skip to Main Content
088 208 0800

Kenniscollege Leven en leren met de Habits of Mind

Wat te doen als de oplossing voor een probleem niet direct zichtbaar is?

 • Datum: Vanaf september '23 online beschikbaar
 • Locatie: Online
 • Doelgroep: Onderwijsprofessionals, Zelfstandig begeleiders
 • Leeftijdscategorie: Basisschool, Voortgezet onderwijs
 • Niveau: Geen voorkennis vereist
 • Onderwerp: Coachingsvaardigheden

Beschrijving

Doelgroep: PO, VO en kindercoaches

De roep om aandacht voor niet-cognitieve vaardigheden lijkt steeds sterker te worden. Maar over welke vaardigheden hebben we het dan? En hoe leren we deze aan? En hoe leren en oefenen we deze? In dit kenniscollege zetten we de 16 Habits of Mind, door Art Costa en Bena Kallick beschreven in het boek “Learning and leading with Habits of Mind”, centraal. Costa en Kallick baseren de Habits of Mind op jarenlang onderzoek naar wat mensen succesvol maakt.

De Habits of Mind (HoM) zijn 16 nauwkeurig beschreven denkgewoontes. Het zijn geen schokkende of vernieuwende termen, iedereen heeft er wel eens van gehoord. Maar wat maakt ze dan zo bijzonder? 16 probleemoplossende tools, waarvan de taal doordacht is en de inhoud samen met leerlingen gebouwd wordt. Een innerlijk kompas ontwikkelen waarmee leerlingen zelf de regie in handen nemen.

 • Doorzetten
 • Managen van impulsiviteit
 • Luisteren met begrip en empathie
 • Flexibel denken
 • Denken over denken
 • Streven naar nauwkeurigheid en precisie
 • Ontdekken van problemen en vragen stellen
 • Toepassen van geleerde kennis in nieuwe situaties
 • Denken en communiceren met precisie en helderheid
 • Verzamel gegevens met al je zintuigen
 • Creëren, verbeelden, innoveren
 • Reageren met verwondering en ontzag
 • Nemen van verantwoorde risico’s
 • Gevoel voor humor
 • Samen denken
 • Open staan voor continue leren

In het kenniscollege Habits of Mind staat het benoemen en herkennen van de Habits of Mind centraal. Welke Habits of Mind zijn er en hoe zien ze er uit? Wat is de betekenis die wij er aan geven? Hoe ziet bijv. de HoM doorzetten er voor ons uit? Wat zie ik? Wat hoor ik en wat voel ik als ik doorzet? Daarnaast zoomen we in op de waarde van de verschillende Habits of Mind. Door middel van verschillende interactieve werkvormen ervaren de deelnemers zelf dat de Habits of Mind eerst als ster van de show moet worden behandeld, om ze als noodzakelijke bijrol te kunnen gebruiken in dagelijkse leeractiviteiten.


Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht voor om uiterlijk twee weken voor aanvang het college te annuleren.

Leerdoelen

Na het volgen van het kenniscollege herkennen de deelnemers de Habits of Mind als probleemoplossers in vele dagelijkse situaties. Ook hebben zij ideeën en handvatten om de Habits of Mind te introduceren bij hun doelgroep.

Trainer

Tom Witjes

Tom (1978) is leerkracht in de regio Oost-Nederland en bestuurslid van Dalton Oost Nederland. De onderwijsinteresses van Tom gaan uit naar: thinking skills, innovatie, creatief denken, het gedachtengoed van Alfie Kohn en de Habits of Mind. Tom is vanuit een gemis in het Daltonse op zoek gegaan naar hoe eigenaarschap te bevorderen is en stuitte daarbij op verschillende invloeden. Na enige zelfstudie in HOM en Building Learning Power besloot Tom tijdens een workshop in Londen deze twee soortgelijke visies naast elkaar te leggen. Door geluk bij een ongeluk, de workshop werd in een laat stadium afgelast, kreeg Tom de unieke mogelijkheid om persoonlijk met Art Costa van gedachten te wisselen. Deze warme ontmoeting waarin dhr. Costa verheldering gaf, heeft geresulteerd in een bewuste keuze om HOM-trainer te worden. Tom ziet veel mogelijkheden om de HOM en de Daltonvisie met elkaar te verbinden. Als Daltoncoördinator wil hij dit zichtbaar en toegankelijk maken voor iedereen. Dit doet hij onder andere door veel zelfstudie, het maken van instructiefilmpjes, het schrijven van artikelen en het spreken op congressen zoals de onderwijscafé’s in Nijmegen of op Daltoncongressen.

Online

Online

Je volgt deze opleiding, specialisatiemodule, kenniscollege of masterclass online via ZOOM. Je ontvangt voor aanvang de instructies hiervoor.
Back To Top