skip to Main Content
088 0200 300

Hoor en wederhoor

parents-yelling-at-teachers-300x169

Als ouder wil je het beste voor je kind en natuurlijk ben je geneigd om zijn of haar zijde te kiezen wanneer er een conflict is ontstaan met de docent op school. Besef hierbij wel dat zo’n conflict kan zijn ontstaan omdat je kind iets weigerde te doen, terwijl de docent dit opdroeg om het kind juist verder te helpen in de ontwikkeling. Wanneer je de kant kiest van je kind zonder wederhoor, geef je jouw kind hiermee de boodschap dat de docent iemand is waar je niet naar hoeft te luisteren wanneer dat even niet uitkomt. Als het kind jou als ouder makkelijk kan overtuigen van zijn of haar gelijk, dan is dit een mooie strategie om geen verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen proces. Help je kind en de docent door wederhoor te plegen. Zorg dat je beide zijden van het verhaal hebt gehoord en besef dat in bijna alle gevallen ouders en docenten hetzelfde doel nastreven. Namelijk de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op het volwassen leven in al zijn facetten.

Back To Top