skip to Main Content

Kenniscollege Kindgesprekken

 95,00

Met aandacht luisteren naar het kind.

Clear selection

Beschrijving

Kindgesprekken: met aandacht luisteren naar het kind.

Doelgroep: voor Leerkrachten, docenten, Ibers, coaches en begeleiders van (hoogbegaafde) kinderen.

Diverse vaardigheden, hulpmiddelen en gesprekstechnieken die de leerkracht/coach/begeleider nodig heeft om onderwijsbehoeften en begeleidingsbehoeften te verhelderen met behulp van kindgesprekken komen aan bod. Door in gesprek te gaan met kinderen kunnen de betrokkenheid en het eigen verantwoordelijkheidsgevoel worden vergroot. Het is belangrijk dat het kind mede-eigenaar wordt van de te bereiken doelen. Dit wordt gerealiseerd door in een gesprek aan het kind te vragen wat het nodig heeft om de doelen te verwezenlijken. Wat betekent dit voor de rol van de leerkracht/ begeleider en wat betekent dit voor het kind?

Het vraagt onder andere om het loslaten van de relatie waarin de leraar voorschrijft wat de leerling nodig heeft. En soms vraagt om het ontwikkelen van een nieuwe (school)cultuur. Deze gesprekken kunnen diverse doelen hebben, variërend van een leergesprek, een diagnostisch gesprek om zicht te krijgen op het denken en de gevoelens van een kind of kindgesprekken om onderwijsbehoeften te verhelderen. Het is belangrijk dat je het gesprek goed voorbereid in gaat. Dat geldt ook voor het kind. Wat is het doel van het gesprek? Waarom doen we dit? Geef ruimte aan het kind en maak ruimte door middel van de kindgesprekken.


Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht om uiterlijk 2 weken voor de start het college te annuleren.

Competenties

 • De deelnemer heeft inzicht in de wijze waarop hij de leerling kan benaderen als gesprekspartner binnen de grenzen van zijn reflectieve vermogens
 • De deelnemer leert hoe hij luister- en gespreksvaardigheden kan toepassen die aansluiten bij het kind. Hoe je vraagtechnieken kunt gebruiken om tot de kern te komen. En hoe je een gesprek effectief indeelt.
 • Hij heeft kennis van de vijf competenties die van belang zijn voor zelfsturend leren:
  • 1. regie nemen voor je eigen leerproces
  • 2. zelfreflectie
  • 3. leerstrategieën toepassen
  • 
4. samenwerkend leren
  • 5. Werkreflectie
 • Hij heeft kennis van gespreksvaardigheden op kindniveau en kan deze toepassen (actief luisteren, samenvatten, doorvragen, open vragen stellen, stiltes hanteren, gevoelens benoemen en rekening houden met de behoeften van de leerling)
 • Hij kent de diverse gespreksvaardigheden: Gebruik van OEN (open, eerlijk, nieuwsgierig) en is bewust van OMA (oordeel, mening, aanname). Geeft blijk van een actieve luisterhouding (oogcontact, ondersteunende opmerking, hummen, woorden teruggeven, samenvatten). De deelnemer weet daarbij welke hulpmiddelen te gebruiken.

Trainer

Trainer: Anouk Mulder

Anouk van Verschil in Talent is Orthopedagoog en OnderwijsSpecialist Hoogbegaafdheid. Zij coacht, begeleidt en adviseert hoogbegaafde kinderen, hun ouders, leerkrachten en andere professionele organisaties om het kind heen. Met het oog op talentgericht onderwijs, op onderwijs dat voldoet aan de eisen en ontwikkelingsbehoeften van het kind van nu. Met krijt aan de vingers… als (plusgroep)juf, als orthopedagoog en als ondernemer.

Praktische informatie

Kosten:
€95,- p.p.

Locatie:
Novilo B.V.
Europalaan 400
3526 KS Utrecht
(het pand heet ‘Kan-Toren’)

+31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

 

Back To Top