skip to Main Content
088 208 0800

Novilo Congresdag
Vrijdag 20 maart

Ronde 2: Living with Intensity
De persoonlijkheidstheorie van Kazimierz Dabrowski tracht te vangen hoe mensen zich ontwikkelen. Daarbij was hij speciaal geïnteresseerd in mensen die niet aan de ‘norm’ voldoen, anders zijn, opvallen, aparte of velerlei talenten hebben. Daarbij ging het hem om zowel cognitief als andersoortig (emotioneel, verbeeldend, psychomotorisch, zintuiglijk) talent. Juist bij deze mensen zien we in uitvergrote (versterkte en/of versnelde) vorm hoe alle mensen zich ontwikkelen. Dat maakt Dabrowski’s inzichten bijzonder interessant voor leraren, ouders, verzorgers en begeleiders die op zoek zijn naar inzichten in het (hoog)begaafde kind.

In deze workshop wordt een overzicht in vogelvlucht geboden van de belangrijkste elementen uit de leer van Dabrowski, met praktische handvatten voor het begeleiden van het (hoog)begaafde kind. Doel is om bestaande kennis van de sociaal-emotionele belevingswereld van het intense/begaafde kind aan te vullen en uit te diepen.

 

Bekijk hier het gehele programma van vrijdag 20 maart

Gary Vos

Gary Vos is leraar Klassieke Talen en senior onderwijsadviseur bij Novilo/VO op Niveau. In die hoedanigheden heeft hij veel ervaring opgebouwd met het begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen en het vormgeven van onderwijs aan deze groep leerlingen. Daarnaast is hij de vertaler van Leven met intensiteit, een bundel van de Dabrowski-adepten Susan Daniels en Michael Piechowski.

Back To Top