skip to Main Content
088 208 0800

Wil je getalenteerde mensen nóg beter begeleiden? Een plek voor hen creëren zodat ze beter tot hun recht komen? Jij kunt het verschil maken! Onze opleiding Talentbegeleider All In geeft jou de kennis en vaardigheden om meer- en hoogbegaafde kinderen te herkennen/erkennen en om hen de juiste begeleiding te kunnen bieden.

Deze opleiding is voor mensen die ervan houden om zelf de kaders te scheppen en goed zonder kaders kunnen functioneren. De echte pioniers dus! Wanneer je het fijner vindt om kaders aangereikt te krijgen, in een vaste groep te zitten en een reeds vormgegeven programma te volgen, raden we je aan te kijken naar de opleiding Talentbegeleider voor zelfstandig begeleiders of de opleiding Talentbegeleider basisonderwijs voor leerkrachten.

Bij het persoonlijke leertraject volg je de opleiding Talentbegeleider. Het verschil met de reguliere opleiding is dat je deze opleiding in samenspraak met je studiecoach helemaal inricht op basis van jouw wensen, behoeftes en leerdoelen.

Stap 1: De opleiding begint met een startgesprek
Je kijkt met je studiecoach wat je voorkennis is en wat je uiteindelijke doelen zijn. Passend bij jouw leerdoelen kies je zelf welke trainingen je wilt volgen. Je hebt daarbij keuze uit opleidingsdagen, specialisatie modules, kenniscolleges en masterclasses.

Stap 2: Passend bij je doelen bedenk je zelf op welke manier je vaardigheden gaat oefenen in de praktijk
Je omschrijft je ‘uitdagingen’ en gaat ze aan. In hoeverre ben jij bestand tegen keuzestress, faalangst of zie je andere beren op de weg?

Vervolgens bedenk je hoe je gaat aantonen dat je de kennis en vaardigheden hebt opgedaan. Je toont dus zelf je competenties aan! Dit leg je voor aan je studiecoach en plaats je vervolgens in een digitale omgeving. Je geeft je dus eigen examendossier vorm.

Stap 3: Begeleiding door jouw studiecoach en online procesbegeleidingsbijeenkomsten
Tussendoor heb je geregeld en op vaste momenten contact met je studiecoach over je proces. Er is ook, naast het intakegesprek, twee keer een online procesbegeleidingsbijeenkomst. Dit is een bijeenkomst waarin je elkaar ziet als groep. Je kunt dan uitwisselen en krijgt begeleiding. Daarnaast heb je regelmatig begeleiding bij je studiecoach.

De opbouw van de opleiding:

Individuele studie-coaching
Nadat je je hebt ingeschreven voor de opleiding krijg je een mail met data waarop je kunt intekenen voor je intakegesprek. Deze zal plaatsvinden op onze opleidingslocatie in Utrecht of online via google hang-out en duurt ongeveer een half uur. We vragen je naar je voorkennis en leerdoelen.

In dit gesprek stippel je samen met je studiecoach a.d.v. je leerdoelen en voorkennis een route uit: je kiest welke opleidingsdagen, kenniscolleges, masterclasses en specialisatie modules je wilt gaan volgen. Naast de opleidingsdagen heb je drie keer recht op drie keer individuele studiebegeleiding van een half uur. Dit vindt plaats op onze opleidingslocatie in Utrecht of online via google hang-out. Je bekijkt samen met je studiecoach de voortgang van je proces t.a.v. je leerdoelen. In samenspraak met je studiecoach maak je een plan voor het vervolg van je opleiding.

De opleidingsdagen
In samenspraak met je studiecoach kies je welke opleidingsdagen je wilt volgen. In totaal zijn er zeven opleidingsdagen met verschillende onderwerpen.

Verdieping op maat door kenniscolleges, masterclasses en specialisatie modules
Omdat deze opleiding je toestaat je eigen leerroute uit te stippelen, geven we je binnen dit opleidingsjaar (1 augustus 2020 tot 1 augustus 2021) onbeperkt toegang tot alle kenniscolleges, masterclasses en specialisatiemodules. Dit is een enorm aanbod van meer dan 80 trainingen waaruit je zelf kunt kiezen wat passend is bij jouw leerdoelen!

Bekijk hier de kenniscolleges zoals wij deze aanbieden
Bekijk hier alle specialisatiemodules

Portfolio
Passend bij je doelen bedenk je zelf op welke manier je vaardigheden gaat oefenen in de praktijk; je omschrijft je ‘uitdagingen’ en gaat ze aan. Vervolgens bedenk je hoe je gaat aantonen de kennis en vaardigheden gaandeweg te hebben opgedaan. Je toont dus zelf je competenties aan! Dit leg je voor aan je studiecoach en plaats je vervolgens in een digitale omgeving. Je geeft je dus eigen examendossier vorm.

Eindgesprek
Je sluit de opleiding af met je studiecoach door terug te blikken op het studiejaar en jouw leerproces. Ook is het mogelijk te kijken naar eventuele vervolgstappen.

Studiegids

Download de studiegids voor de indeling van de opleidingsdagen en verdere informatie zoals o.a. begeleiding, studiemateriaal en studiebelasting.

Digitale leeromgeving

Je ontvangt als onderdeel van de opleiding toegang tot het online deelnemersportaal. In deze portal vind je diverse zaken als: studieblokken per dag, handouts, follow-ups, tijdens dagen gebruikte materialen en informatie te vinden. Verder vind je er een link naar ons videoportal met opgenomen kenniscolleges.

