skip to Main Content
088 0200 300

De meeste partners van Novilo hebben onze opleiding Talentbegeleider gevolgd.

SlimVaardig

Marian Plat

SlimVaardig is opgericht door Marian Plat. Zij schreef het boek `Eerste hulp bij hoogbegaafdheid`, dit is een praktisch boek voor ouders en leerkrachten om vaardig te worden in het begeleiden van (hoog)begaafde kinderen.
SlimVaardig richt zich op begeleiding van kinderen in de basisschoolleeftijd en het ondersteunen van leerkrachten. Zij organiseert o.a. studiedagen voor scholen m.b.t. hoogbegaafdheid.

Werkgebied: Noord-Holland

www.slimvaardig.nl

Be good, NA Learning & Coaching

Nadya Arabi

Be good, NA Learning & Coaching is opgericht door Nadya Arabi, specialist (hoog)begaafdheid en bevoegd leerkracht. Zij begeleidt en coacht kinderen vanaf groep 4 t/m VO, ouders en scholen rondom de thema’s executieve functies (leren leren, plannen, etc), mindset, (opzetten) plusklas, beleid begaafden-/ talentonderwijs.

Werkgebied: Zuid-Holland, rondom Zoetermeer

www.nalearningcoaching.nl

BureauCiC

Christel Raats

BureauCiC is gericht op het werken met (hoog)begaafde kinderen op de basisschool, in het voortgezet onderwijs en jong-volwassenen in het vervolg onderwijs.
Daarnaast begeleid ik ouders in het proces van ‘het hebben van een (hoog)begaafd kind’ en kan ik gesprekspartner zijn en professioneel adviseur voor de school waar uw kind op zit of naar toe gaat.

Werkgebied: West-Brabant en Zeeland

www.bureaucic.nl

Buitengewoon Talent

Liane Horsting

BuitenGewoon Talent biedt kleinschalige en persoonlijke begeleiding voor hoogbegaafde en/of hooggevoelige kinderen en jongeren. Dit kan een kortdurend coachingstraject zijn, maar ook een intensiever programma gericht op kinderen/jongeren die diepere problemen ervaren zoals bijvoorbeeld burn out- of depressieklachten, motivatiegebrek, schoolweigering of die op een andere manier zijn vastgelopen in het dagelijkse leven. Na het scheppen van rust en ruimte door een positieve time-out in te lassen wordt er op eigen tempo en manier toegewerkt naar een fijne, positieve deelname aan het leven.

Werkgebied: Midden-Nederland

www.buitengewoontalent.nl

IQMaak

Sjoerd Dirk Meijer

Sjoerd Dirk Meijer van iQMaak begeleidt, ondersteunt en adviseert kinderen, hun ouders en leerkrachten op het gebied van hoogbegaafdheid. Sjoerd Dirk volgt de ECHA-opleiding en geeft les aan een plusklas.
Daarnaast organiseert hij programmeerworkshops, -cursussen en -kampen voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen van 4 jaar en ouder. Tevens ondersteunt en adviseert hij (basis)scholen bij de implementatie van programmeeronderwijs.

Werkgebied: heel Nederland

www.iqmaak.nl

Centrum voor co-actieve communicatie

Marijke van Dijk

Hoe geef je (non-verbaal) leiding aan je klas? Wat hebben leerlingen nodig van jou als docent? Hoe stimuleer je je leerlingen? Marijke van Dijk van het Centrum voor Co-actieve Communicatie houdt zich bezig met allerhande vraagstukken op het gebied van motiveren, leidinggeven en samenwerken in het onderwijs.
Marijke is co-auteur van de boeken Voor de Leeuwen! (2016), Contact maken in het primair onderwijs (2014), Contact maken op school (2011) en de artikelenbundels Motiveren tot Leren (2011) en Aandacht voor orde (2011). Zij werkt en schrijft vanuit het motto: vandaag geleerd, morgen toegepast.

Werkgebied: heel Nederland

www.co-actief.nl

Ludiq Talentdidactiek

Monique Schaminée

Gedreven door haar passie voor het spelende kind, ontwikkelde Monique een traject voor het trainen van executieve functies via het spelen van spellen. Al spelend worden de deelnemers geprikkeld uit hun comfortzone te komen, een ontwikkeling van alle facetten van de persoonlijkheid in gang te zetten en te ervaren dat: leren leuk is, dat falen bij leren hoort en dat je met en van anderen veel kunt leren. Monique is ECHA Specialist in Gifted Éducation, begeleidt scholen, ouders en kinderen vanuit Ludiq en is werkzaam in het fulltime HB onderwijs.

Werkgebied: Gelderland en workshops in heel Nederland

www.ludiq-talentdidactiek.nl

Het Talentenlab

Floor Raeijmaekers

Het TalentenLab is opgericht door drs. Floor Raeijmaekers, ECHA Specialist in Gifted Education. Het TalentenLab verzorgt workshops en trainingen, adviseert scholen en leerkrachten en begeleidt (hoog)begaafde kinderen.
Floor is de bedenker van Fixie & Growie en medeoprichter van Platform Mindset. Ze is Talentenbouwer en Blij met mij! trainer. Samen met haar dochter schreef ze het boek ‘Hartstikke Hoogbegaafd’.

Werkgebied: Noord-Brabant

www.hettalentenlab.nl

Fijn Gevoelig Brein

Monique Peijen

Bij Fijngevoeligbrein richt Monique zich op de begeleiding van hoogbegaafde hoogsensitieve kinderen, jongeren en volwassenen. Begeleiding is altijd maatwerk, uitgaande van de intensiteiten die ervaren worden, spelen, ontdekken, creëren en ontwikkelen we zodat de aanwezige talenten ten volle beleefd en benut kunnen worden. Bij Fijngevoeligbrein worden ook trainingen, lezingen en workshops gegeven.

Werkgebied: Noord-Brabant. Trainingen door heel Nederland.

www.fijngevoeligbrein.nl

NoNonsenzz

Elsie Hijstek

NoNonsenzz is er voor jongeren, ouders en scholen. Met een on-line screeningsinstrument wordt gekeken naar een combinatie van factoren (onder andere executieve vaardigheden, wereldbeeld, motivatie) waardoor een goed beeld ontstaat van de uitdagingen rond een jongere of groep leerlingen. NoNonsenzz helpt jongeren en hun ouders en docenten om met deze uitdagingen om te gaan zodat onderpresteren wordt gekeerd.

