skip to Main Content
088 0200 300

hb kinderen en leren programmeren

Bij programmeren denken veel mensen aan moeilijke, onbegrijpelijke en onleesbare tekens en codes. De eerste gedachte die vaak opkomt is: Dit snap ik niet en kan ik niet. Een logisch gevolg is dat ze het al helemaal niet aanbieden aan kinderen.

Het beeld van programmeertaal als onleesbare, onbegrijpelijke code komt vooral uit de jaren zeventig tot en met negentig, toen de wereld kennismaakte met de computer. Windows en tablets bestonden nog niet, en om een programma te star- ten moest je commando’s invoeren achter een knipperend wit streepje. Programmeren was iets voor heel slimme mensen die de hele dag aan het ‘code kloppen’ waren. Zij kon- den bijvoorbeeld door middel van onderstaande code Hallo, wereld! op het scherm laten verschijnen met behulp van de programmeer- taal C++.

Door kinderen op jonge leeftijd te leren programmeren, breng je ze in aanraking met vaardigheden waar ze in de toekomst (en nu ook al) profijt van hebben, zoals creatief en logisch denken, structureren, analyseren, probleemoplossend vermogen en samenwerken.

Lees hier het gehele artikel over Leren Programmeren door Sjoerd Dirk Meijer


 

Sjoerd Dirk Meijer is leraar basisonderwijs en heeft jarenlang als functioneel beheerder gewerkt. Zijn kennis van programmeren, hoogbegaafdheid en het (basis)onderwijs combineert hij in zijn bedrijf iQMaak, waarin hij programmeercursussen en -workshops organiseert voor (hoogbegaafde) kinderen. en leraren.
www.iQMaak.nl


 

Back To Top