skip to Main Content
088 208 0800

Minder paniek en meer reflectie voor onderpresteerders VO!


Onderpresteren. Elke docent krijgt er mee te maken. Het signaleren van onderpresteerders kan lastig zijn, het onderpresteren zelf aanpakken, is een nog grotere uitdaging. In Weert hebben elf leerlingen meegedaan aan een intensief traject gedurende tien weken om onderpresteren aan te pakken. 

Elf onderpresterende leerlingen uit klas 1 t/m 3 op Het College in Weert hebben in 2016 een tienweeks traject Effectief Leren gevolgd. In dit traject is, onder leiding van de trainers Nicole Lamens van Triade en Mirjam Kabki van VO op Niveau, op praktische wijze gewerkt aan het versterken van executieve vaardigheden en studievaardigheden. Het doel: meer grip op het leren.  En met succes!

Persoonlijk programma en begeleiding op maat
Bij aanvang van dit unieke traject hebben de leerlingen een vragenlijst over Screen Shot 2016-07-06 at 16.15.50executieve vaardigheden ingevuld en hebben zij hun specifieke leerdoelen ingebracht.  Op basis daarvan is een
persoonlijk programma samengesteld en werd er in groepjes aan deze doelen gewerkt. Met iedere leerling is een persoonlijk gesprek gevoerd. De begeleiding is zoveel mogelijk op maat geweest en iedere leerling heeft persoonlijke verslagen met concrete adviezen voor op school en thuis meegekregen. Deze verslagen maken het mogelijk dat de leerling, met ondersteuning van de ouders en de school ook nà het traject verder kan met het geleerde.

Groepsgevoel, structuur en minder paniek!
De leerlingen zijn op basis van een CBO-screening op school uitgenodigd voor dit traject. De meeste leerlingen kenden elkaar bij aanvang niet, maar het was mooi om te zien dat er gaandeweg een groepsgevoel ontstond, waarbij ze elkaar gingen adviseren en motiveren. Zowel de leerlingen, hun ouders als de school zijn zeer tevreden over het traject. Ouders geven onder meer aan dat hun kind meer structuur aanbrengt in het huiswerk, meer reflecteert op het eigen handelen en minder paniekmomenten heeft.

Roland Louwerse

p.s: Meer weten over dit traject? Ik ben te bereiken via roland@novilo.nl

Back To Top