Werkgebied: ‘t Gooi, Utrecht

www.nononsenzz.nl

Kidsemotion

Marina Mol-den Boer

Kidsemotion biedt kinder- en oudercoaching, EMDR-therapie, mindfulness en training in lichaamsbewustzijn. Marina kijkt in positieve beweging naar wie je bent en wat je nodig hebt, en is gespecialiseerd in hoogbegaafd en in hooggevoelig zijn.

Werkgebied: heel Nederland

www.kidsemotion.nl

Talenteer jezelf

Adrienne Schimmel

Adrienne Schimmel is een coach voor jongeren en (jong)volwassenen op het gebied van hoogbegaafdheid, persoonlijke ontwikkeling, gevoelens, zingeving, perfectionisme, motivatie en onderpresteren. Inzichtgevend met de focus op eigen verantwoordelijkheid en deskundigheid. Doel: Jij weer lekker in je vel!

Werkgebied: Noord-Brabant, maar ook landelijk.

www.talenteerjezelf.com

Grip op Talent

Fanny Cattenstart

Fanny Cattenstart van Grip op Talent is specialist (hoog)begaafdheid en talentontwikkeling. Vanuit haar persoonlijke betrokkenheid traint, coacht en adviseert zij leerkrachten, peuter- en zorgprofessionals en natuurlijk ouders. Centraal staat dat de zijnskant en vroege signalering sleutels zijn om dit kind tot bloei te brengen. Haar motto: Eerst begrip, daarna uitdaging.

Werkgebied: heel Nederland, focus op Midden-Nederland.

www.gripoptalent.nl

Slim Begeleiden

Albert Kaput

Albert begeleidt hoog getalenteerde jongeren en jong volwassenen in hun ontwikkeling en adviseert en ondersteunt ouders en scholen bij de ontwikkeling van hun kinderen tot zelfverantwoordelijke jonge mensen.

Werkgebied: heel Nederland

www.slimbegeleiden.nl

Bijdehand Talentbegeleiding

Mieke van den Elzen

Bijdehand Talentbegeleiding organiseert activiteiten voor kinderen die hoogbegaafd zijn of waarvan een vermoeden is dat ze hoogbegaafd zijn. Daarnaast verzorgt Bijdehand Talentbegeleiding workshops en informatieavonden.

Werkgebied: Noord-Brabant, regio Uden

www.bijdehandtalentbegeleiding.nl

Talent leert leren!

Yvonne van der Zanden

Yvonne is ECHA specialist Gifted Education en bevoegd leerkracht primair onderwijs. Ze biedt 1-op-1 begeleiding van leerlingen en de leerkracht in de school en is bekend met methode ‘Geef me de 5’.

Werkgebied: Zuid-Holland

www.talent-leert-leren.nl

Sherpa

Annelie Neuteboom

Annelie Neuteboom is orthopedagoog en integratief kindertherapeut. Zij richt zich op individuele begeleiding van (mogelijk) hoogbegaafde kinderen, die gedrags- of emotionele moeilijkheden hebben. Natuurlijk worden ook hun ouders, en indien van toepassing ook school, meegenomen in de begeleiding.
Daarnaast kunt u bij Sherpa terecht voor begaafdheidsonderzoek, waarbij Annelie ervan uit gaat dat niet alleen het IQ, als wel het hele beeld van het kind maakt of er al dan niet sprake is van hoogbegaafdheid.
Ook verzorgt ze een groepstraject voor hoogbegaafde kinderen, houdt ze lezingen op aanvraag en is ze graag bereid scholen te ondersteunen bij beleid m.b.t. hoogbegaafdheid.

Werkgebied: Zuid-Holland, begaafdheidsonderzoek door heel Nederland.

www.praktijksherpa.nl

Vlinderkracht XL

Dea Steen

Adviesbureau voor ouders en scholen op het gebied van hoogbegaafdheid. De specialisatie ligt met name bij het jonge hoogbegaafde kind. De leeftijd van peuters tot midden basisschoolleeftijd spreken erg aan. Als we zorgen dat zij al jong begrepen en uitgedaagd worden, zal dat blijvende kracht geven in hun verdere ontwikkeling.

Werkgebied: Noord-Brabant

www.vlinderkrachtxl.nl

Bureau Talent

Lineke van Tricht

Bureau Talent, experts in de ontwikkeling van cognitief talent, richt zich op onderwijs, begeleiding en lesmateriaal voor (hoog)begaafde jongeren van 10 – 18 jaar. Dat betekent dat we ons veel bezighouden met uitdagend, vernieuwend onderwijs, leervaardigheden en motivatie. We bieden jongeren individuele begeleiding en online verrijkingsprojecten genaamd Talentprojecten; we trainen docententeams op het gebied van Onderwijs op Maat en Begeleiding op Maat; we begeleiden scholen om van visie/missie te komen tot beleid voor (hoog)begaafdheidsonderwijs ofwel onderwijs dat talentontwikkeling stimuleert; en we zijn betrokken bij projecten zoals het project Ondersteuning begaafde leerlingen in Leiden e/o en initiatieven rondom gelijke kansen zoals het CEOS-project.

Werkgebied: Landelijk en internationaal

www.bureautalent.nl

Lotte van Lith

Lotte van Lith

Lotte richt zich op hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid, persoonlijkheidsontwikkeling, emotionele ontwikkeling, herkennen van en omgaan met emoties, positief-ontwikkelgericht begrijpen van innerlijke conflicten, post-traumatische groei, theorie van positieve desintegratie, complexiteit van betekenisgeving en intensiteit van beleving, zingeving.

Werkgebied: Utrecht

www.lottevanlith.nl

Klasse-info

Marian Miessen

Lopen begaafde leerlingen vast in het basisonderwijs en/of zijn de leerkrachten handelingsverlegen, dan kan Klasse ouders/leerkrachten begeleiden in het aanpassen en vormgeven van de onderwijsbehoeften, zowel qua organisatie als qua inhoud. Ook begeleiding op schoolniveau is mogelijk, bijvoorbeeld door advies en ondersteuning bij het opzetten van een plusklas.

