skip to Main Content
088 0200 300

Kenniscollege Kennismaking Voice Dialogue Coaching

Op speelse wijze in gesprek met de criticus, de perfectionist of andere innerlijke kanten van HB-ers.

 • Datum: Vanaf september '23 online beschikbaar
 • Locatie: Online
 • Doelgroep: Onderwijsprofessionals, Ouders, Zelfstandig begeleiders
 • Leeftijdscategorie: Basisschool, Voortgezet onderwijs
 • Niveau: Geen voorkennis vereist
 • Onderwerp: Coachingsvaardigheden

Beschrijving

Doelgroep: ouders, leerkrachten BO/VO en zelfstandige begeleiders
Niveau: voor iedereen met interesse in- en basis ervaring met coaching

Voice Dialogue is een krachtige coachingsmethode om mensen te begeleiden bij het beter leren kennen van hun innerlijke drijfveren. Ze leren meer kanten van zichzelf kennen en inzetten. In deze kennismakingsworkshop krijg je op een levendige manier inzicht in Voice Dialogue en de Psychologie van de ikken. Marianne van Zetten neemt je middels voorbeelden mee op verkenning langs verschillende ikken die in ons leven een rol spelen. In een demonstratiesessie krijg je een indruk van de Voice Dialogue-methode: een verrassende benadering waarbij enkele ikken werkelijk tot leven komen. Je ervaart wat lichte, van voice dialogue afgeleide, werkvormen die je meteen kunt inzetten in je praktijk. De workshop is een kennismaking met onze specialisatie module ‘coachen met voice dialogue.’

Informatie Voice Dialogue:
Voice Dialogue is een avontuurlijke en niet-oordelende coachingsmethode die leidt tot het het vergroten van zelfkennis en bewustzijn. In de jaren ‘70 ontwikkelden 2 Amerikaanse psychologen, Hal en Sidra Stone, de Voice Dialogue-methode. Deze methode gaat ervanuit dat elke persoonlijkheid bestaat uit een rijk palet van verschillende en soms tegenstrijdige interne kanten. Zo hebben veel getalenteerde mensen bijvoorbeeld een stevige perfectionist, innerlijke criticus, creatieveling of een pusher in zichzelf ontwikkeld. Deze verschillende subpersoonlijkheden bepalen onze gedachten, gevoelens en gedrag. Sommige ‘ikken’ zijn duidelijk op de voorgrond in ons leven. Deze subpersonen zijn dagelijks in ons aan het woord en hebben veel invloed op hoe we ons gedragen. Elke subpersoon heeft een belangrijke en vaak beschermende functie in ons leven. Andere ‘ikken’ maken ook deel uit van onze persoonlijkheid, maar spelen nauwelijks of geen rol. Deze kanten zijn in de loop van onze ontwikkeling op de achtergrond of zelfs verstoten geraakt.

Met Voice Dialogue leer je onbevooroordeeld in gesprek te gaan met innerlijke stemmen die in je coachee aanwezig zijn. Je coachee leert om vanuit een overkoepelende positie, zonder oordeel te kijken naar zijn ‘ikken’. Hoe beter we al onze ‘ikken’ leren kennen, hoe meer zicht we krijgen op ons functioneren. Deze zelfkennis bevindt zich niet alleen in het rationele denken (HB-ers zijn vaak goed in analyseren), maar ook op gevoelsniveau, doordat de coachee de de ‘ikken’ gaat ervaren. Het uiteindelijke doel is dat mensen effectiever en bewuster sturing geven aan hun eigen handelen.


Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht voor om uiterlijk twee weken voor aanvang het college te annuleren.

Leerdoelen

Je hebt kennis van de principes van de Voice Dialogue-methode:

 • De techniek en basisprincipes van een sessie;
 • Subpersonen: wie zijn onze ‘ikken’?;
 • Primaire- en verstoten ‘ikken’;
 • Ontstaan en functie subpersonen;
 • AWARE EGO proces;
 • Afstemmen op de energie van subpersonen;
 • Je kunt enkele lichte werkvormen die afgeleid zijn van voice dialogue toepassen.

Trainer

Marianne van Zetten

Marianne werkt met veel enthousiasme en plezier als trainer, ontwikkelaar en onderwijsadviseur bij Novilo. Ze ziet het als haar missie mensen bewust te maken van de problemen en mogelijkheden die je tegenkomt bij het begeleiden van hoogbegaafde kinderen. Zij schept er vooral plezier in om mensen kritisch te laten kijken naar hun visie op leren en deze visie te doen verrijken. Marianne is jaren werkzaam geweest als leerkracht in het basisonderwijs, zowel op reguliere (Dalton) scholen als binnen het HB onderwijs. Deze rijke praktijkervaring maakt dat de trainingen die zij geeft bij Novilo vooral heel toepasbaar zijn. Daarnaast heeft zij haar eigen praktijk 'de Verheldering' waarin ze mensen begeleidt t.a.v. persoonlijke ontwikkeling. Marianne verzorgt o.a. de Gevorderdenopleiding en diverse coachingsmodules. Zij heeft ook het boek geschreven ‘Ben jij een Cheetah?’

Online

Online

Je volgt deze opleiding, specialisatiemodule, kenniscollege of masterclass online via ZOOM. Je ontvangt voor aanvang de instructies hiervoor.
Back To Top