Leerdoelen

Je bent in staat om:

  • De opgedane kennis van hoogbegaafdheid, de diverse theorieën en begeleidingsvaardigheden te gebruiken in je begeleiding en advisering.
  • Je eigen praktijk te starten als zelfstandige of je bestaande praktijk verder uit te bouwen.
  • Cognitief getalenteerden te signaleren en effectief te begeleiden. Na jouw begeleiding zit de persoon beter in zijn vel en komt beter tot zijn recht.
  • Kinderen, ouders en scholen te inspireren en te informeren.
  • Je eigen visie te vormen op de begeleiding van hoogbegaafden.
  • Beleid op het gebied van onderwijs, onderneming of behandeling te ontwikkelen en/of te verbeteren en te coördineren.

Daarnaast levert deze opleiding je een flinke dosis kennis, persoonlijke groei en ontwikkeling op. Je beschikt na afloop over een groot netwerk talentbegeleiders en specialisten hoogbegaafdheid.

Voordelen voor jou:

  • Je kunt de kennis en vaardigheden direct in de praktijk inzetten om kinderen te begeleiden.
  • Het talent van de kinderen wordt zo beter benut. Kinderen zullen beter in hun vel zitten en goed tot hun recht komen.
  • Tijdens en na de opleiding ben je in staat om een ondernemingsplan vorm te geven, scholen te ondersteunen die hierdoor op een hoger niveau gaan functioneren. Dit komt uiteindelijk alle kinderen ten goede.
  • Je weet hoe je een groter draagvlak creëert over meer- en hoogbegaafdheid.

Onze opleidingen zijn ingericht op basis van competenties vanuit de Dublin descriptoren.

Data & Locatie

Opleidingsdag 1: 08-11-2022
Opleidingsdag 2: 13-12-2022
Opleidingsdag 3: 17-01-2023
Opleidingsdag 4: 14-03-2023
Opleidingsdag 5: 23-05-2023
Opleidingsdag 6: 04-07-2023

Dag 1 : Kennismaking en start 7 uitdagingen
Je maakt kennis met alle andere deelnemers en krijgt nadere uitleg over het persoonlijk leertraject. In de middag leer je over de 7 uitdagingen waar kinderen tegenaan lopen, en waar jij als begeleider mee te maken krijgt. Je krijgt de praktische handvatten om hiermee om te gaan.

Dag 2: De 7 uitdagingen (vervolg) en signalering
Na het vervolg van de 7 uitdagingen, gaan we in op de signalering: aan welke kenmerken herken je een hoogbegaafd kind? Je bekijkt verschillende signaleringsinstrumenten met hun voor- en nadelen en leert over de zes profielen van hoogbegaafdheid van Betts en Neihart.

Dag 3: Spiral Dynamics en gespreksvaardigheden
Spiral dynamics is een ontwikkelingspsychologisch model. Je leert deze dag hoe je een positief pedagogisch klimaat schept en hoe je kunt inspelen op werkhouding- en gedragsproblemen door af te stemmen op de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. Dit maakt jouw begeleiding als coach of docent effectiever.

Dag 4: Leren leren en leerstrategieën
Tijdens deze dag krijg je kennis over de mogelijke problemen bij leren leren, onder andere aan de hand van de taxonomie van Bloom en de leerfases van Maslov.

Dag 5: Casuïstiek, executieve functies & verbanden leggen
Door middel van eigen ingebrachte praktijksituaties kijk je hoe je zwakke executieve functies (bijvoorbeeld concentreren, reguleren van emoties, organiseren, plannen, doelgericht gedrag) kunt versterken. Je leert breder kijken door verbanden te leggen naar alle andere theorie van de opleiding.

Dag 6: Communicatie: begeleidingssituaties oefenen
Je leert waar je op kunt letten in de communicatie met getalenteerde leerlingen en hun ouders. Je gaat begeleidingssituaties oefenen.

Dag 7: Eindpresentaties
Elke deelnemer geeft een presentatie over een eigen gekozen onderwerp gerelateerd aan hoogbegaafdheid.

Locatie Utrecht

Novilo B.V.
Woudstede, Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

Tel: +31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

Investering 

De opleiding kost € 5.400,-. Bij inschrijving en betaling van de gehele investering voor 1 juni 2022, krijg je een vroegboekkorting van € 750,-.

Dit traject wordt onder anderen gegeven door:

Dick Verwij

”Als ervaringsdeskundige weet ik hoe het is om tijdens je schoolloopbaan langzaamaan het geloof in jezelf te verliezen. Ik beschouw het dan ook als een voorrecht om als trainer en docent binnen Novilo de benodigde kennis over te brengen en zo de leerlingen van nu en later in staat te stellen zichzelf te mogen zijn én hun talenten beter te ontwikkelen.” Dick is docent van onze opleidingen Talentbegeleider. Daarnaast verzorgt hij kenniscolleges. Hij is een veelgevraagd spreker op ouderavonden en congressen.

1 jaar | 7 opleidingsdagen

minimaal 600 uur (waarvan 400 uur zelfstudie)

8 – 16 deelnemers

Utrecht

Wil je meer weten?

Heb je nog vragen over deze opleiding? Of twijfel je of deze opleiding bij jou past? Je kunt altijd contact met ons opnemen:

088-208 0800

Of maak een belafspraak met één van onze studieadviseurs.

Ken jij iemand die die deze opleiding ook interessant vindt?

Back To Top