Werkgebied: Kennemerland

Centrum voor MRT-ABC

Wil van Rijn

Wil van Rijn werkt in het Centrum voor MRT-ABC met intensieve begeleiding naar een algehele integratie van Aanleg, Bewegingsmogelijkheden en Coördinatieve vaardigheden. Oefening volgens het MRT-concept zal resulteren in Algehele BewegingsCoördinatie.

Werkgebied: Midden-Nederland

www.centrum-mrt-abc.nl

Verschil in Talent

Anouk Mulder

Anouk Mulder van Verschil in Talent is Orthopedagoog en OnderwijsSpecialist Hoogbegaafdheid. Zij coacht, begeleidt en adviseert hoogbegaafde kinderen, hun ouders, leerkrachten en andere professionele organisaties om het kind heen. Vanuit mijn rol als OnderwijsSpecialist train, coach en begeleid ik teams in het PO en VO.

Werkgebied: heel Nederland

www.verschilintalent.nl

Miffa

Ingrid van der Winden

Ingrid biedt begeleiding op het gebied van dyslexie, het jonge kind en plusklassen.

Werkgebied: Gelderland

www.miffa.nl

Kind met zelfvertrouwen

Maaike Rekers

Maaike begeleidt volwassenen, kinderen, hun ouders en docenten rond hoogbegaafdheid, de problematiek en mogelijkheden die hiermee samen gaan. Ze leert je hoogbegaafdheid beter te begrijpen en er beter mee om te gaan door te werken met 3 ankers: denken doen en voelen. Ze werkt met de kracht van overtuigingen en de behoeftes achter ieder gedrag leren zien.

Werkgebied: Rotterdam

www.kind-met-zelfvertrouwen.nl

Movimentale

Suzanne Houweling

Movimentale biedt kindercoaching met Motorische Remedial Teaching, dit is begeleiding waarbij bewegingsoefeningen een belangrijk middel zijn om het kind meer balans te geven tussen denken en voelen, tussen hoofd en lichaam. Hoogbegaafde kinderen hebben vaak de neiging om vanuit hun verstand te handelen en hebben moeite met automatiseren; dit zie je ook terug in de aansturing van hun lichaam en kan leiden tot gedragsproblemen en verminderde schoolprestaties. Wanneer je het kind traint om beter met omgevingssignalen om te kunnen gaan, gaat het kind beter bewegen en voelen en komt het beter in z’n vel te zitten. Dit heeft een positief effect op de leerprestaties en gedrag van het kind.

Werkgebied: Zuid-Holland

Oog voor Talent

Nathalie Sluijsmans

Oog voor Talent richt zich op het begeleiden en coachen van (hoog)begaafde kinderen in de basisschoolleeftijd en het adviseren van hun ouders en leerkrachten. Oog voor Talent biedt tevens ondersteuning en advies aan, bij het opstellen van beleid ten aanzien van talentonderwijs op basisscholen. Oog voor Talent kan desgevraagd optreden als gesprekspartner of adviseur van leerkrachten en scholen met betrekking tot (hoog)begaafdheid.

Werkgebied: Limburg

www.oogvoortalent.nu

Talent aan Zet

Manja Geijsel

Talent aan Zet biedt coaching en begeleiding, advies, workshops en trainingen aan hoogbegaafde kinderen en hun omgeving. Manja is daarbij gespecialiseerd op het gebied van hoogbegaafde drop-outs.

Werkgebied: Noord-Brabant en Noord-Limburg

www.talentaanz.nl

Octopus Enschede

Annegreet de Graaf

Octopus Enschede is een bureau voor hoogbegaafdheid met o.a. een breed aanbod voor kinderen en jongeren, om hen uitdaging en begeleiding te bieden waar nodig.

Werkgebied: regio Twente

www.octopusenschede.nl

De school de baas

José Barendse

De school de baas neemt het initiatief om samen met de leerling, de ouders én de docenten invulling te geven aan het leerproces.
De leerlingen leren hoe ze doelgericht kunnen leren en efficiënt gedrag kunnen laten zien. Als leerlingen ervaren dát ze zelf in staat zijn hun eigen gedrag en resultaten te beïnvloeden, krijgen de leerlingen weer toegang tot hun eigen leerproces. Zij worden de school de baas!

Werkgebied: Noord Brabant en omgeving van Land van Maas en Waal

www.deschooldebaas.nl

Natuurtalent in ’t Veld

Claudia in ‘t Veld

Natuurtalent in ’t Veld laat je de kracht van natuurlijk leren ervaren. Het samen met kinderen en jongeren werken aan een positieve, leergierige levenshouding en hun talenten wakker kussen is door coaching, workshops en alternatieve huiswerkbegeleiding mogelijk.
Leerkrachten- en docenten(teams) motiveren en inspireren om te komen tot mens- & breinvriendelijk, coöperatief & duurzaam onderwijs, kan in de rol van spreker, trainer, onderwijsvernieuwer en adviseur. Om een leerling écht te zien, moet je soms anders in/uitzoomen.

Werkgebied: omgeving Zaltbommel, werkzaamheden in Gelderland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant.

www.natuurtalentintveld.nl

Gaaf Kind

Ingrid Verkuil

Gaaf Kind is een praktijk waar kinderen en/of ouders in hun kracht gezet worden. Talentbegeleiding voor dropouts, kinderen die niet in het reguliere onderwijssysteem passen en (bijna) thuiszitters.

Werkgebied: omgeving Soest, Utrecht/Noord-Holland

www.gaafkind.nl

RT-praktijk Driebergen

Judith Dogger

RT-praktijk Driebergen is gespecialiseerd in het bieden van extra ondersteuning aan kinderen met leerproblemen of leerstoornissen, o.a. lees- en spellingproblemen/dyslexie, rekenproblemen/dyscalculie, taal-/spraakproblemen.
Begeleiding en coaching van (excellente) leerlingen met faalangst en problemen t.a.v. motivatie, plannen/organiseren, doelgerichte doorzettingsvermogen. Begeleiding van excellente leerlingen waarbij sprake is van leerproblemen of leerstoornissen.

