skip to Main Content
088 0200 300

Omgaan met hiaten

Wanneer duidelijk is dat er een hiaat is ontstaan, dan moet dit
worden opgespoord.
Dit kun je als ouder eventueel zelf! Indien het Latijn in 6 gymnasium
betreft wellicht niet meer, maar voor onderwerpen eerder in de
schoolcarrière misschien wel.
Op het voortgezet onderwijs zul je eerst naar de docent toe
moeten. Hij kan na een paar vragen goed duiden welke concepten wel en
welke niet door het kind begrepen worden. Hier zul je ook het lesboek
bij nodig hebben.
In veel lesboeken staan achter elk hoofdstuk diagnostische toetsen. Een
lijst met vragen bedoeld om te kijken in hoeverre de leerling de stof
begrepen heeft. De diagnostische toets kun je samen met je kind bekijken en zo zien of de
stof bekend is. Wellicht moet je wanneer dit niet zo is een hoofdstuk of
wellicht zelfs 2 hoofdstukken terug om te kijken vanaf welk hoofdstuk
het mis gaat.
Tot slot is er de puntenanalyse. Veel leerlingen kijken naar het cijfer
en willen alleen weten of het boven, of onder de 5,5 is. Veel
interessanter is om te weten wat er niet goed is gegaan. Waarom zijn er
sommige vragen niet goed beantwoord en waar ligt dat aan? Is het omdat
er gewoon niet goed geleerd is? Of is er een bepaald onderdeel van het
hoofdstuk niet goed begrepen? Heeft het kind wellicht op begripsniveau
geen problemen, maar zijn de rijtjes niet goed uit het hoofd geleerd?
Maak daarnaast duidelijk aan je kind dat het doel van school niet het
halen van voldoendes is. Het doel is een goede beheersing van de stof.
Een onvoldoende is ook niet het eindpunt. Een onvoldoende moet
betekenen dat er meer moet worden gewerkt.

Back To Top