skip to Main Content
088 0200 300

Groeiwijs is een leerlingvolgsysteem en portfolio voor basisscholen ontwikkeld door Levanimo.

Groeien door leven

GroeiWijs is ervan overtuigd dat naast kennis en vaardigheden ook
levenshouding en welbevinden een belangrijke plek moet innemen in wat
een leerling meekrijgt tijdens zijn schoolcarrière. We weten
eenvoudigweg niet welke kennis en vaardigheden ze nodig gaan hebben
voor de banen die er zijn wanneer zij volwassen zijn. We weten wel dat
het anders zal zijn dan toen wij zelf van school kwamen. Dus als we een
ding zeker weten, is het dat we leerlingen kunnen helpen als we ze leren
om te gaan met veranderingen en ze een houding aan kunnen leren
waarbij ze steeds kiezen om te leren en te groeien. We willen ze leren
omgaan met tegenslag en een positieve attitude naar de wereld te
ontwikkelen. Als ze dat beheersen, gaan ze ook aangeven welke kennis en
vaardigheden ze nodig hebben om steeds de volgende stap te maken.

Gepersonaliseerd leren


Voor ieder kind is het ideale leerpad anders, maar dat betekent natuurlijk
niet dat binnen een school kinderen niet tegelijk aan dezelfde doelen
kunnen werken. Afhankelijk van hoe groot de school is, zijn er vaak wel
leerlingen die voor een onderwerp of vak deels hetzelfde pad volgen en
daarin samen kunnen optrekken. Wat GroeiWijs doet, is inzichtelijk
maken welke doelen al zijn behaald, welke doelen nog niet, en welke
andere leerlingen aan dezelfde doelen werken op hetzelfde niveau.
Hierdoor is het niet nodig om leerlingen een half jaar of een jaar in
dezelfde niveaugroep te houden omdat het steeds veel werk is om ze te
wisselen. Groepjes kunnen op dag basis gecreëerd en ontbonden worden
naar aanleiding van de activiteiten van het moment. Zo kunnen kinderen
samenwerken, elkaar uitleg geven, tegelijk feedback krijgen, maar daarna
ook weer verder gaan op hun eigen pad.

Aandacht voor de leerling


In alle hectiek en onder hoge druk, vergeten we bijna dat het gaat om de
leerling. Hoe gaat het eigenlijk met hem of haar. Dat lees je niet af aan
een CITO score en 1 of 2 keer per jaar een sociogram. Dat zie je door naar
het kind te kijken. Het registreren van gegevens moet ondersteunen,
maar niet de hoofdtaak zijn bij het volgen van een kind en zijn
ontwikkeling. Daarom volgen wij doorlopend het welbevinden van de
leerling door ze dagelijks 3 vragen te stellen op verschillende gebieden.
Wanneer alle vragen van een cyclus zijn beantwoordt begint de cyclus
weer opnieuw. Zo krijgen we een gewogen beeld van het welbevinden
van het kind en of het een momentopname betreft of een structureel
patroon. Bij het werken aan de doelen vragen we het kind zelf
kwalitatieve feedback te geven op zijn leerproces en zichtzelf in te
schalen. De leerkracht gaat daar weer over met de leerling in gesprek en
accordeert de feedback of past die aan in overleg met de leerling. Door
middel van foto’s, filmpjes en posts plaatsen leerlingen en leerkracht
bewijsmateriaal op de tijdlijn. Dat motiveert leerlingen om zelf mee te
werken aan de registratie van hun portfolio en geeft een breder beeld dan
een toetsmoment.

Levenshouding en Welbevinden


GroeiWijs helpt en volgt kinderen ook in het ontwikkelen van een
constructieve levenshouding. Om je staande te houden in de moderne
wereld, helpt het als je vaardigheden ontwikkelt om je gedachten te
toetsen en bij te sturen, je emoties constructief te verwerken en te uiten
en om te gaan met nieuwe situaties. GroeiWijs bevat een leerlijn om de
ontwikkeling van die levenshouding te bevorderen en leerlingen de tools
te geven om als evenwichtige wereldburgers de toekomst met
vertrouwen en positiviteit tegemoet te treden

Executieve Functies


Het ontwikkelen van executieve functies blijkt al even zo vaak een
onderschoven kindje. Of een middel wat alleen wordt ingezet voor
kinderen die vastlopen. Terwijl het ontwikkelen van de executieve
functies iets is wat de basis is voor ieders functioneren in studie, werk en
leven. Denk aan zaken als flexibiliteit, volgehouden aandacht en
emotieregulatie. Als we in staat zijn daar beter mee om te gaan worden
we effectiever, soms succesvoller en hopelijk vooral gelukkiger met onze
mogelijkheden.

Leerling aan het roer


Doordat de leerling een eigen taak krijgt in het kiezen van zijn leerpad, het
feedback geven op zijn doelen en het verslagleggen in zijn portfolio,
ontwikkelt hij ook een allerlei vaardigheden op het gebied van
zelfstandigheid, reflecteren, plannen en organiseren en samenwerken. De
leerling is eigenaar van zijn eigen proces en in de praktijk blijkt dat zowel
bij kinderen als volwassenen de groeicurve veel steiler is wanneer er
eigenaarschap ontstaat.

Portfolio met prestaties, talenten en uitdagingen


Alle feedback, foto’s, video’s en posts komen bij elkaar op de tijdlijn van
de leerling. Dat is vergelijkbaar met hoe facebook omgaat met de tijdlijn.
In chronologische volgorde zie je posts en feedback over jou en door jou.
Eens in de zoveel tijd, in te vullen door wat de school, leerkracht of
leerling wil, maakt de leerling een portfoliopagina over een periode.
Daarop zijn de afgeronde doelen te zien, kan de leerling foto;s en video’s
kiezen van zijn tijdlijn en bijzondere feedback die hij heeft gehad of
gekregen. Er is ruimte voor werkstukken of powerpoints en een stukje
eigen tekst bij deze pagina. We willen dat de leerling daar kan laten zien
waar hij trots op is, maar het liefst alleen dingen die goed gelukt zijn of de
mooiste foto’s, maar vooral echte waardevolle leermomenten. Hoe
teleurstellingen toch hebben geleid tot doorzetten. Hoe het omvallen van
een toren je heeft geleerd hoe het niet moest waardoor het na een aantal
keer proberen steeds beter ging. Een kleine vooruitgang na een tijd tegen
hetzelfde probleem aanhikken. Het ontdekken hoe je een talent creatief
kan inzetten om een uitdaging aan te gaan. Dat is hoe we waarde
toevoegen en hoe de leerling vertrouwen krijgt in en kennis van zijn eigen
sterktes en uitdagingen en daarmee leert omgaan. Daarmee dragen wij bij
aan leerlingen die een fijne schooltijd hebben, zich goed in hun vel voelen
met zelfvertrouwen over wat ze kunnen en eerlijke reflectie over wat ze
moeilijk vinden en steeds op zoek gaan naar groei en ontwikkeling.

Back To Top