skip to Main Content
088 208 0800

Kenniscollege Hoogbegaafdheid & Autisme (deel 2)

 95,00

Autisme in combinatie met hoogbegaafdheid. Diagnostisering.

 • Datum: 15-11-2021 | 13:30-16:30 uur [MIDDAG]
 • Doelgroep: Onderwijsprofessionals, Ouders, Zelfstandig begeleiders
 • Leeftijdscategorie: Basisschool
 • Niveau: Geen voorkennis vereist
 • Onderwerp: Dubbel bijzonder

Beschrijving

Het is mogelijk om beide delen te volgen voor de gereduceerde prijs van €125!

Hoogbegaafdheid & Autisme (ASS)

Sommige kenmerken van hoogbegaafdheid roepen associaties met autisme op. Het gedrag van hoogbegaafde kinderen die zich, om wat voor reden dan ook, niet goed kunnen ontwikkelen, kan soms moeilijk te onderscheiden zijn van autistisch gedrag. Misdiagnoses liggen dan op de loer. Bovendien komen hoogbegaafdheid en autisme ook samen voor. Redenen genoeg voor talentbegeleiders om gedegen kennis te hebben van autisme en de verschillen en overeenkomsten met hoogbegaafdheid.

Deel 2: Autisme in combinatie met hoogbegaafdheid

In deel 2 leer je hoe de diagnostisering dient te verlopen, wie een diagnose mag stellen, wat er aan onderzoeken, rapportages en handelingsadviezen gevraagd en verwacht mag worden.

We zoomen in op de overeenkomsten en verschillen. Hoe kun je echt autistisch gedrag onderscheiden van gedrag van een HB-er die niet goed tot zijn recht komt? In een oefening met medecursisten kun je zien dat de overeenkomsten een verschillende achterliggende oorzaak hebben. Je leert kenmerken herkennen die autisme weerspreken en hoe misdiagnose soms het gevolg kan zijn.

Vervolgens kijken we naar het samengaan van hoogbegaafdheid en autisme. We lopen de zeven uitdagingen langs en zien dat die in dit geval heel anders uit kunnen pakken. De combinatie kan in één kind tegenstrijdige behoeften oproepen. Bijvoorbeeld: het hoogbegaafde kind wil afwisseling en nieuwe uitdagingen, het autistische kind wil routine en voorspelbaarheid.

Je krijgt een handreiking voor een effectieve begeleiding van hoogbegaafde kinderen met (al dan niet vastgesteld) autisme. Hoe biedt je ondersteuning op de zwakkere kanten, hoe zorg je anderzijds dat het talent tot zijn recht komt? Je krijgt concrete tips om hen te helpen bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden en executieve functies. Je leert hoe je een evenwicht kunt zoeken tussen aanpassing van de wereld of van het kind.

Gehele dag deel 1 & deel 2?

Deze colleges zijn los te volgen, maar we adviseren met klem om ze beide te volgen. Deel 2 (middag) is een vervolg van deel 1 (ochtend). We gaan er vanuit dat je bij deel 2 over de kennis van deel 1 beschikt.

Het is mogelijk de twee delen van ‘Hoogbegaafdheid en Autisme’ samen te volgen voor de gereduceerde prijs van €125. Bestel daarvoor het Combiticket Kenniscolleges Hoogbegaafdheid & Autisme.


Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht voor om uiterlijk twee weken voor aanvang het college te annuleren.

Leerdoelen

Deel II (middag)
Je leert:

 • Hoe het proces van diagnose doorgaans verloopt;
 • Wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen kenmerken van hoogbegaafdheid en kenmerken van Autisme;
 • Welke kenmerken risicovol zijn voor een misdiagnose;
 • Hoe je kinderen met HB en ASS kunt begeleiden;
 • Welke vormen van medicatie doorgaans mogelijk voorgeschreven worden ter ondersteuning.

Trainer

Jolanda Scherpenzeel

Jolanda ontdekte door het begeleiden van kinderen met autisme hun gevoeligheid en de scherpte van hun geest, ook als ze niet konden praten. Ze leidt ouders en professionals op en is verbonden als supervisor en autismedeskundige aan onder andere Stichting Liberis en het Sensum Instituut.
Haar interesse in hoogbegaafdheid werd sterker en daarom heeft ze de opleiding tot Gevorderd Talentbegeleider bij Novilo gevolgd. In haar praktijk Novia Begeleiding, begeleidt zij nu (hoog)begaafde kinderen en volwassenen. Ze combineert in haar werk haar werkervaring met de kennis uit verschillende (universitaire) studies zoals Orthopedagogiek, Onderwijskunde en Gedragsanalyse.
Emotioneel welbevinden is waar ze zich met veel passie voor inzet bij de kinderen, jongeren en volwassenen die ze begeleid. "Emotioneel welbevinden zie ik als de basis voor welke ontwikkeling dan ook."

Locatie

Locatie:

Novilo B.V.
Europalaan 400
3526 KS Utrecht
(het pand heet ‘Kan-Toren’)

Tel: +31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

Andere suggesties…

 • Korting

  Kenniscollege Hoogbegaafdheid & Autisme (deel 1 & 2 combiticket)

  Wat is autisme? + Autisme in combinatie met hoogbegaafdheid.
  Volg twee kenniscolleges op een dag voor €125 in plaats van €190.

   125,00
 • Kenniscollege Hoogbegaafdheid & Autisme (deel 1)

  Wat is autisme? De kenmerken en uitingsvormen van autisme.

   95,00
Back To Top