skip to Main Content
088 208 0800

Kenniscollege Boosheid bij hoogbegaafde kinderen

 95,00

Boositief: van macht naar kracht

 • Datum: 19-11-2021 | 13.30 - 16.30
 • Locatie: Online
 • Doelgroep: Onderwijsprofessionals, Ouders, Zelfstandig begeleiders
 • Leeftijdscategorie: Basisschool
 • Niveau: Geen voorkennis vereist
 • Onderwerp: Coachingsvaardigheden

Beschrijving

Boosheid bij hoogbegaafde kinderen van macht naar kracht

Doelgroep: ouders, leerkrachten BO en zelfstandige begeleiders
Niveau: alle niveau’s

Boze buien, uitbarstingen, tranen – uit frustratie, verdriet of overweldiging. Het is iets waar veel hoogbegaafde kinderen, en dus hun ouders en leerkrachten, mee worstelen. Hoe komt het toch dat dit zoveel voorkomt? Wat zijn de oorzaken van die boosheid?

In dit college brengen we die oorzaken in kaart. Daarmee kijken we verder dan de directe aanleiding van boosheid en verder dan het (boze) gedrag van het kind. En als we die oorzaken eenmaal weten te vinden, wat kunnen we daar vervolgens mee of aan doen? Hoe passen we interventies toe die aansluiten bij de belevingswereld van deze hoogbegaafde en zeer intense kinderen?
Vrijwel elk gedrag komt voort uit een positieve intentie, zo leert Tony Robbins ons. Met die gedachte kunnen we de machtsstrijd die boosheid vaak met zich meebrengt, proberen te keren naar positieve, constructieve kracht en samenwerking.


Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht voor om uiterlijk twee weken voor aanvang het college te annuleren.

Leerdoelen

Dit college geeft antwoorden op de vraag waarom boosheid zoveel voorkomt bij hoogbegaafden.

 • Je krijgt inzicht in de achterliggende oorzaken van boosheid en in de specifieke behoeftes van hoogbegaafde kinderen;
 • Je leert hoe je de situatie en triggers van een specifiek kind in kaart kan brengen en hoe je vérder kijkt dan het boze gedrag;
 • Je kunt zelf interventies vinden of bedenken voor de verschillende redenen van boosheid;
 • Je weet een basisklimaat te scheppen waardoor boze buien minder voor zullen komen;
 • Ten slotte leer je risicosituaties op tijd te keren én krijg je tips en tools om samen met het kind een onafwendbare explosie op te vangen;
 • Deelnemers krijgen uitgebreide verwijzingen naar de literatuur en bronnen die voor dit onderwerp gebruikt zijn.

Trainer

Marrigje de Bok

Marrigje studeerde Frans, werkte als tolk in asielzaken en schreef voor diverse bladen. Ze kwam ‘per toeval’ bij het tijdschrift Talent terecht. Sindsdien is ze met het thema hoogbegaafdheid bezig. Als moeder van een hoogbegaafd kind, werd ze ook ervaringsdeskundige. Toen Marrigje als schrijver contact kreeg met Novilo, besloot ze de opleiding tot zelfstandig talentbegeleider te gaan doen. Sindsdien werkt ze voor Novilo als tekstschrijver. In Baarn heeft zij haar eenmansbedrijf ‘vanhnaarb’. Ze begeleidt kinderen, geeft advies en trainingen aan ouders en scholen en levert tekstwerk voor andere professionals in de hb-wereld. In de loop der jaren schreef ze talloze artikelen, o.m. voor Talent en Gifted, over hoogbegaafdheid en de diverse thema’s die daaraan gerelateerd zijn.

Locatie

Locatie:

Novilo B.V.
Europalaan 400
3526 KS Utrecht
(het pand heet ‘Kan-Toren’)

Tel: +31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

Back To Top