skip to Main Content
Tijl Koenderink

Tijl Koenderink

Oprichter Novilo

Specialist hoogbegaafdheid, ondernemer en auteur van de boeken ‘De 7 Uitdagingen’ en ‘Is het voor een cijfer?’. Waar Tijl voorheen vooral actief was als gastspreker en expert op het gebied van cognitief getalenteerde kinderen, houdt hij zich op dit moment vooral bezig op bestuursniveau. Tijl onderhoudt contacten met de overheid, diverse besturen en onderwijsverniewing. Tijl is oprichter van Novilo, Feniks Talent. Levanimo en Take on Talents en actief bestuurslid bij de School of Understanding.

Jeroen Geurtjens

Jeroen Geurtjens

MT lid, Office management

”Binnen Novilo ben ik verantwoordelijk voor financiën en office management. Als voormalig docent lichamelijke opvoeding enerzijds en salesmanager in de grillige wereld van de ICT, consumentenelectronica en (electronische) gadgets anderzijds, heb ik de ideale match gevonden tussen het onderwijs en het zakenleven. Ik voel me als een vis in het water binnen een inspirerend team van mensen en relaties.”

Judith Jongeleen-Verwij

Judith Jongeleen-Verwij

MT lid, HRM, opleiding Talentbegeleider

”Vanuit een rijke ervaring met getalenteerde kinderen als ouder, leerkracht en coach, houd ik me bij Novilo vooral bezig met de mensen! Ze inspireren mij dagelijks met al hun bevlogenheid, authenticiteit, oprechtheid en dynamiek! Ik ben MT lid, personeelsmanager en coach/begeleider bij onze opleidingen.”

Liz Rutgers

Liz Rutgers

Observatie, onderzoek en productontwikkeling Basisonderwijs

”Met mijn jarenlange ervaring in het basisonderwijs richt ik me vooral op het bezoeken van basisscholen en kijk daar hoe zij de hoogbegaafdenbegeleiding vormgeven. Ik voel me dan ook vaak de ‘verkenner’ van Novilo.”

Dick Verwij

Dick Verwij

Trainer, materiaalontwikkelaar, opleiding Talentbegeleider

”Als ervaringsdeskundige weet ik hoe het is om tijdens je schoolloopbaan langzaamaan het geloof in jezelf te verliezen. Ik beschouw het dan ook als een voorrecht om als trainer en docent binnen Novilo de benodigde kennis over te brengen en zo de leerlingen van nu en later in staat te stellen zichzelf te mogen zijn én hun talenten beter te ontwikkelen.”

Dick is docent van onze opleidingen Talentbegeleider. Daarnaast verzorgt hij kenniscolleges. Hij is een veelgevraagd spreker op ouderavonden en congressen.

Enkele video’s van Dick:

Bjorn Van Boxtel

Bjorn van Boxtel

MT lid, operationeel manager
Bjorn is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen Novilo. Hij onderhoudt onze relaties en contacten. Hij is altijd op zoek naar de verbinding in het werkveld en staat open voor mooie nieuwe initiatieven.
Daarnaast is hij specialist en ervaringsdeskundige op het gebied van hoogbegaafdheid door onder andere de verschillende Novilo opleidingen die hij gevolgd heeft.
Judith Fonteijn

Judith Fonteijn

Marketing en communicatie

Nieuwe artikelen, video’s en content voor Facebook en site: Judith verzorgt alles op het gebied van social media, vormgeving, organisatie van deelname aan evenementen zoals de NOT en congressen.

Naast marketing heeft zij verschillende NLP opleidingen afgerond.

 

Heleen Iordens

Heleen Iordens

Trainer, opleiding Talentbegeleider

Heleen Iordens is jarenlang werkzaam geweest in het basisonderwijs, op een school voor natuurlijk leren. Deze onderwijservaring, aangevuld met verschillende opleidingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling (o.a. NLP, systemisch werk, oplossingsgericht werk, kindercoach en yogadocent) maken haar een allround trainer en tevens iemand die weet hoe het is om zelf voor een klas kinderen te staan.

