helpen in het optimaal aansluiten bij de hoogbegaafde?
De creativiteit van het ‘hoogbegaafde brein’, enerzijds zo’n mooie eigenschap, kan anderzijds soms danig in de weg zitten. Het behoeft dus zeer zorgvuldig onderzoek, met brede kennis van zaken, om de problematiek helder te krijgen. Dit vraagt ook creativiteit van de GGZ-behandelaar, zowel in de manier van diagnosticeren (oa door het verruimen van de ‘DSM-blik’), als in de manier waarop je de behandeling vormgeeft.

Deze onderwerpen komen uitgebreid aan bod in de workshop, waarbij de deelnemers ook in groepjes aan de slag gaan met diverse casusbeschrijvingen uit de praktijk. Dit draagt hopelijk bij aan een dialoog tussen de soms zo ver van elkaar verwijderde ‘werelden’ van professionals die te maken kunnen krijgen met dubbeldiagnoses bij hoogbegaafdheid!

Bekijk het gehele programma van de Studiedagen

Esther Roelfsema

Esther Roelfsema behaalde in 2001 haar artsendiploma. Zij is in 2008 afgestudeerd als psychiater en voltooide in 2010 haar specialisatie tot kinder- en jeugdpsychiater. In 2011 rondde Esther de basis- en vervolgopleiding EMDR Kinderen en Jeugd af (VEN).
Esther werkt momenteel bij INTER-PSY (GGZ), zowel op de algemene polikliniek als op de mede door haar opgerichte Hoogbegaafdheidspoli. Deze richt zich op psychiatrische diagnostiek bij een (vermoede) overlap van hoogbegaafdheid en een psychiatrische stoornis (dubbeldiagnose). De afgelopen jaren heeft zij uitvoerig ervaring opgedaan met het diagnosticeren en behandelen van psychische klachten bij hoogbegaafde kinderen en volwassenen.

Om de inmiddels opgedane kennis en ervaring verder te verspreiden werd in 2018 IQwise opgericht. Esther is daarnaast één van de twee Nederlandse vertalers en bewerkers van het boek ‘Misdiagnosis and Dual Diagnoses of Gifted Children and Adults’, door James T. Webb e.a. (Nederlandse titel: ‘Misdiagnose en dubbeldiagnose bij hoogbegaafdheid. Onderscheid en overlap met bijkomende (psychische) problematiek’).

Back To Top