Werkgebied: omgeving van Driebergen-Zeist/Utrecht

www.rt-praktijk-driebergen.com

Kind in de kijker

Sasha Jansen

Sasha Jansen heeft de missie het onderwijs te veranderen zodat alle kinderen gezien worden en zich gezien voelen.
Ze doet dit onder andere door trainingen te geven aan leerkrachten en scholen te begeleiden bij het opzetten en implementeren van beleid (hoog)begaafdheid. Door haar gedrevenheid en praktische inslag weet ze leerkrachten te motiveren en een groot draagvlak te creëren. Ook ontwikkelt ze lesmateriaal voor de groepen 1-2 en 3 t/m 8 en begeleidt ze ouders en kinderen.

Werkgebied: Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht

www.kindindekijker.nl

Yonah Talent

Simon Anemaet

Simon Anemaet van Yonah Talent is zelfstandig adviseur en begeleider bij (hoog)begaafdheid. Hij werkt als Talentbegeleider en Coördinator Hoogbegaafdheid in het basis- en voortgezet onderwijs met kinderen van 8 tot 18 jaar.
Het is zijn drijfveer om talentvolle leerlingen te brengen naar persoonlijke groei. Hij heeft daarbij aandacht voor kinderen die extra ondersteuning behoeven vanwege bijvoorbeeld autisme, ADHD of dyslexie. Hij adviseert basis- en middelbare scholen, geeft workshops en zet beleidsmatige trajecten op. Daarnaast coacht hij ouders en treedt hij op als bemiddelaar tussen ouders en school.

Werkgebied: heel Nederland, internationaal via Skype.

www.yonahtalent.nl

Dubbel Plus

Wendy van Beurden

Dubbel Plus biedt begeleiding aan meer- en hoogbegaafde kinderen door een specialist hoogbegaafdheid. Daarnaast verzorgt Dubbel Plus workshops en trainingen voor leerkrachten, interne begeleiders en ouders.

Werkgebied: Noord-Brabant

www.dubbel-plus.nl

Lidy Sibon

Lidy Sibon

Als orthopedagoog (NVO/SKJ), gedragdeskundige en hoogbegaafdheid specialist gaat Lidy graag met ouders, leerkrachten en kinderen in gesprek. Ieder brengt een puzzelstukje aan informatie, ervaring en kennis in. Samen leggen we de puzzel compleet die bijdraagt aan begrip voor het kind en duidelijk maakt welke begeleiding het best passend is.

Naast intelligentieonderzoek en onderzoek naar prikkelverwerking doet Lidy Sibon consultaties, biedt (ambulante) begeleiding aan scholen en kinderen. Daarnaast geeft zij lezingen.

Werkgebied: Flevoland, Noord-Utrecht en West-Gelderland

Musica EduArta

Karin van Toor

Musica EduArta begeleidt kinderen en jongeren (en hun ouders) op het gebied van onderpresteren, perfectionisme, faalangst, mindset en de ontwikkeling van executieve functies zodat zij de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces. Dit gebeurt door coaching, workshops en de unieke methode M.U.S.I.C©.

Werkgebied: Zuid-Holland en Zeeland

4YoungTalent

Esther Scholten

Esther Scholten adviseert ouders, scholen en andere (maatschappelijke) instellingen/bedrijven die jongeren een warm hart toedragen. Voor advies van tieners tussen 10-18 jaar op het gebied van HB, de overstap van BO naar VO, leren leren, motivatie en talentontwikkeling ben je bij 4YoungTalent aan het goede adres. Ook voor personal (study) coaching, mindfulness en Japans aan tieners kan je bij 4YoungTalent terecht.

Werkgebied: Noord-Holland

www.4youngtalent.nl

Op Niveau Talentbegeleiding

Hanneke Geerts

Op Niveau Talentbegeleiding begeleidt hoogbegaafde kinderen, hun ouders, leerkrachten en schoolteams in de omgang met hoogbegaafdheid. Het streven is om er samen met de omgeving voor te zorgen dat deze kinderen tot hun rect komen, begrepen worden en lekker in hun vel zitten. Daarnaast is Hanneke gespecialiseerd in hooggevoeligheid en beelddenken (gecertificeerd coach ‘Ik leer anders’).

Werkgebied: Noord-Brabant

De Boomhut

Marloes Leunk

Orthopedagogische begeleiding van kinderen en jongeren (en hun ouders) met autisme, ADHD, gedragsproblemen en uiteraard hoogbegaafdheid. De Boomhut biedt hulp voor faalangst, motivatie, mindset, executieve functies, psycho-educatie, leren leren en ook mindfulness voor kinderen.

Werkgebied: Overijssel

www.deboomhutorthopedagogie.nl

Sterkbegaafd

Arwen Kronemeijer

Arwen Kronemeijer ziet veel kinderen die snel kunnen denken, hun leven op intense wijze ervaren, sensitief zijn en vaak een asynchrone ontwikkeling doormaken. Om je prettig hoogbegaafd te voelen, moet je stevig in je schoenen staan. Sterkbegaafd zet slimme kinderen in hun kracht en begeleidt ouders en leerkrachten van hoogbegaafde kinderen.

Arwen wil ervoor zorgen dat iedere hoogbegaafde zich Sterkbegaafd durft te noemen!

Werkgebied: Utrecht

www.sterkbegaafd.nl

De Talentencoach

Jolanda Klomp

De Talentencoach richt zich op de communicatie en persoonlijke ontwikkeling bij (HB) jongeren.

Werkgebied: West-Friesland

IQ in Control

Nicky Sierat

IQ in Control begeleidt HB leerlingen die vastlopen in het basisonderwijs (intermediair tussen ouders – leerling – school).

Werkgebied: Zuid-Holland

Cognivo

Jannie Geerds

Om te voorkomen dat kinderen niet lekker in hun vel zitten en negatief gedrag vertonen, begeleidt Cognivo hoogbegaafde kinderen op de volgende manieren: ontmoetingsavonden, een oudercursus, een programmeercursus, een kleutertalentgroep en met diverse pakketten zoals ‘Kind in zicht’, een schoolpakket en een terugkompakket.

