skip to Main Content
088 0200 300

Kenniscollege Dubbel Bijzonder (Twice exceptional)

Hoe leer je een dubbel bijzonder kind in kaart kunt brengen.

 • Datum: Vanaf september '23 online beschikbaar
 • Locatie: Online
 • Doelgroep: Onderwijsprofessionals, Zelfstandig begeleiders
 • Leeftijdscategorie: Basisschool
 • Niveau: Geen voorkennis vereist
 • Onderwerp: Dubbel bijzonder

Beschrijving

Dubbel Bijzonder voor leerkrachten en IB’ers. In dit kenniscollege zoomen we niet in op de theorie van diagnoses, of de diagnose-discussie.

Ik wil jullie rechtstreeks vanuit de praktijk (dubbel bijzondere plusklassen op cluster 4 onderwijs ) leren hoe je een dubbel bijzonder kind in kaart kunt brengen. Welke onderwijs- en leerbehoeften heeft dit kind? Wat zijn de kansen en belemmeringen binnen zichzelf en de omgeving op gebied van de begaafdheid en vanuit de diagnose?

We brengen de ecologie in beeld en kijken welke activiteiten passen voor het kind en met welk doel. De lege en gevulde matrix die ik hiervoor heb ontwikkeld krijgen jullie mee, zodat je meteen aan de slag kan.

Wil je:

 • Beter begrijpen wat deze leerling nodig heeft.
 • In kaart brengen waar de behoeften en noden van dit kind liggen.
 • Werken vanuit de kansen en talenten van dit kind rekening houdend met de beperkingen of speciale behoeften.
 • Het zelfinzicht van het dubbel bijzondere kind vergroten door het te leren omgaan met zowel zijn kansen als zijn belemmeringen.
 • Activiteiten bedenken en opzetten die recht doen aan het dubbel bijzondere van de leerling.

Dan is deze training echt iets voor jou !

Gedurende deze training gaan we actief aan de slag met bovenstaande punten.
Een casus van een dubbel bijzonder kind voorbereiden is aangeraden.
Ook de nodige voorkennis over hoogbegaafdheid, verrijking, autisme, ADHD en dyslexie is belangrijk.

Voor wie is deze training bedoeld?
Deze training is primair ontwikkeld voor alle leerkrachten en IB’ers van de basisschool. Uiteraard kunnen ook onderwijsassistenten die deze groepen ondersteunen en directeuren deelnemen.

Inhoud

 • Kennismaking, uitspreken verwachtingen
 • Ervaringen delen met deze doelgroep
 • Uitleg opzet van de dubbel bijzondere plusklassen en het ontstaan van de Matrix
 • Invullen van de Matrix met een eigen casus
 • Het analyseren van de noden en de behoeften van een dubbel bijzondere leerling
 • Het bedenken van passende activiteiten / interventies voor deze leerling
 • Uitwisselen van onze casussen

Materialen
Alle materialen o.a. de Dubbel bijzonder matrix worden digitaal doorgestuurd.
Na een trainingsdag volgt een follow-up mail met links naar onder andere de presentatie en verwezen webpagina’s.


Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht voor om uiterlijk twee weken voor aanvang het college te annuleren.

Leerdoelen

Wat levert deze training je op?
Na afloop kun je dubbel bijzondere kinderen en hun behoeften en noden in kaart brengen en activiteiten opzetten die recht doen aan het hele kind.

Je bent in staat om:

 • Dubbel bijzondere leerlingen goed passend onderwijs te bieden;
 • Voor een kind op een rijtje te zetten wat zijn noden, behoeften, kansen en belemmeringen zijn;
 • Passende activiteiten op te zetten voor dubbel bijzondere leerlingen.

Trainer

Lia Jaeqx – van TienenLia Jaeqx – van Tienen

Lia Jaeqx – van Tienen is verpleegkundig specialist GGZ en medeoprichter en voorzitter van Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid. Voor Novilo en VO op niveau geeft Lia trainingen over leerlingen met die naast de hoogbegaafdheid andere problemen ervaren en over hoe je groei en ontwikkeling bij de ander positief kan beïnvloeden.

Online

Online

Je volgt deze opleiding, specialisatiemodule, kenniscollege of masterclass online via ZOOM. Je ontvangt voor aanvang de instructies hiervoor.
Back To Top