skip to Main Content
088 0200 300

Novilo organiseert gedurende het schooljaar 2022-2023 een vijftal traingingsbijeenkomsten. Met het formulier onderaan de pagina kun je je aanmelden voor één of meerdere trainingsbijeenkomsten.

Bijeenkomsten

Vroegsignaleren 
Om vlot ontwikkelende kleuters goed in beeld te krijgen, gaan we samen met je in op theorie en aanpak, die je gaat ondersteunen bij het herkennen en begeleiden van de vlot ontwikkelende kleuters. We leggen een heldere en bruikbare link naar praktijk en oefenen op het signaleren. We richten ons tevens op hoe de intake vorm te geven en een passende start in groep 1 te maken.

Betts en Neihart. Dieper ingaan op signaleren en interventies bij ieder profiel
Tijdens deze training wordt dieper ingegaan op de 6 profielen. Vooral, per profiel, aanpak is waar focus op ligt. Met aanpak wordt zowel in groep als thuis meegenomen. Dit vanuit visie dat als op school en thuis aandacht is voor handvatten dit vlotter en meer zal helpen in ontwikkeling kind. Verder wordt gekeken naar hoe in proces kinderen, collega’s en ouders te helpen in leerzone stappen te zetten.

Creatief begaafd – Signaleren en begeleiding
Veel potentieel van de creatief begaafde leerling blijft onderbelicht in ons huidige schoolsysteem. Velen worden niet herkend en missen daardoor passende uitdagingen, waardoor onderpresteren op de loer ligt. Hoe herken je deze creatief begaafde leerling? Wat hebben ze nodig en hoe kunnen wij ze op een passende manier ondersteunen, uitdagen en laten groeien? In deze training lopen we samen langs de kwetsbaarheden en groeikrachten die deze leerlingen tegenkomen en onderzoeken we een passende, creatieve manier om groei en bloei te faciliteren. Elly Gerritsen-Kornet deelt in deze training haar kennis en ervaring in het werken met en begeleiden van deze doelgroep. Uiteraard zijn er praktische tips waarmee je morgen aan de slag kunt.

Dabrowski – signaleren van en begeleiden bij overexcitabilities
Niet iedereen ontwikkelt zich in hetzelfde tempo en op dezelfde manier. Met name begaafde mensen laten in hun ontwikkeling een uniek patroon zien. De Poolse psychiater Kazimierz Dabrowski noemde dit patroon positieve desintegratie en identificeerde daarbij vijf ‘overexcitabilities’ waar begaafden mee te maken kunnen krijgen. In zijn begeleiding van begaafde mensen zag hij dat groei en ontwikkeling bij deze groep gepaard ging met periodes van diepe vertwijfeling, gevolgd door een significante stap voorwaarts in de persoonlijke ontwikkeling. In deze training leer je Dabrowski’s theorie kennen en krijgt je praktische tips over hoe je als docent of begeleider vanuit deze theorie een bijdrage kunt leveren aan het bevorderen van groeikracht van begaafde kinderen.

Invulling geven aan inhoud/ les volgens Bloom en TASC
We bekijken de behoefte van (hoogbegaafde) kinderen aan de hand van de taxonomie van Bloom. Waarom het nodig is alle denkordes van de taxonomie van Bloom in voldoende mate terug te laten komen in lessen. Je leert in de training een les/ lessenserie maken aan de hand van de taxonomie van Bloom.

Tijdens implementatiebijeenkomsten komen opdrachten aan bod uit de trainingen. Verder is er ruimte om met de/ een werkgroep en trainer tot antwoorden te komen op bestaande en nieuwe vragen uit praktijk van afgelopen weken. De, tijdens training, opgedane kennis wordt hiermee geborgd en specifieke vragen kunnen tijdens deze bijeenkomsten worden besproken. Vraagstukken dienen, uiterlijk een week, vooraf per mail aan de trainer worden doorgegeven. De duur van een implementatie moment is ca. 1 uur.

Planning

Vroegsignalering
04/04/2023 – 15.30 – 17.30 uur: training
16/05/2023 – 15.30 – 16.30 uur: implementatie

Betts en Neihart
25/10/2022 – 15.30 – 17.30 uur: training
06/12/2022 – 15.30 – 16.30 uur: Implementatie

Creatieve begaafdheid
23/05/2023 – 15.30 – 17.30 uur: training
20/06/2023 – 15.30 – 16.30 uur: Implementatie

Dabrowski
21/12/2022 – 14.30 – 16.30 uur: Training
24/01/2023 – 15.30 – 16.30 uur: Implementatie

Inhoud volgens BLOOM en TASC
08/02/2023 – 14.30 – 16.30 uur: Training
29/03/2023 – 14.30 – 15.30 uur: Implementatie

Aanmelden

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Ik neem deel aan de volgende training(en):*
Meerdere opties mogelijk

Kies je voor een bijeenkomst gaan we er vanuit dat je ook deelneemt aan de implementatiebijeenkomst. Naast kennis is een belangrijk doel brengen en halen van ervaringen en kennis.

De gegevens die je opgeeft in het formulier worden alleen gebruikt om je op de hoogte te houden met informatie rondom de bijeenkomsten.

Back To Top