skip to Main Content
088 208 0800

Kenniscollege klassenmanagement/ effectief lesgeven

 95,00

Vrijheid in gebondenheid

 • Datum: 18-11-2021 | 09.30 -12.30
 • Locatie: Online
 • Doelgroep: Onderwijsprofessionals, Zelfstandig begeleiders
 • Leeftijdscategorie: Basisschool
 • Niveau: Geen voorkennis vereist
 • Onderwerp: Klassenmanagement

Beschrijving

Vrijheid in gebondenheid
Doelgroep: leerkrachten BO, zelfstandig Begeleiders

Wil je een fijne sfeer en dynamiek in de klas? Alle leerlingen, ook de snelle en superslimme, gemotiveerd aan het werk houden? Minder discussie met die verbaal zo sterke kinderen? Minder politieagent zijn en meer leuke dingen doen?
Wellicht lijkt het tegenstrijdig; dit bereik je door een glashelder kader te scheppen. Duidelijke regels, duidelijke consequenties – maar altijd met een warme begeleiding. Binnen dat kader kunnen de leerlingen keuzes maken en experimenteren, waardoor ze leren verantwoordelijkheid te nemen en zelfstandig te worden.

In dit kenniscollege leer je het klassenmanagement aan te passen voor hoogbegaafde leerlingen; de leerlingen die een nauwelijks te stillen kennishonger hebben, sneller door de stof gaan, moeilijkere stof aankunnen en heel veel interesses hebben. Rekening houdend met de grote klassen, de enorme diversiteit van (zorg)leerlingen, en de eisen van deze tijd: namelijk dat je een kind tegemoet komt in plaats van het met een pak slaag te disciplineren.

Je krijgt uitleg over de vraag wat het nu zo lastig kan maken met hoogbegaafde leerlingen. Ze zijn er meester in om met een goed verhaal van een probleem af te komen en zo hun verantwoordelijkheid te ontlopen. Ze kunnen door hun faalangst blokkeren of ontwijkend gedrag vertonen. Ze hebben een sterke hang naar autonomie en dat dient ruimte te krijgen. Ze kunnen moeite hebben met executieve functies zoals plannen, zelfstandig werken of taakinitiatie. Tenslotte is ook elk hoogbegaafd kind weer anders, het is dus geen homogene groep.
In dit college leer je hoe je ook deze heterogene groep tegemoet kunt komen, op een manier die bij jou past en die geen bergen extra werk oplevert. Je krijgt een heldere, direct toepasbare uitleg over de opbouw van het klassenmanagement; van de kerndoelen met compacten, naar verdieping van de stof en naar verrijking met andere, nieuwe stof. Je leert effectief gedifferentieerde instructie geven en een weektaak opzetten die meer is dan het afkruisen van taakjes.

Het doel is dat leerlingen uiteindelijk zonder al teveel specifieke aanpassingen de leerstof tot zich nemen en klaar zijn voor het zelfstandig werken op het voortgezet onderwijs. Goed klassenmanagement faciliteert in loslaten.

Wat je kunt verwachten:

 • Achtergrondkennis over hoogbegaafde leerlingen
 • Praktijkgerichte uitleg over klassenmanagement
 • Direct toepasbare praktische tips
 • Videoregistratie van het college
 • Transcriptie van het college

Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht voor om uiterlijk twee weken voor aanvang het college te annuleren.

Leerdoelen

Wat leer je tijdens dit college:

 • Je doet kennis op over spiral dynamics en kan benoemen hoe je spiral dynamics actief kunt inzetten in het begeleiden van verschillende leerlingen;
 • Je kunt op metaniveau naar jezelf kijken en aangeven wat het effect van je eigen handelen op de mensen om je heen is en je weet hoe je jezelf handiger kan inzetten;
 • Je weet wat de meerwaarde is van het feedback geven op inzet en strategie;
 • Je kent de begrippen ‘fixed mindset’ en ‘growth mindset’ en weet wat ze betekenen;
 • Je kent de verschillende attributiestijlen en weet welke attributiestijl je eigen voorkeur heeft;
 • Je kunt in de eigen praktijk actief een aantal tools inzetten die je helpen de klas in de “aan stand” te houden;
 • Je ziet in vanuit welke behoeften gedrag van mensen om hem/haar heen (kinderen in je klas) gestuurd wordt.

Trainer

Heleen Iordens

Heleen Iordens is trainer in levenshouding en innovatie bij Novilo en Feli-X. Daarnaast is ze o.a. yogadocente en moeder van drie jonge kinderen. Na de pabo, een master tot gedragsspecialist en een geweldige wereldreis, werd ze leerkracht op een school voor natuurlijk leren. De school had als pijlers; systemisch werken, NLP en oplossingsgericht werk, zodoende nam “levenshouding” een grote plek in, in haar onderwijs.

Vol passie en idealen heeft zij deze innovatieve school mee helpen opbouwen. Ze deelt haar opgedane inzichten graag met anderen, omdat ze aan den lijve ondervonden heeft hoe waardevol het is om je levenshouding te ontwikkelen: niet alleen voor kinderen, maar ook voor jezelf.


Locatie

Locatie:

Novilo B.V.
Europalaan 400
3526 KS Utrecht
(het pand heet ‘Kan-Toren’)

Tel: +31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

Back To Top