skip to Main Content
088 208 0800

Roland Louwerse

Directeur Novilo, VO op Niveau, opleiding Talentbegeleider, onderwijsadviseur
Roland Louwerse

Roland Louwerse is directeur van Novilo, oud-docent klassieke talen en hoogbegaafdheidspecialist. Als adviseur en trainer reist hij door het land om zijn ervaring en kennis op het gebied van talent-onderwijs te delen met andere scholen. Samen met Tijl Koenderink schreef hij ‘Is het voor een cijfer?’. Roland is de drijvende kracht achter VO op Niveau, het zusje van Novilo binnen het voortgezet onderwijs.

Enkele video’s van Roland:

Jeroen van Tongeren

Directeur Novilo & Inschool Academie, trainer.

Jeroen van Tongeren is directeur van Novilo en Inschool Academie.

Hij is tevens trainer, docent en coach bij Inschool Academie. Hij begeleidt scholen bij integrale vraagstukken, waarbij het gehele systeem in beweging moet komen. Jeroen heeft onderwijskunde en orthopedagogiek gestudeerd in Leiden en heeft jarenlang in de school gewerkt als leraar, intern begeleider en schoolleider. De laatste vijftien jaar werkt hij als onderwijsadviseur. Scholing en begeleiding is veelal systemisch gericht en bedient zowel leraar, middenmanagement als schoolleiding.

Marianne van Zetten

Trainer, materiaalontwikkelaar, opleiding Talentbegeleider

Marianne van Zetten werkt met veel enthousiasme en plezier als trainer, ontwikkelaar en onderwijsadviseur bij Novilo. Ze ziet het als haar missie mensen bewust te maken van de problemen en mogelijkheden die je tegenkomt bij het begeleiden van hoogbegaafde kinderen. Zij schept er vooral plezier in om mensen kritisch te laten kijken naar hun visie op leren en deze visie te doen verrijken. Marianne is jaren werkzaam geweest als leerkracht in het basisonderwijs, zowel op reguliere (Dalton)scholen als binnen het HB onderwijs. Deze rijke praktijkervaring maakt dat de trainingen die zij geeft bij Novilo vooral heel toepasbaar zijn.

Marianne verzorgt de opleiding Talentbegeleider basisonderwijs en de Gevorderdenopleiding. Zij heeft ook het boek geschreven ‘Ben jij een Cheetah?’

Enkele video’s van Marianne:

Dick Verwij

Trainer, materiaalontwikkelaar, opleiding Talentbegeleider

”Als ervaringsdeskundige weet ik hoe het is om tijdens je schoolloopbaan langzaamaan het geloof in jezelf te verliezen. Ik beschouw het dan ook als een voorrecht om als trainer en docent binnen Novilo de benodigde kennis over te brengen en zo de leerlingen van nu en later in staat te stellen zichzelf te mogen zijn én hun talenten beter te ontwikkelen.”

Dick is docent van onze opleidingen Talentbegeleider. Daarnaast verzorgt hij kenniscolleges. Hij is een veelgevraagd spreker op ouderavonden en congressen.

Wil je meer weten over Dick? Bekijk dan deze video

Jeroen van Liempt

Trainer, onderwijsadviseur VHB, opleiding Talentbegeleider

Jeroen is specialist hoogbegaafdheid en sinds 2014 werkzaam bij Novilo. Hij geeft trainingen op scholen, is docent voor de opleiding tot Talentbegeleider, verzorgt kenniscolleges en de specialisatiemodule ‘Opzetten van een plusklas’. Ook is hij projectleider voltijd HB-onderwijs.

Sinds 2002 werkt hij met (hoog)begaafde/getalenteerde kinderen. Eerst als leraar op een basisschool in Bergen op Zoom, waar hij destijds een verrijkingstraject heeft opgezet. Dit traject kreeg na enkele jaren een bovenschools vervolg. Vanuit deze ervaringen is Jeroen in 2007 zijn praktijk ‘Bureau Begaafd’ gestart, van waaruit hij kinderen, scholieren, ouders en leraren(teams) begeleidde en adviseerde. Naast advies en begeleiding, zette Jeroen verrijkingstrajecten op binnen scholen en organisaties. Momenteel werkt Jeroen fulltime voor Novilo en is als freelance docent Excellentie werkzaam voor Avans+.

Jeroen Geurtjens

Senior Finance & Office Manager

”Binnen Novilo ben ik verantwoordelijk voor financiën en office management. Als voormalig docent lichamelijke opvoeding enerzijds en salesmanager in de grillige wereld van de ICT, consumentenelectronica en (electronische) gadgets anderzijds, heb ik de ideale match gevonden tussen het onderwijs en het zakenleven. Ik voel me als een vis in het water binnen een inspirerend team van mensen en relaties.”

Heleen Iordens

Trainer, opleiding Talentbegeleider

Heleen Iordens is jarenlang werkzaam geweest in het basisonderwijs, op een school voor natuurlijk leren. Deze onderwijservaring, aangevuld met verschillende opleidingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling (o.a. NLP, systemisch werk, oplossingsgericht werk, kindercoach en yogadocent) maken haar een allround trainer en tevens iemand die weet hoe het is om zelf voor een klas kinderen te staan.

