skip to Main Content
088 0200 300

Help je kind, steun de leerkracht!

help je kind

Als jonge slimmerik ben je gewend dat veel van wat je moet doen op school makkelijk gaat. Dit is natuurlijk fijn, maar hierdoor leer je wellicht niet goed doorzetten als het eens moeilijk wordt. Dit gebeurt natuurlijk zodra de docent weet dat je makkelijk leert en al snel heb je verrijkingswerk aan je broek. Gevolg? Frustratie!

Wanneer je mokkend thuis komt kunnen je ouders op twee manieren reageren:
Ze kiezen jouw kant en vinden het ook stom
Ze vinden het vervelend voor je maar zijn het wel eens met de docent

Nu hebben slimme kinderen vaak slimme ouders en bestaat de kans dat ouders zich herkennen in de frustratie die hun kind ervaart op school vanuit hun eigen schooltijd. Echter zal het vaak zo zijn dat de schooltijd van de ouders niet is te vergelijken met de situatie nu. Er wordt nu meer naar kinderen gekeken en het type frustratie is dan ook van een andere orde. Het type frustratie die het kind in dit geval voelt is juist goed voor zijn of haar ontwikkeling.
Wanneer ouders de kant van het kind kiezen biedt dit een mogelijkheid voor de slimmerik om dit voor eigen doeleinden in te gaan zetten en zo niet meer gefrustreerd te hoeven zijn.

Als ouder doe je er goed aan om in zo een situatie eerst even contact op te nemen met de docent. Zo leer je beide kanten van het verhaal kennen en kun je adequater reageren op de frustratie van je kind. Uiteraard erken je wel de gevoelens van je zoon of dochter. Die mogen er zijn! Wel kun je dan gaan zoeken naar een manier waarop je jouw kind kan ondersteunen met het moeilijkere werk, maar de verantwoordelijkheid blijft zo bij de leerling.

Back To Top