”Na mijn opleiding tot Montessoridocent en gedragsspecialist, ben ik een aantal jaren werkzaam geweest op een ongelooflijk bijzondere basisschool. In augustus 2015 deed zich een nieuwe uitdaging voor: als trainer bij Novilo aan de slag! Het lijkt mijn droombaan, omdat ik mag werken voor de groep kinderen waar ik de afgelopen jaren met zoveel passie mee heb gewerkt en ook nog binnen het vakgebied dat me enorm ligt. Daarnaast voelt de dynamische, oplossingsgerichte, no nonsense manier van werken bij Novilo helemaal goed.”

Marianne Van Zetten

Marianne van Zetten

Trainer, materiaalontwikkelaar, opleiding Talentbegeleider


Marianne van Zetten werkt met veel enthousiasme en plezier als trainer, ontwikkelaar en onderwijsadviseur bij Novilo. Ze ziet het als haar missie mensen bewust te maken van de problemen en mogelijkheden die je tegenkomt bij het begeleiden van hoogbegaafde kinderen. Zij schept er vooral plezier in om mensen kritisch te laten kijken naar hun visie op leren en deze visie te doen verrijken. Marianne is jaren werkzaam geweest als leerkracht in het basisonderwijs, zowel op reguliere (Dalton)scholen als binnen het HB onderwijs. Deze rijke praktijkervaring maakt dat de trainingen die zij geeft bij Novilo vooral heel toepasbaar zijn.

Marianne verzorgt de opleiding Talentbegeleider basisonderwijs en de Gevorderdenopleiding. Zij heeft ook het boek geschreven ‘Ben jij een Cheetah?’

Enkele video’s van Marianne:

Geertjan Woudsma

Geertjan Woudsma

Scholingsadviseur

”Als scholingsadviseur is het mijn missie iedereen zo goed mogelijk te adviseren over de te nemen stappen om er beter van te worden. Het leukste zijn de persoonlijke gesprekken op allerlei niveau’s: van ouders die hun kinderen beter willen begrijpen en leerkrachten die willen weten wat ze nu écht in de klas kunnen doen tot gesprekken met bovenschoolse besturen of samenwerkingsverbanden over het vormgeven van hun onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen en het implementeren en structureren hiervan. Daarnaast kan je me tegenkomen op evenementen als beurzen, congressen en seminars gerelateerd aan dit onderwerp.
Favoriete nutteloze feit: de kortste oorlog ooit duurde 38 minuten en was een schermutseling tussen Engeland en Zanzibar op 27 augustus 1896. Engeland won.”

Jeroen Van Liempt

Jeroen van Liempt

Trainer, onderwijsadviseur VHB, opleiding Talentbegeleider

Jeroen is specialist hoogbegaafdheid en sinds 2014 werkzaam bij Novilo. Hij geeft trainingen op scholen, is docent voor de opleiding tot Talentbegeleider, verzorgt kenniscolleges en de specialisatiemodule ‘Opzetten van een plusklas’. Ook is hij projectleider voltijd HB-onderwijs.

Sinds 2002 werkt hij met (hoog)begaafde/getalenteerde kinderen. Eerst als leraar op een basisschool in Bergen op Zoom, waar hij destijds een verrijkingstraject heeft opgezet. Dit traject kreeg na enkele jaren een bovenschools vervolg. Vanuit deze ervaringen is Jeroen in 2007 zijn praktijk ‘Bureau Begaafd’ gestart, van waaruit hij kinderen, scholieren, ouders en leraren(teams) begeleidde en adviseerde. Naast advies en begeleiding, zette Jeroen verrijkingstrajecten op binnen scholen en organisaties. Momenteel werkt Jeroen fulltime voor Novilo en is als freelance docent Excellentie werkzaam voor Avans+.

David Leinwand Recte Rein

David Leinwand recte Rein

Trainer, opleiding Talentbegeleider

David Leinwand recte Rein werkt sinds augustus 2015 bij Novilo als trainer en onderwijsadviseur. Hij traint, begeleidt en adviseert scholen en ouders. Voorheen was hij zo’n tien jaar werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. ”Het geeft mij veel voldoening sturend onderdeel te zijn van de leerprocessen van kinderen en volwassenen.”