”Na mijn opleiding tot Montessoridocent en gedragsspecialist, ben ik een aantal jaren werkzaam geweest op een ongelooflijk bijzondere basisschool. In augustus 2015 deed zich een nieuwe uitdaging voor: als trainer bij Novilo aan de slag! Het lijkt mijn droombaan, omdat ik mag werken voor de groep kinderen waar ik de afgelopen jaren met zoveel passie mee heb gewerkt en ook nog binnen het vakgebied dat me enorm ligt. Daarnaast voelt de dynamische, oplossingsgerichte, no nonsense manier van werken bij Novilo helemaal goed.”

Monique Leijten

Trainer, opleiding Talentbegeleider

Als museumdocent werkte Monique met de meest getalenteerde kunstenaars in opleiding. Vanuit die ervaring wilde ze creatieve begaafdheid, de bijbehorende persoonskenmerken en het vermogen tot creëren verder onderzoeken. Ze specialiseerde zich in hoogbegaafdheid waarbij ze creativiteit en sensitiviteit als rode draad door haar onderzoeken liet lopen. Monique vestigde zich als zelfstandig talentbegeleider waarbij ze zowel individuele als groepsbegeleiding aanbiedt en op creatieve wijze vormgeeft aan de ondersteuningsbehoefte van de kinderen, jongeren en volwassenen in haar praktijk.

Als trainer bij Novilo geeft Monique de jaaropleiding basisonderwijs, de specialisatiemodule hoogsensitiviteit en diverse andere kennismodules.

Linda Santhuizen- Goudzwaard

Trainer en coördinator

Al vanaf haar 19e stond Linda voor de klas in het reguliere onderwijs. Al snel ontdekte ze dat haar hart uitgaat naar kinderen die het ‘net even anders doen’. Ze besloot de ‘Master Educational Needs Gedrag’ te volgen om meer voor deze kinderen te kunnen betekenen. Niet veel later duikt ze in het fulltime HB-onderwijs en ontmoet ze kinderen met prachtige talenten. Creatieve denkers die wat hulp kunnen gebruiken met o.a. leren leren, doorzetten, plannen, organiseren of automatiseren. Ze leert gretig iedere dag bij en volgt opleidingen en cursussen om zich te specialiseren tot talentbegeleider.

“Mijn missie is om passend onderwijs ook écht passend te maken voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Ik ervaar dat deze groep kinderen nog niet altijd tot hun volle potentie komen op school. Hier wil ik mij voor inzetten door als trainer bij Novilo andere leerkrachten te ondersteunen en te inspireren, en zo samen het onderwijs uitdagend en waardevol te maken zodat elk kind tot leren komt.”

Tijl Koenderink

Oprichter Novilo, trainer, specialist hoogbegaafdheid.

Specialist hoogbegaafdheid, ondernemer en auteur van de boeken ‘De 7 Uitdagingen’ en ‘Is het voor een cijfer?’. Waar Tijl voorheen vooral actief was als gastspreker en expert op het gebied van cognitief getalenteerde kinderen, houdt hij zich op dit moment vooral bezig op bestuursniveau. Tijl onderhoudt contacten met de overheid, diverse besturen en onderwijsvernieuwing. Tijl is oprichter van Novilo, Feniks Ontwikkelingsbegeleiding, Levanimo en Take on Talents en actief bestuurslid bij de School of Understanding.

Liz Rutgers

Observatie, onderzoek en productontwikkeling Basisonderwijs

”Met mijn jarenlange ervaring in het basisonderwijs richt ik me vooral op het bezoeken van basisscholen en kijk daar hoe zij de hoogbegaafdenbegeleiding vormgeven. Ik voel me dan ook vaak de ‘verkenner’ van Novilo.”

Judith Fonteijn

Marketing en communicatie

Nieuwe artikelen, video’s en content voor Facebook en site: Judith verzorgt alles op het gebied van social media, vormgeving, organisatie van deelname aan evenementen zoals de NOT en congressen.

Naast marketing heeft zij verschillende NLP opleidingen afgerond.

Geertjan Woudsma

Scholingsadviseur

”Als scholingsadviseur is het mijn missie iedereen zo goed mogelijk te adviseren over de te nemen stappen om er beter van te worden. Het leukste zijn de persoonlijke gesprekken op allerlei niveau’s: van ouders die hun kinderen beter willen begrijpen en leerkrachten die willen weten wat ze nu écht in de klas kunnen doen tot gesprekken met bovenschoolse besturen of samenwerkingsverbanden over het vormgeven van hun onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen en het implementeren en structureren hiervan. Daarnaast kan je me tegenkomen op evenementen als beurzen, congressen en seminars gerelateerd aan dit onderwerp.
Favoriete nutteloze feit: de kortste oorlog ooit duurde 38 minuten en was een schermutseling tussen Engeland en Zanzibar op 27 augustus 1896. Engeland won.”

Suzanne Bos-Koelman

Observatie en onderzoek, onderwijsadviseur

“Met een brede achtergrond en ervaring binnen het onderwijs, kom ik voor Novilo op scholen als onderwijsadviseur. Mijn doel is bij te dragen aan groei en ontwikkeling, in brede zin.  Een stapje in de richting naar nog beter onderwijs, de persoonlijke groei bij mensen en/of het ontwikkelen van inspirerend lesmateriaal.”

Back To Top