skip to Main Content

Kenniscollege Denksessies

 95,00

Hoe zet ik mijn team aan het nadenken over HB? Een denksessie!

Clear selection

Beschrijving

Hoe zet ik mijn team aan het nadenken over HB? Een denksessie!

De gedachte heeft postgevat dat een gevoel van eigenaarschap van professionals bevorderend werkt op productiviteit en effectiviteit.

Hoe breng je dit tot stand? Wat vraagt dat van het leiderschap in de school en wat vraagt het van de professionals? Een beproefd middel is de dialoog aan te gaan met elkaar. Een groepsdialoog is echter niet altijd even gemakkelijk, zeker als de meningen in de groep sterk verschillen. Een denksessie kan uitkomst bieden. Hoe doe je dat?

Een denksessie vraagt van de deelnemers een bepaalde discipline en van de gespreksleider bepaalde vaardigheden.

Tijdens dit college maakt met kennis met het fenomeen ‘denksessie’ en leert men de waarde kennen van een goed groepsgesprek. Het college zelf is ook een denksessie. Daardoor ervaart men deze aanpak aan den lijve. En passant wordt aandacht besteed aan de filosofie van het socratisch groepsgesprek, de grondslag van een denksessie.

Omdat het te overdenken onderwerp een relatie dient te hebben met hoogbegaafdheid, wordt ook kennis hieromtrent verdiept.

Doelgroep: ouders, leerkrachten BO/VO, zelfstandig begeleiders maar ook leerlingen VO en studenten

Niveau: beginners/gevorderden

Wil je nog meer weten en intensief met dit onderwerp aan de slag? Volg de driedaagse specialisatiemodule! De studiegids vind je hier.


Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht om uiterlijk 2 weken voor de start het college te annuleren.

Competenties

De deelnemer:

  • weet wat onder een denksessie wordt verstaan
  • weet hoe een denksessie vormgegeven kan worden
  • weet wat er nodig is om een denksessie tot stand te brengen
  • heeft de goede houding om deel te nemen aan een constructieve groepsdialoog

Trainer

Trainer: Dick van Hennik, van Hennik Onderwijs

2017-03-29_10-07-45Vanaf 1970 leraar geschiedenis, conrector, plv. rector, rector, lid CvB en tenslotte voorzitter CvB in het VO. Sinds 2013 een eigen bedrijf als trainer en consultant in het onderwijs en daarnaast Filosofisch Practicus. Tijdens deze loopbaan tevens voorzitter Nederlandse Daltonvereniging
 (1994 – 2009) en voorzitter van het bestuur van de vereniging Begaafdheidsprofielscholen (
2011 – heden).

Praktische informatie

Kosten:
€95,- p.p.

Locatie:
Novilo B.V.
Europalaan 400
3526 KS Utrecht
(het pand heet ‘Kan-Toren’)

+31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

 

Back To Top