skip to Main Content
088 0200 300

Kenniscollege Ondernemersvaardigheden

Zakelijke idealist of idealistische zaak: ondernemen met passie

 • Datum: Vanaf september '23 online beschikbaar
 • Locatie: Online
 • Doelgroep: Zelfstandig begeleiders
 • Leeftijdscategorie: Basisschool, Voortgezet onderwijs
 • Niveau: Geen voorkennis vereist
 • Onderwerp: Ondernemersvaardigheden

Beschrijving

Zakelijke idealist of idealistische zaak: ondernemen met passie
Dit is een college van 2 dagdelen:

 • ochtend 9:30-12:30
 • middag 13:30-16:30

Lunch is op deze dag niet inbegrepen.

In de ochtend verkennen we met het (persoonlijke) Business Model Canvas als leidraad de route naar een eigen onderneming. Van waaruit start je, wat wil je bereiken en wat heb je daarbij nodig? Hoe verhoudt zich het werken in je eigen bedrijf tot het werken aan je eigen bedrijf? Hoe verhoud je jezelf tot commercie en zakelijkheid? Hoe ga je de verschillende rollen inhoud geven?

In de middag zoomen we in op het zakelijke aspect van ondernemen: pndernemingsvormen, startkapitaal, tarieven, btw, omzet en resultaat, marketing en PR – zo maar een greep uit de begrippen van de middag.


Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht voor om uiterlijk twee weken voor aanvang het college te annuleren.

Leerdoelen

Kennis

De deelnemer heeft kennis van:

 • het (persoonlijke) Business Model Canvas;
 • de verschillende functies/rollen die het runnen van een eigen onderneming vraagt;
 • het verschil tussen in je bedrijf werken en aan je bedrijf werken
 • de ondernemersbegrippen ‘ondernemersvormen’, ‘omzet en resultaat’, ‘btw-tarieven’, ‘vrijstellingen van btw’, ‘Inschrijving KvK’, ‘vaste en variabele kosten’, ‘facturering’.

Vaardigheden

De deelnemer is in staat om de inhoud van de training met behulp van de geboden tools:

 • om te zetten naar een eigen business plan;
 • een koers uit te zetten van idee tot start onderneming;
 • een afweging te maken waar voor hem/haar persoonlijk het zwaartepunt qua werk ligt, in of aan de onderneming;
 • zijn/haar eigen houding ten aanzien van zakelijkheid en commercie te onderzoeken;
 • op basis van het eigen ondernemersidee een potentiële doelgroep te benaderen en te onderzoeken en de gegevens uit dat onderzoek te verwerken in de eigen bedrijfsvoering/onderneming;
 • op basis van de verworven kennis over en inzicht in de eigen doelgroep adequate communicatie (inhoudelijk) en marketing (zakelijk) op te zetten;
 • een eigen eenvoudige administratie op te starten.

Trainer

Heli Penz

Na haar studie technische natuurkunde lag het voor de hand dat ze in het bedrijfsleven zou gaan werken. Op een gegeven moment merkte ze dat ze daar niet de dingen kon doen die ze graag wil, namelijk mensen helpen zichzelf te ontwikkelen. Als docent in de bovenbouw van het VO kon ze hier al meer mee doen. Tijdens de ECHA opleiding ging er een nieuwe wereld voor haar open: "Ik raakte geïnspireerd om bij te dragen aan de bevordering van talentontwikkeling. Als trainer bij Novilo en VO op Niveau hoop ik anderen te inspireren om ook stappen te zetten, zodat we samen meer kinderen de kans kunnen geven hun talent te ontwikkelen."

Online

Online

Je volgt deze opleiding, specialisatiemodule, kenniscollege of masterclass online via ZOOM. Je ontvangt voor aanvang de instructies hiervoor.
Back To Top