skip to Main Content
088 208 0800

Onderstaande opleidingsvoorwaarden zijn van toepassing op onze opleidingen Talentbegeleider: 

 • Talentbegeleider basisonderwijs
 • Zelfstandigenopleiding Talentbegeleider
 • Weekendopleiding
 • Avondopleiding Talentbegeleider
 • Talentbegeleider Voortgezet onderwijs
 • Verkorte jaaropleiding Talentbegeleider
 • ALL IN leertraject Talentbegeleider
 • Gevorderdenopleiding Talentbegeleider

Betaling, betalingsvoorwaarden & kosten
De kosten van de opleiding staan in de studiegids van de betreffende opleiding vermeld. 

Het studiemateriaal komt voor rekening van de deelnemer. Dit betreft het aanschaffen van een deel van de  verplichte literatuur en eventuele gerelateerde kantoorartikelen. Dit bedrag zal naar schatting € 120,- bedragen.

Vroegboekkorting 
Bij tijdige aanmelding en betaling (zie de datum in de studiegids van de opleiding), krijgt een deelnemer een vroegboekkorting van 750 euro. Bij betaling in termijnen vervalt de vroegboekkorting.

Inbegrepen begeleiding/diensten

Opleiding Talentbegeleider basisonderwijs/weekendopleiding/avondopleiding

 • 9 opleidingsdagen en toegang tot maximaal 15 kenniscolleges
 • Inschrijving voor de nieuwsbrief
 • Toegang tot de online videoportal
 • Onbeperkt e-mail contact (binnen rede) met de studiecoach
 • Theorie-examen (inclusief maximaal twee herkansingen)
 • Review van oplevering eindscriptie (inclusief maximaal 2 herkansingen)
 • Certificaat bij voldoen aan eindtermen

Zelfstandigenopleiding Talentbegeleider

 • 10 opleidingsdagen, 2-4 studiebegeleidingsmomenten, 2 specialisatiemodules en toegang tot maximaal 16 kenniscolleges
 • Inschrijving voor de nieuwsbrief
 • Toegang tot de online videoportal
 • Onbeperkt e-mail contact (binnen rede) met de studiecoach
 • Theorie-examen (inclusief maximaal 2 herkansingen)
 • Review van oplevering eindscriptie (inclusief maximaal 2 herkansingen)
 • Certificaat bij voldoen aan eindtermen

Talentbegeleider Voortgezet onderwijs

 • 10 opleidingsdagen in het contractjaar
 • Mogelijkheid tot het volgen van 3 kenniscolleges binnen 2 jaar na de start van de opleiding
 • Inschrijving voor de nieuwsbrief
 • Toegang tot de online videoportal
 • Theorie-examen (inclusief maximaal 2 herkansingen)
 • Review van oplevering eindscriptie (inclusief maximaal 2 herkansingen)
 • Certificaat bij voldoen aan eindtermen

ALL IN leertraject Talentbegeleider

 • 18 opleidingsdagen en toegang tot alle kenniscolleges en specialisatiemodules
 • Inschrijving voor de nieuwsbrief
 • Toegang tot de online videoportal
 • Onbeperkt e-mail contact (binnen rede) met de studiecoach
 • Theorie-examen (inclusief maximaal 2 herkansingen)
 • Review van oplevering eindscriptie (inclusief maximaal 2 herkansingen)
 • Certificaat bij voldoen aan eindtermen

Gevorderdenopleiding Talentbegeleider

 • 10 praktijkdagen verdeeld over 5 maal een 2-daagse
 • maximaal 10 kenniscolleges
 • deelname aan één 3-daagse specialisatiemodule
 • lunch, diner en de mogelijkheid om te overnachten op elke eerste dag
 • ontbijt en lunch op de tweede dag, indien overnachting is gewenst
 • de boeken ‘De 7 uitdagingen’, ‘Is het voor een cijfer?’ en ‘Ben jij een cheetah?’
 • toegang tot Online videoportal
 • onbeperkt e-mail contact (binnen rede) met de studiecoach
 • review van oplevering eindopdracht (incl. maximaal 2 herkansingen)
 • certificaat bij voldoen aan eindtermen

Vertrouwelijkheid
Opleidingsinstituut verplicht zich omtrent alle zaken van de deelnemer die hem uit hoofde van zijn scholingsfunctie bekend zijn, stipte geheimhouding te bewaren.

Annulering
Opleidingsinstituut behoudt zich het recht voor een cursus wegens gebrek aan het vereiste aantal inschrijvingen (minimaal 8) te annuleren. Deelnemer zal in beginsel uiterlijk één week voor aanvang van de cursus over een dergelijke annulering bericht ontvangen. Eventueel reeds betaalde cursusgelden zullen worden gerestitueerd. Indien er onvoldoende deelnemers voor een cursus zijn, kan deelnemer beslissen toch deel te nemen aan de cursus tegen een hogere cursusprijs. Een en ander zal in overleg worden besproken.

Annulering door deelnemer
Deelnemers die zich inschrijven voor de opleiding hebben in alle gevallen 14 dagen bedenktijd, ongeacht de aanvangsdatum van de opleiding. Wanneer een deelnemer zich langer dan 4 weken voor aanvang van de opleiding inschrijft, behoudt deze tot 4 weken voor de aanvangsdatum het recht om de inschrijving te annuleren. De reeds betaalde kosten zullen dan worden gerestitueerd.

Dubbele Garantie

Op de opleiding geldt een dubbele garantie:

 • Resultaatgarantie: Wanneer de opleiding niet voldoet aan de vooraf opgegeven omschrijving of de verwachtingen van de deelnemer die binnen rede gerezen zijn, zal het opleidingsinstituut een voorstel doen om met aanvullende begeleiding toch te voldoen aan de wensen van de deelnemer.
 • Niet-goed-geld-terug-garantie: De deelnemer heeft na de start van de opleiding 90 dagen om te bepalen of de opleiding aan zijn/haar verwachtingen voldoet. Zo niet dan kan de deelnemer met opgaaf van geldige redenen en nabespreking met zijn/haar studiecoach het cursusgeld naar rato gerestitueerd krijgen.

Copyright & Eigendom
Op alle materialen, informatie, online materialen en andere overdracht van opleidingsinstituut naar deelnemer geldt copyright. De rechten blijven volledig bij het opleidingsinstituut. Bij certificering aan het einde van het trainingstraject krijgt de deelnemer het recht om de trainingen, presentaties en ondersteunende materialen (maar niet filmmateriaal) te gebruiken in zijn/haar eigen praktijk met expliciete bronvermelding op elke pagina en vermelding van het verbod om materialen te kopiëren of verspreiden zonder toestemming van opleidingsinstituut.

Opleidingsinstituut houdt zich het recht voor om alle trainings- en scholingsactiviteiten op te nemen en onbeperkt te gebruiken.

Let op: definitieve inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst van de betaling.
Deelnemer is op de hoogte van en akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier te vinden. 

Back To Top