Werkgebied: Noord-Nederland (Drenthe, Friesland, Groningen)

www.cognivo.nl

Jong leren

Sascha Brandse

Bij Jongleren.biz kunnen meer- en hoogbegaafde kinderen terecht voor ondernemend plusklasonderwijs.
Met het lesaanbod van ‘leren onderzoeken, leren ondernemen en leren wie je bent’ helpen we kinderen om (weer) in hun kracht te gaan staan. Al jong leren om ondernemend in het leven te staan, daar gaat het om bij Jongleren.biz. Ook ouders en scholen kunnen bij ons terecht voor advies, trainingen en coaching rondom het onderwerp hoogbegaafdheid.

Werkgebied: Utrecht en Gelderland

www.jongleren.biz

HB 058

Bernadette Kolthof & Marianne van Mourik

HB 058 is het eerste kenniscentrum op het gebied van hoogbegaafdheid in Leeuwarden en omgeving. Zij zijn er voor ouders, kinderen en leerkrachten. De droom en het streven is dat op een dag alle hoogbegaafde kinderen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben, zowel thuis als op school. Om dat te bereiken moeten ouders en leerkrachten genoeg kennis in huis hebben.

Werkgebied: Friesland, Groningen en Drenthe

www.hb058.nl

Cleverbee

Mirjam Veldhoven

Cleverbee richt zich op het jonge kind met ontwikkelingsvoorsprong. Mirjam deelt kennis over dit onderwerp met kinderopvang, peuterspeelzaak en gastouders door middel van trainingen en individuele ondersteuning. Ook ouders die meer willen weten over hun kind met een voorsprong kunnen bij Cleverbee terecht voor ondersteuning. Ook de Kennis Koffie en Koek bijeenkomsten (in Schiedam of op locatie) zijn bedoeld om kennis te delen over alle onderwerpen die samenhangen met hoogbegaafdheid en ontwikkelingsvoorsprong.

Werkgebied: heel Nederland

www.cleverbee.nl

Slimme peuter

Maddy Hageman

Maddy richt zich op het jonge kind (peuters en kleuters) en plusklassen. Ze geeft o.a. advies bij het opzetten en organiseert intervisies in het basisonderwijs.

Werkgebied: Utrecht

www.slimmepeuter.nl

Goed Geleerd

Nancy Verbeten

Goed geleerd, praktijk voor onderwijsbegeleiding is gespecialiseerd in dyslexie, ICT & mediawijsheid in combinatie met meer- en hoogbegaafdheid.

Werkgebied: Noord-Brabant

www.goedgeleerd.wordpress.com

Probleemloos pienter

Marieke Groenewold

Probleemloos pienter is gespecialiseerd in kinderen van 0-6 jaar en de (gezondheids)zorg inclusief JGZ (met name consultatiebureau).

Werkgebied: Noord-Holland

www.probleemloospienter.nl

Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong

Fanny Cattenstart, Lilian van der Poel & Marieke Groenewold

Het belangrijkste doel van de Expertgroep is zo vroeg mogelijk te signaleren of een kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft. De Expergroep is er om ouders en verzorgers beter bij te staan in de opvoeding en begeleiding van deze kinderen. Tweede doel is om naast ouders ook opvangorganisaties, onderwijs- en zorgorganisaties te voorzien van de nodige kennis en begeleiding.

Werkgebied: heel Nederland

www.expertgroepontwikkelingsvoorsprong.nl

Coffee and Coaching

Maaike de Boer

Maaike de Boer biedt sociaal/emotionele begeleiding één op één aan jongeren en volwassenen (hoogsensitief en hoogbegaafd) die vastlopen op perfectionisme, gebrek aan motivatie en zelfsabotage. Zij is co-trainer en begeleider naast Tijl Koenderink in de training ‘Goed in je vel en tot je recht komen’.

Werkgebied: Den-Haag en omstreken

www.coffeeandcoaching.nl

’t Vlindertje

Paula Hoek

Talentbegeleiding ’t Vlindertje biedt coaching en begeleiding voor kinderen van 3-18 jaar, zowel individueel als in groepen. Daarnaast begeleiden en coachen we ook ouders en bieden we oudercursussen aan. Begeleiding van kinderen kan thuis, in de praktijk en op school plaatsvinden.
Verder kan ’t Vlindertje scholen helpen bij het opstellen van beleid ten aanzien van talentonderwijs en het inrichten van onderwijs in de klas voor hoogbegaafden.

Werkgebied: gemeentes Katwijk, Leiden, Noordwijk, Voorhout en Wassenaar

www.vlindertje.nl

Blinq

Inge Planteydt

Inge Planteydt geeft lezingen, trainingen en cursussen over eigen-wijs opvoeden van (hoog)begaafde kinderen. Ze geeft thema-contactbijeenkomsten voor ouders en biedt individuele begeleiding.

Werkgebied: Zuid-Holland

www.blinq-hb.net

UnIQue-talentbegeleiding

Ans Ramaut

UnIQue-talentbegeleiding staat voor het motiveren en enthousiasmeren van hoogbegaafde kinderen zodat ze de verantwoordelijkheid opnemen voor hun eigen leerproces, hun leven een positieve draai kunnen geven en optimaal gebruik kunnen maken van de vele voordelen van het hoogbegaafd zijn.

Werkgebied: Noord-Brabant

www.unique-talentbegeleiding.com

Koolen Coaching

Simone Koolen

Bij Koolen Coaching kunt u terecht voor de cursus ‘Snel-Leren = Leuk-Leren’ en voor coaching van hoogbegaafde kinderen, hun ouders en leerkrachten.

Werkgebied: de Randstad

Orthopedagogiek van Waarde

Barbara van der Waarde

Barbara van der Waarde neemt diverse onderzoeken (waaronder intelligentie-onderzoek) af, en is daarin gespecialiseerd in hoogbegaafdheid. Daarnaast verzorgt ze lezingen, ouderavonden, observaties en trainingen.

Werkgebied: heel Nederland

www.orthopedagogiekvanwaarde.nl

Vrij Hoog

Frietzen Grünbauer

Frietzen Grünbauer-Felius begeleidt scholen in het structureel vormgeven van goed hoogbegaafdenonderwijs binnen de identiteit van hun school.

Werkgebied: heel Nederland

www.vrijhoog.nl

Weer Wijs

Hemmy te Poele

Weer Wijs is een gecertificeerd adviesbureau in Huizen, dat zich inzet voor hoogintelligente en hoogbegaafde kinderen die in het (basis)onderwijs dreigen vast te lopen c.q. vastgelopen zijn.

