skip to Main Content
088 208 0800

Kenniscollege Denksessies

 95,00

Hoe zet ik mijn team aan het nadenken over HB? Een denksessie!

  • Datum: 20-11-2020 | 09.30 - 12.30
  • Doelgroep: Onderwijsprofessionals, Ouders, Zelfstandig begeleiders
  • Leeftijdscategorie: Basisschool, Voortgezet onderwijs
  • Niveau: Geen voorkennis vereist
  • Onderwerp: Coachingsvaardigheden

Beschrijving

Hoe zet ik mijn team aan het nadenken over HB? Een denksessie!

Doelgroep: ouders, leerkrachten BO/VO, schoolleiders, intern begeleiders zelfstandig werkende talentbegeleiders, maar ook leerlingen VO en studenten
Niveau: beginners en gevorderden (specifieke voorkennis over hoogbegaafdheid is niet noodzakelijk).

De gedachte dat eigenaarschap bevorderend werkt op productiviteit en effectiviteit, is algemeen aanvaard. Maar hoe breng je dit tot stand? Wat vraagt dat van het leiderschap in de school en wat vraagt het van de professionals? Een beproefd middel daartoe is de groepsdialoog, gebaseerd op de socratische gespreksmethode. Het is een methode waarin ‘samen evalueren’ samenvalt met ‘samen leren’. Omdat dit niet altijd even gemakkelijk is, zeker als de meningen in de groep sterk verschillen, vraagt dit oefening en (zelf-)discipline. We noemen het een denksessie. Ook van de gespreksleider vraagt dit bepaalde vaardigheden.

Tijdens dit college leert men de waarde kennen van een goed groepsgesprek. Het college zelf is ook een denksessie. Daardoor ervaart men deze aanpak aan den lijve. En passant wordt aandacht besteed aan de gespreksregels van het socratisch groepsgesprek.

Omdat het te overdenken onderwerp een relatie dient te hebben met hoogbegaafdheid, wordt ook kennis hieromtrent verdiept.

Wil je meer weten en intensief in teamverband met dit onderwerp aan de slag? Stuur dan een mail naar info@novilo.nl


Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht voor om uiterlijk twee weken voor aanvang het college te annuleren.

Leerdoelen

De deelnemer:

  • weet wat onder een denksessie wordt verstaan;
  • weet hoe een denksessie vormgegeven kan worden;
  • weet wat er nodig is om een denksessie tot stand te brengen;
  • heeft de goede houding om deel te nemen aan een constructieve groepsdialoog.

Trainer

Dick van Hennik

Vanaf 1970 leraar geschiedenis, conrector, plv. rector, rector, lid CvB en tenslotte voorzitter CvB in het VO. Sinds 2013 een eigen bedrijf als trainer en consultant in het onderwijs (Van Hennik Onderwijs) en daarnaast Filosofisch Practicus. Tijdens deze loopbaan tevens voorzitter Nederlandse Daltonvereniging
 (1994 – 2009) en voorzitter van het bestuur van de vereniging Begaafdheidsprofielscholen (
2011 – heden).

Locatie

Locatie:

Novilo B.V.
Europalaan 400
3526 KS Utrecht
(het pand heet ‘Kan-Toren’)

Tel: +31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

Back To Top