skip to Main Content
088 208 0800

Onderstaande opleidingsvoorwaarden zijn van toepassing op onze opleidingen Talentbegeleider: 

  • Talentbegeleider Basisonderwijs
  • Talentbegeleider Voortgezet onderwijs
  • Talentbegeleider Voortgezet onderwijs (Verkort)
  • Talentbegeleider VMBO
  • Zelfstandig Talentbegeleider
  • Talentbegeleider ALL IN – een persoonlijk leertraject
  • Talentbegeleider Gevorderden – Individuele Begeleiders
  • Talentbegeleider Gevorderden – Groepsbegeleiders

Betaling, betalingsvoorwaarden & kosten
De kosten van de opleiding staan in de studiegids van de betreffende opleiding vermeld. 

Het studiemateriaal komt voor rekening van de deelnemer. Dit betreft het aanschaffen van een deel van de  verplichte literatuur en eventuele gerelateerde kantoorartikelen. Dit bedrag zal naar schatting € 120,- bedragen.

Red je de opleiding niet in de aangegeven studieduur, dan kun je alsnog tegen extra kosten feedback krijgen op de door jou gemaakte opdrachten. De kosten hiervoor zijn € 750,- totaal voor de feedback op de opdrachten en € 136,- per uur voor studiecoaching.

Vroegboekkorting 
Bij tijdige aanmelding en betaling (zie de datum bij de opleiding), krijgt een deelnemer een vroegboekkorting van € 375,- of € 750,-. Bij betaling in termijnen vervalt de vroegboekkorting.

Annulering
Opleidingsinstituut behoudt zich het recht voor een cursus wegens gebrek aan het vereiste aantal inschrijvingen (minimaal 8) te annuleren. Deelnemer zal in beginsel uiterlijk één week voor aanvang van de cursus over een dergelijke annulering bericht ontvangen. Eventueel reeds betaalde cursusgelden zullen worden gerestitueerd. Indien er onvoldoende deelnemers voor een cursus zijn, kan deelnemer beslissen toch deel te nemen aan de cursus tegen een hogere cursusprijs. Een en ander zal in overleg worden besproken.

Annulering door deelnemer
Deelnemers die zich inschrijven voor de opleiding hebben in alle gevallen 14 dagen bedenktijd, ongeacht de aanvangsdatum van de opleiding. Wanneer een deelnemer zich langer dan 4 weken voor aanvang van de opleiding inschrijft, behoudt deze tot 4 weken voor de aanvangsdatum het recht om de inschrijving te annuleren. De reeds betaalde kosten zullen dan worden gerestitueerd.

Copyright & Eigendom
Op alle materialen, informatie, online materialen en andere overdracht van opleidingsinstituut naar deelnemer geldt copyright. De rechten blijven volledig bij het opleidingsinstituut. Bij certificering aan het einde van het trainingstraject krijgt de deelnemer het recht om de trainingen, presentaties en ondersteunende materialen (maar niet filmmateriaal) te gebruiken in zijn/haar eigen praktijk met expliciete bronvermelding op elke pagina en vermelding van het verbod om materialen te kopiëren of verspreiden zonder toestemming van opleidingsinstituut.

Opleidingsinstituut houdt zich het recht voor om alle trainings- en scholingsactiviteiten op te nemen en onbeperkt te gebruiken.

Let op: definitieve inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst van de betaling.
Deelnemer is op de hoogte van en akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier te vinden. 

Back To Top