skip to Main Content
088 208 0800

Kenniscollege Hoogbegaafdheid & Autisme (deel 1)

 95,00

Wat is autisme? De kenmerken en uitingsvormen van autisme.

 • Datum: 31-10-2022 | 09:30-12:30
 • Doelgroep: Onderwijsprofessionals, Ouders, Zelfstandig begeleiders
 • Leeftijdscategorie: Basisschool
 • Niveau: Geen voorkennis vereist
 • Onderwerp: Dubbel bijzonder

Beschrijving

Het is mogelijk om beide delen te volgen voor de gereduceerde prijs van €125!

Hoogbegaafdheid & Autisme (ASS)

Sommige kenmerken van hoogbegaafdheid roepen associaties met autisme op. Het gedrag van hoogbegaafde kinderen die zich, om wat voor reden dan ook, niet goed kunnen ontwikkelen, kan soms moeilijk te onderscheiden zijn van autistisch gedrag. Misdiagnoses liggen dan op de loer. Bovendien komen hoogbegaafdheid en autisme ook samen voor. Redenen genoeg voor talentbegeleiders om gedegen kennis te hebben van autisme en de verschillen en overeenkomsten met hoogbegaafdheid.

Deel 1: Wat is Autisme?

Deel 1 gaat in op de kenmerken en uitingsvormen van autisme. Van de vijf vormen van autisme zijn er twee die samengaan met een bovengemiddeld hoog IQ; Asperger en PDD-NOS. Hoewel het nieuwe handboek van diagnoses, de DSM-V, alleen nog spreekt van ASS, valt te verwachten dat de huidige benamingen in de praktijk in zwang zullen blijven.

Je krijgt uitleg over de gefragmenteerde informatieverwerking bij autisten, hun sociale interactie, de werking van spiegelneuronen en inlevingsvermogen. Over controle en tics, specifieke interesses, zwakke executieve functies, cognitief sterke punten, sensorische gevoeligheid en hun behoefte aan routine en structuur.

Met uitleg, oefeningen en video’s krijg je zicht op hoe een autistisch kind de wereld ervaart.

We gaan in op (mogelijke) neurologische verklaringen voor bepaalde kenmerken van autisme, erfelijkheid en denkbare links met lichamelijke klachten.

Gehele dag deel 1 & deel 2?

Deze colleges zijn los te volgen, maar we adviseren met klem om ze beide te volgen. Deel 2 (middag) is een vervolg van deel 1 (ochtend). We gaan er vanuit dat je bij deel 2 over de kennis van deel 1 beschikt.

Het is mogelijk de twee delen van ‘Hoogbegaafdheid en Autisme’ samen te volgen voor de gereduceerde prijs van €125. Bestel daarvoor het Combiticket Kenniscolleges Hoogbegaafdheid & Autisme.


Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht voor om uiterlijk twee weken voor aanvang het college te annuleren.

Leerdoelen

Deel I (ochtend)
Je leert:

 • Hoe centrale coherentie, TOM (theory of mind), executieve functies en sensorische overgevoeligheid een rol spelen bij autisme;
 • Hoe de verminderde werking van spiegelneuronen het inlevingsvermogen belemmert en welke gevolgen dit heeft voor sociaal functioneren;
 • Hoe de gefragmenteerde informatieverwerking het zien van samenhang belemmert en welke gevolgen dat heeft voor het dagelijks leven;
 • Hoe iemand het ervaart om autisme te hebben;
 • Mensen met autisme beter begrijpen;
 • Welke erfelijke en fysieke risicofactoren er tot nu toe bekend zijn;
 • Wat de sterke kanten zijn van iemand met autisme.

Trainer

Irene MensinkIrene Mensink

Als leerkracht/docent, remedial teacher , trainer executieve vaardigheden, gedragsspecialist, autismecoach en talentbegeleider ligt mijn passie bij het begeleiden en ondersteunen van kinderen/jongeren. Ik geloof erin dat iedereen zich kan ontwikkelen en kan groeien mits daar de ruimte en de juiste ondersteuning voor wordt geboden. Mijn doel is dat diegene die ik ondersteun in zichzelf gaan geloven en zich verder kunnen ontwikkelen. Dat is de rode draad in mijn onderwijs carrière. Ik heb inmiddels ruim 20 jaar ervaring in het onderwijs, van basisonderwijs tot voortgezet onderwijs en van regulier tot speciaal. In die tijd heb ik ruime ervaring opgedaan met leerlingen met autisme, dyslexie en hoogbegaafdheid. Daar ligt dan ook mijn specialisatie. Het lesgeven aan en werken met “twice exceptionals” is mijn passie.

Locatie

Locatie Utrecht

Novilo B.V.
Europalaan 400
3526 KS Utrecht


Tel: +31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

Andere suggesties…

 • Korting

  Kenniscollege Hoogbegaafdheid & Autisme (deel 1 & 2 combiticket)

  Wat is autisme? + Autisme in combinatie met hoogbegaafdheid.
  Volg twee kenniscolleges op een dag voor €125 in plaats van €190.

   125,00
 • Kenniscollege Hoogbegaafdheid & Autisme (deel 2)

  Autisme in combinatie met hoogbegaafdheid. Diagnostisering.

   95,00
Back To Top