skip to Main Content
088 0200 300

Kenniscollege Kindgesprekken

Met aandacht luisteren naar het kind.

 • Datum: Vanaf september '23 online beschikbaar
 • Locatie: Online
 • Doelgroep: Onderwijsprofessionals, Zelfstandig begeleiders
 • Leeftijdscategorie: Basisschool
 • Niveau: Geen voorkennis vereist
 • Onderwerp: Coachingsvaardigheden

Beschrijving

Kindgesprekken: met aandacht luisteren naar het kind

Doelgroep: voor Leerkrachten, docenten, IBers, coaches en begeleiders van (hoogbegaafde) kinderen.

Diverse vaardigheden, hulpmiddelen en gesprekstechnieken die de leerkracht/coach/begeleider nodig heeft om onderwijsbehoeften en begeleidingsbehoeften te verhelderen met behulp van kindgesprekken komen aan bod. Door in gesprek te gaan met kinderen kunnen de betrokkenheid en het eigen verantwoordelijkheidsgevoel worden vergroot. Het is belangrijk dat het kind mede-eigenaar wordt van de te bereiken doelen. Dit wordt gerealiseerd door in een gesprek aan het kind te vragen wat het nodig heeft om de doelen te verwezenlijken. Wat betekent dit voor de rol van de leerkracht/ begeleider en wat betekent dit voor het kind?

Het vraagt onder andere om het loslaten van de relatie waarin de leraar voorschrijft wat de leerling nodig heeft. En soms vraagt om het ontwikkelen van een nieuwe (school)cultuur. Deze gesprekken kunnen diverse doelen hebben, variërend van een leergesprek, een diagnostisch gesprek om zicht te krijgen op het denken en de gevoelens van een kind of kindgesprekken om onderwijsbehoeften te verhelderen. Het is belangrijk dat je het gesprek goed voorbereid in gaat. Dat geldt ook voor het kind. Wat is het doel van het gesprek? Waarom doen we dit? Geef ruimte aan het kind en maak ruimte door middel van de kindgesprekken.


Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht voor om uiterlijk twee weken voor aanvang het college te annuleren.

Leerdoelen

 • Je hebt inzicht in de wijze waarop hij de leerling kan benaderen als gesprekspartner binnen de grenzen van zijn reflectieve vermogens;
 • Je leert hoe je luister- en gespreksvaardigheden kunt toepassen die aansluiten bij het kind. Hoe je vraagtechnieken kunt gebruiken om tot de kern te komen. En hoe je een gesprek effectief indeelt;
 • Je hebt kennis van de vijf competenties die van belang zijn voor zelfsturend leren:
  1. Regie nemen voor je eigen leerproces
  2. Zelfreflectie
  3. Leerstrategieën toepassen
  4. Samenwerkend leren
  5. Werkreflectie
 • Je hebt kennis van gespreksvaardigheden op kindniveau en kunt deze toepassen (actief luisteren, samenvatten, doorvragen, open vragen stellen, stiltes hanteren, gevoelens benoemen en rekening houden met de behoeften van de leerling)
 • Je kent de diverse gespreksvaardigheden:
  • Het gebruik van OEN (open, eerlijk, nieuwsgierig) en je bent je bewust van OMA (oordeel, mening, aanname)
  • Blijk geven van een actieve luisterhouding (oogcontact, ondersteunende opmerking, hummen, woorden teruggeven, samenvatten). Je weet daarbij welke hulpmiddelen te gebruiken zijn.

Trainer

Anouk Mulder

Anouk van Verschil in Talent is orthopedagoog en specialist hoogbegaafdheid. Zij coacht, begeleidt en adviseert hoogbegaafde kinderen, hun ouders, leerkrachten en andere professionele organisaties om het kind heen. Met het oog op talentgericht onderwijs, op onderwijs dat voldoet aan de eisen en ontwikkelingsbehoeften van het kind van nu. Met krijt aan de vingers... als (plusgroep)juf, als orthopedagoog en als ondernemer.

Locatie

Locatie Utrecht

Novilo B.V.
Woudstede, Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

Tel: +31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

Back To Top