Werkgebied: Gooi en Vechtstreek en Zuidelijk Flevoland

www.weerwijs.nl

Clever Forever

Maartje Nix

Workshops, traininingen en advies over de opvoeding van getalenteerde kinderen.

Werkgebied: Utrecht & Gelderland

XL-Talent

Janet van der Veen

Advies- en begeleidingsbureau voor hoogbegaafde kinderen en hun omgeving.

Werkgebied: Drenthe

www.xl-talent.nl

Hobega

Richelle de Deugd

Één op één coaching en begeleiding van hoogbegaafden en trainingen en
workshops.

Werkgebied: heel Nederland

www.hobega.nl

Praktijk Hoogbegaafd Roosendaal

Yvonne Buijsen

Talentbegeleiding van peuter tot puber. Yvonne Buijsen is auteur van het boek ‘Talent-vaardig‘.

Werkgebied: Zuid-West Nederland, boek in heel Nederland.

www.praktijkhoogbegaafd.nl

XL-Leren

Lilian van der Poel

XL-leren richt zich op de ondersteuning van kinderen die niet lekker in hul vel zitten en hun ouders, op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, basisscholen en middelbare scholen en op de ontwikkeling van materialen die hierbij helpen.

Werkgebied: Zuid-Holland

www.xl-leren.com

HB op weg

Sappho van der Wegen

HB op weg begeleidt, coacht én adviseert (hoog)begaafde scholieren, jongeren, ouders van hoogbegaafden en docenten.

Werkgebied: Zuid-Holland

www.hbopweg.nl

Ik zie jou!

Carola Koreman

Advies en begeleiding voor (hoog)begaafde kinderen en hun omgeving. Advisering en begeleiding PO bij de zorg voor (hoog)begaafde leerlingen.

Werkgebied: Utrecht

www.ik-zie-jou.nl

Bureau 130

Anneke van de Kamp

Bureau 130 is een test- en adviesbureau. Bureau 130 brengt niet alleen het IQ in beeld, maar kijkt ook naar het gehele intelligentieprofiel van het kind.

Werkgebied: heel Nederland

www.bureau130.nl

KolthofCoaching

Bernadette Kolthof

KolthofCoaching is een coachingsbureau voor zowel kinderen als hun ouders en begeleiders.

Werkgebied: Friesland, Groningen & Drenthe

www.kolthofcoaching.nl

TalentPunt

Jetta Franssen

Jetta richt zich op de onderpresterende/HB kleuters, HB pubers met een leerverhaal. Ze biedt schoolbegeleiding en leerkrachtbegeleiding.

Werkgebied: de Achterhoek

www.talentpunt.nl

Talenten.club – praktijk voor ongekend talent

Margarita Nawijn-Kortlever

‘Het zit er wel in, maar komt er niet uit.’ Herkenbaar? Talenten.club – praktijk voor ongekend talent – gelooft dat élk kind heeft talent en elk kind het laat zien. Om te zien, moet je weten waar je naar moet kijken. Door je blik te verruimen zie je dat talenten of capaciteiten niet altijd zichtbaar worden via toetsen, cijfers en gemiddelden.
Samen onderzoek en ontdek je ongekende talenten. Soms verborgen door concentratie-, leer-, lees- of gedragsuitdagingen, overbeweeglijkheid, visuele blokkades, reflexrestanten, hoogsensitiviteit, faalangst, perfectionisme of je eigen blik op de wereld.
De Talenten.club is er niet alleen voor kids en pubers, maar ook voor ouders en scholen. Want samen is er hetzelfde doel voor ogen: ongekend talent zien en benutten, zodat kinderen vrolijk en vol (zelf)vertrouwen verder kunnen groeien en op de juiste plek terechtkomen in het (vervolg)onderwijs.

Werkgebied: Twente, Overijssel

www.talenten.club

Octopus Academie

Annegreet de Graaf

Octopus Academie is een online leeromgeving voor leerkrachten (en begeleiders) van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Met veel kennisvideo’s, praktische tips, lesideeën en andere nuttige downloads. Wanneer een leerkracht/school een specifieke hulpvraag heeft, is er ook de mogelijkheid tot een Skype adviesgesprek.

Werkgebied: heel Nederland (en zelfs daarbuiten), aangezien alles digitaal gaat.

www.octopusacademie.nl

logo Talentbloeier

Talentbloeier

Mirjam Visser-Fuchs

(Hoog)begaafdheid is een geschenk, maar je kunt er ook behoorlijk mee vastlopen. Mirjam begeleidt volwassenen, tieners en kinderen bij vragen rondom zelfbeeld, mindset, studiekeuze, werkproblemen, zingeving en existentiële vragen. Door het ontdekken en ontwikkelen van je talenten komt er kracht in jezelf vrij. Met deze kracht kun je leren met je belemmeringen om te gaan en kom je in beweging, steeds een stuk dichterbij wie je bent.

Werkgebied: Noord-Holland

www.talentbloeier.nl

logo Fien Denkt Mee

Fien denkt mee

Josine Pieters

Talentbegeleiding van jonge mensen op zoek naar zichzelf en hun talenten. Josine helpt je om jezelf te kunnen zijn en te durven vragen wat je nodig hebt. Ze richt zich op slimme, eigenzinnige, gevoelige wereldverbeteraars, twijfelaars en creatieve multitalenten. De witte muizen in de klas.

Werkgebied: Regio Utrecht

www.fiendenktmee.nl

00 Uniek in de klas

Uniek in de klas

Josine Pieters

Uniek in de klas, lesmodule over uitdagend onderwijs voor slimme leerlingen met autisme. Ontwikkeling van lesmaterialen en educatieve teksten rondom hoogbegaafdheid en autisme.

Werkgebied: 

www.uniekindeklas.nl

logo Kids Go 4 Skills

Kids go 4 Skills

Cindy Streng

Cindy Streng bied in de vorm van Kids go 4 Skills begeleiding aan (hoog)begaafde en hooggevoelige kinderen. Van succesvolle leerling tot drop out!

