skip to Main Content
088 208 0800

Kun jij met perfectionisme overweg?

Hallo allemaal,
Alweer anderhalve week geleden hebben we een fijne dag gehad op het Festival van Talent, met de hele familie.
Weer een hoop mooie gesprekken gehad en goede zaken geleerd!Een van de uitkomsten is dat als je nu langskomt bij ons op kantoor je een serie verrijkingsmaterialen kunt vasthouden en bekijken! Zo hebben we nu spullen van www.slimwinkeltje.nl en van School support.
We zijn nog bezig met het zoeken naar rekken zodat het er echt mooi uit komt te zien.

Ook super enthousiast ben ik over mijn bezoek aan het CBO (Centrum voor Begaafdheidsonderzoek) op 2 april. Leuk om met collega’s uit te kunnen wisselen over visie op talent, aanpak naar scholen en het delen van een missie.
Wellicht dat we in de toekomst ook zaken samen gaan doen!

In deze nieuwsbrief kunnen we met trots het hele filmpje over perfectionisme laten zien. Inclusief de bewegingsserie. Is het jou thuis gelukt?
http://www.hoogbegaafd.com/talent-onderwijs/perfectionisme-bewegingsserie/

Mocht je trouwens geïnteresseerd zijn in de hele presentatie, mail dan naar info@novilo.nl. Je krijgt dan toegang tot ons videosysteem en je betaalt de helft van wat het kost om de training live bij te wonen!

Zoals altijd,

Breng het beste naar boven in jezelf,
  en in elkaar,
     Namens het team van Novilo, Tijl Koenderink

 

Inzicht in jullie beleid t.a.v. talent en begaafdheid
We krijgen veel vragen over beleid binnen. Teams willen graag weten hoe ze een goed beleidsplan kunnen opstellen én hoe ze ook nog kunnen zorgen dat dit plan in de praktijk uitgevoerd wordt.

Om jullie hierin te helpen hebben we een scan opgesteld. In deze vragenlijst komen verschillende onderdelen aan bod, van de kerndoelen tot verrijken en van klassenmanagement tot communicatie. Op deze manier krijgen we een zo compleet mogelijk beeld van de situatie rondom jullie beleid.Na het invullen van de vragenlijst krijg je een rapport per mail met daarin jullie score op alle verschillende onderdelen én jullie gemiddelde score.
Daarnaast ontvangen jullie een voorbeeld-beleidsplan. Dit kunnen jullie gebruiken om je eigen plan op te stellen en/of te toetsen.
Bovendien krijgen jullie 3 specifieke, praktisch toepasbare tips voor de zwakke(re) kanten van jullie beleid.

De vragenlijst vind je hier, het invullen ervan duurt ongeveer 15 minuten:
https://novilo.wufoo.com/forms/quickscan-beleid/

Wedstrijd

Over het onderwerp ‘performaal-verbaalkloof’ hebben we weer behoorlijk veel tips gehad, bedankt allemaal! De winnaar van deze wedstrijd wordt in de volgende nieuwsbrief bekend gemaakt.De prijs van deze maand is onze dvd over klassenmanagement. Vooral voor leerkrachten erg interessant, maar ook ouders kunnen hier veel van opsteken!
Nieuwe onderwerp is: de combinatie van (vermeend) autisme en hoogbegaafdheid. Als jullie hier tips over hebben, geef deze dan voor 19 april door via https://novilo.wufoo.com/forms/tips-voor-ons/
Over autisme kwamen we een tijd geleden een geweldig stripje tegen. Het is vooral indrukwekkend als je je realiseert dat dit door een jongen van 7 (!) is getekend!Komende open training van Novilo
De volgende open training van Novilo is op 10 april. Tijdens deze dag staan er twee onderwerpen op het programma, allebei gedoceerd door T. Koenderink.

‘s Ochtends komt het onderwerp ‘Beleid’ aan de orde en ‘s middags staat ‘Klassenmanagement’ op de agenda.
Hieronder wordt uitgebreider verteld wat je kunt verwachten bij deze kennismodules. 
Beleid
In deze training leer je allereerst welke vragen je jezelf moet stellen om effectief talentbeleid op te zetten. De meeste scholen blijven steken na ‘welke materialen?’ en ‘welk signaleringsinstrument?’. We lopen door de 9 onderdelen heen die in je school geregeld moeten zijn om succes te garanderen. Daarnaast kijken we naar het proces waarin deze onderdelen geïmplementeerd kunnen worden.
Aan het einde van deze training:
* Heb je een duidelijk overzicht wat er beleidstechnisch geregeld kan worden
* Kun je een beleidsplan beoordelen op compleetheid en zien welke onderdelen missen
* Weet je hoe je een beleidsplan gefaseerd kunt invoeren
* Weet je hoe je met de specifieke onderdelen ‘signaleren’ en ‘verrijkinsmateriaal’ om moet gaan
* Weet je of een plusklas/aparte klas bij jullie gewenst of zelfs noodzakelijk is

