skip to Main Content

Kenniscollege klassenmanagement/effectief lesgeven

 95,00

Vrijheid in gebondenheid

Clear selection

Beschrijving

Vrijheid in gebondenheid

Doelgroep: leerkrachten BO, zelfstandig Begeleiders

Wil je een fijne sfeer en dynamiek in de klas? Alle leerlingen, ook de snelle en superslimme, gemotiveerd aan het werk houden? Minder discussie met die verbaal zo sterke kinderen? Minder politieagent zijn en meer leuke dingen doen?
Wellicht lijkt het tegenstrijdig; dit bereik je door een glashelder kader te scheppen. Duidelijke regels, duidelijke consequenties – maar altijd met een warme begeleiding. Binnen dat kader kunnen de leerlingen keuzes maken en experimenteren, waardoor ze leren verantwoordelijkheid te nemen en zelfstandig te worden.

In dit kenniscollege leer je het klassenmanagement aan te passen voor hoogbegaafde leerlingen; de leerlingen die een nauwelijks te stillen kennishonger hebben, sneller door de stof gaan, moeilijkere stof aankunnen en heel veel interesses hebben. Rekening houdend met de grote klassen, de enorme diversiteit van (zorg)leerlingen, en de eisen van deze tijd: namelijk dat je een kind tegemoet komt in plaats van het met een pak slaag te disciplineren.

Je krijgt uitleg over de vraag wat het nu zo lastig kan maken met hoogbegaafde leerlingen. Ze zijn er meester in om met een goed verhaal van een probleem af te komen en zo hun verantwoordelijkheid te ontlopen. Ze kunnen door hun faalangst blokkeren of ontwijkend gedrag vertonen. Ze hebben een sterke hang naar autonomie en dat dient ruimte te krijgen. Ze kunnen moeite hebben met executieve functies zoals plannen, zelfstandig werken of taakinitiatie. Tenslotte is ook elk hoogbegaafd kind weer anders, het is dus geen homogene groep.
In dit college leer je hoe je ook deze heterogene groep tegemoet kunt komen, op een manier die bij jou past en die geen bergen extra werk oplevert. Je krijgt een heldere, direct toepasbare uitleg over de opbouw van het klassenmanagement; van de kerndoelen met compacten, naar verdieping van de stof en naar verrijking met andere, nieuwe stof. Je leert effectief gedifferentieerde instructie geven en een weektaak opzetten die meer is dan het afkruisen van taakjes.

Het doel is dat leerlingen uiteindelijk zonder al teveel specifieke aanpassingen de leerstof tot zich nemen en klaar zijn voor het zelfstandig werken op het voortgezet onderwijs. Goed klassenmanagement faciliteert in loslaten.

Wat je kunt verwachten:

 • Achtergrondkennis over hoogbegaafde leerlingen
 • Praktijkgerichte uitleg over klassenmanagement
 • Direct toepasbare praktische tips
 • Videoregistratie van het college
 • Transcriptie van het college

Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht om uiterlijk 2 weken voor de start het college te annuleren.

Competenties

Wat leert men tijdens dit college (competenties):

 • De deelnemer doet kennis op over spiral dynamics en kan benoemen hoe je spiral dynamics actief kunt inzetten in het begeleiden van verschillende leerlingen
 • De deelnemer kan op metaniveau naar zichzelf kijken, kan aangeven wat het effect van eigen handelen op de mensen om hen heen is en weet hoe hij/zij zichzelf handiger kan inzetten
 • De deelnemer weet wat de meerwaarde is van het feedback geven op inzet en strategie. Hij/zij kent de begrippen ‘fixed mindset’ en ‘growth mindset’ en weet wat ze betekenen.
 • De deelnemer kent na afloop de verschillende attributiestijlen en weet welke attributiestijl zijn/haar eigen voorkeur heeft
 • De deelnemer kan in de eigen praktijk actief een aantal tools inzetten die hem/haar helpen de klas in de “aan stand” te houden
 • De deelnemer ziet in vanuit welke behoeften gedrag van mensen om hem/haar heen (kinderen in je klas) gestuurd wordt.

Trainer

Trainer: Marianne van Zetten

Marianne werkt met veel enthousiasme en plezier als senior trainer, ontwikkelaar en onderwijsadviseur bij Novilo. Ze ziet het als haar missie mensen bewust te maken van de problemen en mogelijkheden die je tegenkomt bij het begeleiden van hoogbegaafde kinderen. Zij schept er vooral plezier in om mensen kritisch te laten kijken naar hun visie op leren en deze visie te doen verrijken. ‘Het is mijn doel om leerkrachten en begeleiders te enthousiasmeren en praktische handreikingen te bieden voor het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen.’ Marianne is jaren werkzaam geweest als leerkracht in het basisonderwijs, zowel op reguliere (Dalton) scholen als binnen het HB onderwijs. Deze rijke praktijkervaring maakt dat de trainingen die zij geeft bij Novilo vooral heel toepasbaar zijn.

Praktische informatie

Kosten:
€95,- p.p.

Locatie:
Novilo B.V.
Europalaan 400
3526 KS Utrecht
(het pand heet ‘Kan-Toren’)

+31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

Back To Top