skip to Main Content
088 0200 300

Oud-student Frietzen Grünbauer-Felius over de opleiding tot talentbegeleider

IMG_0731Frietzen Grünbauer-Felius (43 jaar), woont met haar man en vier zonen (9, 13, 15 en 16 jaar) in Driebergen. Zij volgde de zelfstandigenopleiding tot talentbegeleider.

Waarom heb je destijds voor de opleiding tot talentbegeleider gekozen?
Vijf jaar geleden ben ik voor het eerst gaan lezen over hoogbegaafdheid naar aanleiding van opvoedingsvragen die wij hadden ten aanzien van onze jongste zoon. De kleuterjuf van de oudste drie jongens had mij die richting op gewezen, terwijl wij bang waren dat hij ‘iets in het autistisch spectrum’ zou hebben. Toen ik begon te lezen over hoogbegaafdheid sloeg dat in als een bom: er viel niet alleen heel veel op z’n plek over onze jongste zoon, maar ook over de andere drie, over mijzelf en over mijn man. Bovendien werd er een bevlogenheid in mij wakker die ik al heel lang miste. Toen wist ik: Hier wil ik iets mee. In eerste instantie heb ik het weer naast mij neergelegd: een opleiding naast vier kinderen en al een winkel. Bovendien ook financieel wel een investering. Maar het liet mij niet los. Een paar maanden later samen met man besloten dat ik de opleiding rond talentbegeleiding ging doen.

Hoe heb je de opleiding ervaren?
Ik ben heel blij dat ik voor Novilo gekozen heb destijds: de opleiding is zeer praktijkgericht. Hoewel ik theoretische onderbouwing en voeding belangrijk vind, ben ik vooral iemand die met het geleerde iets wil kunnen doen. De tien bijeenkomsten waren een grote inspiratiebron waarop ik zelf in beweging kwam en veel ook zelf uitzocht. Ik vond dat heel prettig. Ook de intervisiebijeenkomsten met een paar medestudenten waren zeer zinvol: om de twee á drie weken kwamen we bij elkaar. Nog steeds onderhouden we contact.

Wat is je meest waardevolle les geweest?
Toen ik heel concreet onder woorden bracht wat mijn doel met mijn (op te richten) praktijk was. En welke stappen ik ging zetten om tot dat doel te komen. Met agenda erbij en afspraken met medestudenten om het ook echt te gaan doen. Dat was ook de les waarin ik van de trainer, Tijl Koenderink, het zetje in de rug kreeg om mij echt te focussen op de vrijeschool: dat het kiezen van een niche heel belangrijk is bij het starten van een bedrijf. Die les was voor mij de doorslag om het ook echt te gaan doen. Daarnaast is één van de supervisiegesprekken doorslaggevend geweest: mijn stageadres had mij gevraagd om advies betreffende verrijkingsmaterialen. Tijl Koenderink legde mij voor dat ik dat op twee verschillende manieren aan kon pakken: of samen met de school op zoek gaan onder het mom van “Ik weet het ook niet, laten we het samen uitzoeken”, of een enquête uitschrijven naar alle vrijescholen om in kaart te brengen welke materialen er gebruikt worden en hoe hen dat bevalt. Die laatste optie heb ik uitgevoerd en dat bleek een gouden greep. Alle vrijescholen al een keer van mij gehoord en zo kreeg ik ook snel klanten.

Je hebt nu je eigen praktijk, VrijHoog. Wat doe je daarmee precies?
Daarmee begeleid ik vrijescholen (basis en voortgezet in heel Nederland en Vlaanderen) bij het vormgeven van goed hoogbegaafdenonderwijs binnen de identiteit van die vrijeschool. Dat betekent, dat ik teams begeleid/train, individuele leerkrachten coach, lezingen geef en kom observeren en adviseren bij vragen rond individuele leerlingen. Ik heb een specialisatiecursus ‘Hoogbegaafde leerlingen in het Vrijeschoolonderwijs’ (duurt een jaar) opgezet voor leerkrachten, IB-ers en RT-ers uit het vrijeschoolonderwijs. Ook ouders doen regelmatig een beroep op mij om advies over het omgaan met hun hoogbegaafde kind. Heel sporadisch werk ik met hoogbegaafde kinderen zelf. Voor ik begon aan de opleiding had ik al alles wat los en vast zat over hoogbegaafdheid gelezen. Tijdens de opleiding heb ik zelf de vertaling naar het vrijeschoolonderwijs gemaakt. De opleiding is doorslaggevend geweest in het werkelijk in de wereld zetten van kennis, visie en ervaring.

Zou je de opleiding aan anderen aanraden?
Ja, aan eenieder die daadwerkelijk aan de slag wil als zelfstandige talentbegeleider, goed zelfstandig kan werken en leren/studeren en die vooral op de praktijk gericht is. Als je motivatie puur gericht is op wetenschappelijk onderzoek naar (aspecten van) hoogbegaafdheid, dan lijkt mij dit niet de geschikte opleiding.

Wil je zelf ook spreken met een student die de opleiding al heeft afgerond? Frietzen of iemand anders? Laat het ons weten via Jeroen Geurtjens op info@novilo.nl.

Back To Top