Klassenmanagement
De meest gehoorde vraag is: Hoe doe ik dat in een klas met 30+ leerlingen met de ‘bijzondere gevallen’ uit WSNS/Passend onderwijs? We geven hier praktijkgericht antwoord op en zoeken actief met de school naar oplossingen. Hierin komen onder andere compacten en verrijken aan bod, maar ook al dan niet versnellen, mogelijke materialen en hoe het een plek te geven in bijvoorbeeld een groepsplan of in de systematiek van de school (denk aan Dalton, Jenaplan en Montessori)
Andere onderwerpen die besproken zullen worden:
* Attributiestijl: slachtoffer, martelaar, nacist, ontwikkelingsgericht
* Prins(es) van het universum: hoe ga je om met uigestelde aandacht?
* Twee-sporen beleid: warme begeleiding, maar ook consequenties
* Differentieren
* Onder de 6, boven de 8
* Situational leadership
* Gedifferentieerde instructie

De inhoud heeft de meeste voorbeelden uit de basisschoolleeftijd. De principes en theorieën gelden echter voor elke leeftijd!
Tijdens de praktijkdagen van de opleiding VO zal specifiek worden ingegaan op de VO situatie.

Voor het volledige overzicht van alle open trainingen, zie onze gehele agenda: https://www.novilo.nl/agenda/range.listevents/-

Lezing door Albert Kaput van het CCL
Novilo werkt nauw samen met het CCL (Centrum voor Creatief Leren, zie http://centrumvoorcreatiefleren.nl/ voor meer informatie), een stichting die zich gespecialiseerd heeft in het begeleiden van vastgelopen hoogbegaafden.
We vinden het jammer dat een dergelijke plek nodig is, maar we zijn ook heel blij dat er mensen zijn die dit werk doen. Omdat we volledig achter hun aanpak staan gaan we een paar keer per jaar vrijblijvend langs met een aantal mensen van Novilo.

Albert Kaput, mede-oprichter van het CCL, heeft op zijn beurt aangeboden om voor ons een lezing te organiseren waarin hun visie, missie en werkwijze uitgebreid toegelicht worden.
De interactieve lezing zal gaan over drop-outs en talentontwikkeling. Ook het communiceren met onderpresteerders wordt besproken, en hoe het komt dat leerlingen zover komen dat ze in een zorgtraject terechtkomen. Verder ook een stuk over hoe ze op het CCL aan telentontwikkeling doen en wat nodig is om daarmee aan de slag te kunnen. Gedurende de lezing kunnen er uiteraard vragen gesteld worden!
De lezing staat gepland voor woensdag 22 mei, van 13.30-16.30 uur. De lezing is in principe gratis. Vrijwillige bijdragen komen allemaal ten goede aan het CCL!
Opgeven kan via een mailtje naar info@novilo.nl  .

  Kamp17-20 MEI

 Vind jij het ook belangrijk dat je (hoog)begaafde kind zichzelf kan zijn? Dat het trots kan zijn op zichzelf?Tijdens het Talent X KAMP kan dit volop! Je kind gaat namelijk samen met “peers” (= gelijkgestemden) op ontdekking. Het leert nieuwe dingen, zonder zich anders te voelen. Het beleeft avonturen, sport, speelt, denkt na over eigen vaardigheden en heeft vooral plezier, zonder zich ergens voor te hoeven schamen. Het voelt zich gezien en gehoord.
Kies bewust voor je (hoog)begaafde kind; kies voor het Talent X KAMP
Voor meer info: www.talent-x.net

Quote van de week
“Let’s try teaching children how tot think, instead of what to think” – Unknown
Dit is de basis van onze visie: kinderen die zelf kunnen denken!

Plaatje van de week: Qualities Not Measured by Most Tests…
In ons ideale schoolsysteem zouden kinderen ook beoordeeld worden op dit soort zaken!

Vrijwilligers
Voor verschillende werkzaamheden zoeken we wij enthousiaste vrijwilligers.
Denk daarbij aan het uitschrijven van kennismodules en het samenvatten van (interessante) boeken Als vrijwilliger krijg je toegang tot de videoportal voor de duur van je bijdrage. Bovendien kun je met het vrijwilligerswerk punten verdienen die je in kunt zetten om korting te krijgen op verschillende producten van Novilo.
Ben je geïnteresseerd? Mail dan naar dick@novilo.nl voor meer informatie.

Social Media
Het aantal enthousiaste volgers blijft gestaag groeien!
We delen wekelijks een tip voor ouders en/of leerkrachten (rechtstreeks uit onze eigen trainingen), en daarnaast leuke plaatjes, pakkende quotes en interessante artikelen die we tegenkomen. Daarnaast delen we met regelmaat filmpjes waar jullie iets aan kunnen hebben, gemaakt bij een training of workshop!
Facebook: http://www.facebook.com/NoviloTalent
Twitter: https://twitter.com/novilotalent
LinkedIn – Ons bedrijf: http://www.linkedin.com/company/2745479
LinkedIn – Discussiegroep: http://www.linkedin.com/groups?gid=4653038

Back To Top