”Bij Novilo krijg ik nu de kans mijn bereik aanzienlijk te vergoten door de leerlingen via de leerkracht te begeleiden. Als ervaringsdeskundige ken ik het belang onderwijs te krijgen dat aansluit bij de behoeften van het kind. Begeleiden waar dat nodig is en uitdagen waar dat kan. Novilo is een bedrijf dat hands-on praktische onderwijsoplossingen levert. Als leerkracht heb ik gezien dat dit werkt. Vanuit deze Novilo-visie zie ik er naar uit om een bijdrage te leveren aan het onderwijs in Nederland als geheel en het levensgeluk van het (schoolgaande) kind in het bijzonder.” 

Lianne Kleijer

Lianne Kleijer

Gastvrouw, office management
“Ik ben medewerker van het Office Management, waarbij mijn belangrijkste taak is dat alles op rolletjes loopt op onze (opleidings)locatie in Utrecht.
Als gastvrouw ontvang ik de trainers en deelnemers en verzorg ik de catering. Daarnaast bestaan mijn werkzaamheden o.a. uit het maken en bewerken van trainingsfilmpjes en ondersteun ik collega’s en trainers waar dit nodig is.”
Nicole Van Beusekom

Nicole van Beusekom

Project assistent

”Als project-assistent ondersteun ik sales en marketingactiviteiten. Met mijn ervaring met (en passie voor) het onderwijs, geef ik advies aan leerkrachten over onze opleidingen. Leerkrachten zijn van essentieel belang voor de begeleiding en ontwikkeling van het meer- en hoogbegaafde kind.”

Roland Louwerse

Roland Louwerse

VO op Niveau, trainer, opleiding Talentbegeleider, onderwijsadviseur

Roland Louwerse is oud-docent klassieke talen en hoogbegaafdheidspecialist. Als adviseur en trainer reist hij door het land om zijn ervaring en kennis op het gebied van talent-onderwijs te delen met andere scholen. Samen met Tijl Koenderink schreef hij ‘Is het voor een cijfer?’. Roland is de drijvende kracht achter VO op Niveau, het zusje van Novilo binnen het voortgezet onderwijs.

Enkele video’s van Roland:

Suzanne Bos-Koelman

Suzanne Bos-Koelman

Observatie en onderzoek, onderwijsadviseur

“Met een brede achtergrond en ervaring binnen het onderwijs, kom ik voor Novilo op scholen als onderwijsadviseur. Mijn doel is bij te dragen aan groei en ontwikkeling, in brede zin.  Een stapje in de richting naar nog beter onderwijs, de persoonlijke groei bij mensen en/of het ontwikkelen van inspirerend lesmateriaal.”

Lieve de Schepper

Lieve is de nieuwste aanwinst van ons team. Als junior office manager neemt zij de telefoon op en beantwoordt zij enorme hoeveelheden mails die wij dagelijks binnenkrijgen.

Ans Ramaut

Ans is specialist hoogbegaafdheid, sinds 2010 actief in het begeleiden van ouders, kinderen, leraren en scholen vanuit haar praktijk uniQue-Talentbegeleiding. Ze heeft een externe plusklas opgezet en enkele jaren gedraaid, fulltime HB onderwijs opgezet en gedraaid, plusklassen ‘dubbel bijzonder’ vorm gegeven, gedraaid en succesvol overgedragen, zich verdiept in executieve vaardigheden en daarmee als expert twee selfie-labs opgezet om leerlingen en leerkrachten wijzer en sterker te maken op vlak van EF’s, ze organiseert verder peer-contact voor ouders en kinderen in de vorm van clubjes en kampen.

Ans heeft verder als passie onderwijsvernieuwing en het daarbij aansluitende gepersonaliseerd onderwijs waarbij o.a. ook het hoogbegaafde kind veel beter bediend wordt op zijn/haar onderwijsbehoeften, maar ook de onderpresterende en anderslerende kinderen beter tot hun recht komen, ook onderzoekend leren staat bij haar hoog in het vaandel. Om hiermee aan de slag te kunnen is ze ook trainer en onderwijsontwikkelaar bij Exova. Ans is daarnaast 13 jaar leerkracht geweest op het speciaal basis-en voortgezet onderwijs, die ervaring neemt ze mee in haar trainingen. Ze is sinds 2012 geregeld aan de slag voor Novilo, en is sinds kort in dienst. Ze geeft trainingen op scholen, is docent voor de opleiding tot Talentbegeleider en verzorgt kenniscolleges.

Back To Top