skip to Main Content
088 0200 300

Hoe kun je snel starten met differentiëren?

Differentiëren

Differentiatie is erg belangrijk voor elke leerling. Je kunt de leerlingen ten opzichte van elk vak verdelen in drie groepen: de groep met leerlingen die het goed snappen, je groep leerlingen die het met de normale uitleg begrijpen en de derde groep, welke bestaat uit leerlingen die extra uitleg nodig hebben voor ze aan de slag kunnen. Je hebt dan drie verschillende instructies nodig: Een instructie voor de snelle leerlingen, één voor de reguliere en één voor de langzame leerlingen. De vraag die dan opkomt is: wie volgt wat? Koppel je dit aan IQ, CITO of DLE scores, of maak je het subjectief waarbij jij als docent kiest of je leerlingen laat kiezen. In de praktijk blijkt dat leerlingen in de meeste gevallen zelf goed in staat zijn te kiezen.

De leerlingen die aan het eind van de reguliere uitleg zelfstandig aan het werk kunnen, krijgen hun werk uitgedeeld, de anderen blijven zitten. Je controleert steekproefsgewijs of de leerlingen het begrepen hebben. De leerlingen die structureel te vroeg klaar zijn met hun werkbladen en aangeven dat ze het sneller kunnen, mogen een aantal weken de snelle groep proberen. Zo kun je leerlingen al veel meer op niveau begeleiden.

Back To Top