Werkgebied: Limburg en Noord-Brabant

www.kidsgo4skills.nl

Zie mijn talent

Linda Jansen-Stevens

Zie mijn talent biedt ondersteuning op maat. In overleg met ouders, school en/of het kind wordt deze ondersteuning gerealiseerd vanuit de visie: Zie mij, hoor mij en begrijp mij!

Werkgebied: Zuid-Holland regio 015 (Haaglanden, Westland)

www.ziemijntalent.nl

Mindme

Mariëtte van Hazendonk

Mariëtte van Hazendonk van Mindme is vooral gericht op het geven van voorlichting, trainingen en adviezen op het gebied van hoogbegaafdheid. Daarnaast begeleidt en coacht zij als hoogbegaafdheidsspecialist jongeren en (jong)volwassenen. Hoogbegaafden zich comfortabel laten voelen in het ‘anders’ zijn en ze de kunst van het ‘anders’ zijn te leren beheersen, is haar grootste uitdaging.

Werkgebied: Midden-Brabant en Oost-Brabant

www.mindme.biz

Praktijk LINQ

Gijs van Dongeren

Praktijk LINQ begeleidt hoogbegaafde kinderen en volwassenen. LINQ probeert altijd de juiste samenwerking te zoeken tussen kind, ouders en school. Het belangrijkste doel is dat het kind weer lekker in zijn vel zit en zich begrepen voelt en tot zijn recht komt. Ook kunnen professionals terecht bij LINQ voor workshops en trainingen.

Werkgebied: de Achterhoek, Gelderland en Overijssel

www.praktijklinq.nl

 

HB Coaching Uitgeest

Masja Nijsen-Kuijpers

HB Coaching Uitgeest richt zich op hoogbegaafde mensen die op welke wijze dan ook tegen problemen aanlopen: op school, thuis, bij vrienden of op het werk. Aan hen bied ik persoonlijke coaching alsmede trainingen in groepen, bijvoorbeeld via een studievaardigheidstraining.

Daarnaast richt HB Coaching Uitgeest zich op de omgeving van deze hoogbegaafden, zoals scholen of bedrijven die aanlopen tegen deze specifieke problematiek. Scholen kan ik helpen met het opstellen van een beleidsplan omtrent hoogbegaafdheid en met het begeleiden van deze leerlingen binnen school. Bedrijven kan ik handvatten geven voor de omgang met hoogbegaafd personeel en dit personeel kan ik een coachingstraject aanbieden.

Werkgebied: Noord-Holland, o.a. Midden-Kennemerland en de Zaanstreek

www.hbcoachinguitgeest.nl

Fijn Talent

Heidi van der Hoorn

Ik ben Heidi van der Hoorn eigenaar van Fijn Talent.  Als specialist hoogbegaafdheid coach ik kinderen en ouders op het gebied van hoogbegaafdheid. Geef ik advies aan scholen en organiseer ik lezingen voor ouders van hoogbegaafde kinderen en geef ik trainingen aan leerkrachten.

Tijdens deze training leren leerkrachten hoogbegaafde kinderen vroegtijdig te signaleren en te begeleiden. Tijdens de training wordt besproken wat onderpresteren nu precies inhoudt en hoe je het best kunt compacten en verrijken. De leerkrachten ontvangen handvatten die direct toepasbaar zijn in de praktijk. Daarnaast start Fijn Talent in 2018 op zaterdagochtend  met een peuterplusklas. Het is mijn drijfveer om hoogbegaafde kinderen te brengen naar persoonlijke groei.

Werkgebied: 

www.fijntalent.nl

072bloei

Marielle Kaandorp

Hb begeleiding voor jonge kinderen en jongeren. Mindset trainingen voor 4-7 en 8-11, ouder ondersteuning en arrangement invulling.

Werkgebied: 

www.072bloei.nl

Joy4Talent

Pauline Groeneveld

Pauline heeft een begeleidingsprogramma voor begaafde en hoogbegaafde kinderen ontwikkeld waarbij de hond als co-coach wordt ingezet. Het boek ‘De 7 uitdagingen’ (Tijl Koenderink, Novilo) ligt hieraan ten grondslag.

Wanneer een niet correct doorlopen motorische ontwikkeling van het kind mede de oorzaak blijkt te zijn van een slecht handschrift, een laag werktempo, slechte concentratie, moeite met automatiseren of gedragsproblemen gaat Pauline tevens aan de slag met HB-MRT (Motorische Remedial Teaching specifiek voor hoogbegaafden).

Werkgebied: Zuid-Holland, Utrecht. Lezingen heel Nederland

pauline.groeneveld76@gmail.com    |   06-120.345.21

De jonge uilen

Truus van der Wal

Truus werkt al 10 jaar in het hoogbegaafdenonderwijs. Ze is gespecialiseerd in coaching en begeleiding van zowel hoogbegaafde, als hoog sensitieve kinderen. Last van faalangst, onderpresteren, executieve functies? Kom in beweging!

Elke begeleiding is maatwerk, maar altijd in overleg met ouders en als het kan samen met school.

Werkgebied: Rotterdam, Zuid-Holland

(K)opwijs

Hella Borking

(K)opwijs coacht en begeleidt volwassenen, jongeren, kinderen en hun ouders om hun talenten te vinden en te ontwikkelen en zo vanuit hun kracht in het leven te staan. Mensen die vanuit hun kracht leven, staan sterker in hun schoenen zijn effectiever en gelukkiger. (K)opwijs is gespecialiseerd in vraagstukken die samenhangen met (hoog)begaafdheid, maar ook met andere (levens)vragen ben je van harte welkom.

Kopwijs bouwt aan talent door je:
– Ruimte te geven voor je verhaal
– Op creatieve wijze tot inzicht te komen (o.a. door gebruik te maken van Lego)
– Handvatten te geven om je eigen oplossingen te vinden.

Werkgebied: regio Den Haag – Leiden

Praktijk JongGeleerd

Praktijk JongGeleerd

Marjon Smits

Als systemisch coach begeleidt Marjon (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen en kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Zij werkt als ambulant begeleider bij de kinderen thuis waardoor de coaching breed kan worden ingezet binnen het gezin.

Ze maakt daarbij gebruik van aspecten uit de ACT-therapie, welke gebaseerd zijn op acceptatie en commitment. Hierdoor wordt de psychische flexibiliteit vergroot en groeit de bereidheid om (weer) te gaan presteren naar het mogelijke potentieel.

Daarnaast wordt de kracht van executieve vaardigheden duidelijk gemaakt en de inzet van spelletjes om deze inzichtelijk te krijgen en te trainen.

Werkgebied: zuid-oost Brabant

Dit ben IQ

Dit ben IQ

Daphne Hoogma – Kool

Dit ben IQ, praktijk voor hoogbegaafdheid en meer

Dit ben IQ geeft advies en begeleiding aan meer en hoogbegaafde kinderen, hun ouders en hun school. Tevens kun je bij Dit ben IQ terecht voor motorische remedial teaching en trainingen leerstrategieen.

Werkgebied: regio Amersfoort

Edith-Leertalent

Edith Middendorp

 
Edith heeft een uniek Sleutel-tot-jezelf-pakket ontwikkeld en verbindt daarmee graag in persoonlijk groei met als doel je zelfredzaamheid op school, werk en persoonlijke ontwikkeling te vergroten en te behouden.

Ik neem je mee op een leerzame leuke creatieve ontdekkingsreis naar wie je écht bent en breng in kaart over welke vaardigheden je al beschikt en welke nog ontwikkeld kunnen worden om jouw persoonlijke doelen te realiseren. Daarbij vormen jouw unieke talenten de leidraad.

Werkgebied: Rotterdam, Zuid Holland

www.edith-leertalent.nl

Pientere tiener

Ineke Steenbergen

Met Pientere tiener help ik tieners (11-19 jaar) bij het (verder) ontwikkelen van vaardigheden en bij het maken van de vele keuzes waarvoor een tiener staat.

Ik help om de talenten in kaart te brengen en te ontdekken waar een tiener energie van krijgt en waar de interesses liggen. Tevens help ik vaardigheden te verbeteren zodat er betere resultaten op school worden behaald en de tiener in de thuisomgeving makkelijker functioneert

Hiervoor zet ik gesprekstechnieken, spelvormen en opdrachten in. Mijn coachtrajecten zijn kortdurend.

Werkgebied: Zwolle en omgeving

www.pienteretiener.nl

De Verheldering

Marianne van Zetten

Marianne is ook werkzaam bij Novilo en schreef het boek ‘Ben jij een cheetah?’ De Verheldering richt zich op de begeleiding van (hoogbegaafde) volwassenen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, perfectionisme, zingeving, levensplezier, herkennen en omgaan met emoties, voor jezelf zorgen i.p.v. wegcijferen, stress, burnout/overdrive enz. Doel van een persoonlijk en op maat gemaakt coachingstraject is je te begeleiden je balans te hervinden middels zelfinzicht en tools.
Daarnaast biedt De Verheldering trainingen voor beginnende coaches en voor coaches die hun vaardigheden willen uitbreiden. Marianne is o.a. gespecialiseerd in wandel/natuurcoaching, Voice Dialogue en speels coachen. De kracht daarvan is dat deze methodieken mensen echt in de beleving zetten. Met passie geeft ze modules aan coaches die door hun eigen ontwikkeling bevlogen zijn het vuur door te geven.

www.verheldering.nl

logo-braincookies-300x125-pix

Braincookies
Jelske Camps

“Je kunt alleen uitzonderlijk zijn als je buitengewoon bent!”

Braincookies geeft ouders, leerkrachten en organisaties inzicht wat hoogbegaafdheid inhoudt, welke strubbelingen deze kinderen (en ouders) vaak doormaken en wat je hier samen aan kan doen. 

De beleving en mogelijkheden van deze intense kinderen verschillen van hun leeftijdsgenoten. Jelske brengt deze intensiteit in beeld door middel van korte brainsnacks; animaties waarin wordt uitgelegd hoe hoogbegaafden beleven, waardoor dit komt en hoe je dit kunt verbeteren met hun omgeving.

Naast het maken van animaties, ondersteunt en begeleidt Jelske vol enthousiasme kinderen, ouders en organisaties. Dit kan door o.a. een-op-een begeleiding, trainingen, lezingen, observaties en beleidsadvies.

Werkgebied: Heel Nederland met focus op Noord-Brabant

Website: www.braincookies.nl

Timbre en Ritme
Annette van der Mooren

Bij Timbre en Ritme wordt er begeleiding geboden aan (hoog) begaafden kinderen/jongeren in combinatie met hun omgeving. De begeleiding is gericht op de emotionele ontwikkeling. Annette is maatschappelijk werker en heeft zich gespecialiseerd in hoogbegaafdheid, executieve functies, leren leren, mindset, faalangst en perfectionisme. Ervaringsgericht leren staat centraal. Om die reden wordt muziek als middel ingezet bij de begeleiding. Samen gaan we op zoek naar jouw klankleur (Timbre). Wie ben je, wat zijn je talenten en welke uitdagingen staan er in de weg om je talenten optimaal in te kunnen zetten. Dit doen we op jouw tempo, in een voor jouw passend ritme. Met als uiteindelijk doel: lekker in je vel zitten!

Werkgebied: Noord-Brabant, zuid Holland en Zeeland.

Website: www.timbre-ritme.nl

De eigen wegwijzer
Esther Bergsma-Bijmold

De Eigen Weg Wijzer! is een bureau voor advies, begeleiding en onderwijsontwikkeling, dat zich met name op (hoog) begaafde kinderen en jongeren van het voortgezet onderwijs richt. Opgericht door Esther Bergsma-Bijmold, specialist (hoog) begaafdheid en docent. Tijdens de begeleiding zal er aandacht besteed worden aan het verkrijgen van inzicht in eigen talenten, wordt er hulp geboden bij het leren leren, worden de struikelblokken onderzocht en leert de jongere grip te krijgen op en verantwoordelijk te zijn voor het eigen leerproces.
De Eigen Weg Wijzer! helpt leerkrachten, ouders, professionals in de jeugdhulpverlening en lerarenopleidingen bij het vergroten van hun kennis  over (hoog)begaafdheid, door het geven van verschillende workshops en/of  lezingen over (hoog)begaafdheid en hieraan gerelateerde thema’s.

Werkgebied: fysiek noord Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe, Kop van Overijssel) en online heel Nederland.

https://www.eigenwegwijzer.nl

Back To Top