skip to Main Content
088 208 0800

Kenniscollege Ondernemersvaardigheden

 125,00

Zakelijke idealist of idealistische zaak: ondernemen met passie

 • Datum: 24-01-2022 | 09.30 - 16.30
 • Locatie: Online
 • Doelgroep: Zelfstandig begeleiders
 • Leeftijdscategorie: Basisschool, Voortgezet onderwijs
 • Niveau: Geen voorkennis vereist
 • Onderwerp: Ondernemersvaardigheden

Beschrijving

Zakelijke idealist of idealistische zaak: ondernemen met passie
Dit is een college van 2 dagdelen:

 • ochtend 9:30-12:30
 • middag 13:30-16:30

Lunch is op deze dag niet inbegrepen.

In de ochtend verkennen we met het (persoonlijke) Business Model Canvas als leidraad de route naar een eigen onderneming. Van waaruit start je, wat wil je bereiken en wat heb je daarbij nodig? Hoe verhoudt zich het werken in je eigen bedrijf tot het werken aan je eigen bedrijf? Hoe verhoud je jezelf tot commercie en zakelijkheid? Hoe ga je de verschillende rollen inhoud geven?

In de middag zoomen we in op het zakelijke aspect van ondernemen: pndernemingsvormen, startkapitaal, tarieven, btw, omzet en resultaat, marketing en PR – zo maar een greep uit de begrippen van de middag.


Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht voor om uiterlijk twee weken voor aanvang het college te annuleren.

Leerdoelen

Kennis

De deelnemer heeft kennis van:

 • het (persoonlijke) Business Model Canvas;
 • de verschillende functies/rollen die het runnen van een eigen onderneming vraagt;
 • het verschil tussen in je bedrijf werken en aan je bedrijf werken
 • de ondernemersbegrippen ‘ondernemersvormen’, ‘omzet en resultaat’, ‘btw-tarieven’, ‘vrijstellingen van btw’, ‘Inschrijving KvK’, ‘vaste en variabele kosten’, ‘facturering’.

Vaardigheden

De deelnemer is in staat om de inhoud van de training met behulp van de geboden tools:

 • om te zetten naar een eigen business plan;
 • een koers uit te zetten van idee tot start onderneming;
 • een afweging te maken waar voor hem/haar persoonlijk het zwaartepunt qua werk ligt, in of aan de onderneming;
 • zijn/haar eigen houding ten aanzien van zakelijkheid en commercie te onderzoeken;
 • op basis van het eigen ondernemersidee een potentiële doelgroep te benaderen en te onderzoeken en de gegevens uit dat onderzoek te verwerken in de eigen bedrijfsvoering/onderneming;
 • op basis van de verworven kennis over en inzicht in de eigen doelgroep adequate communicatie (inhoudelijk) en marketing (zakelijk) op te zetten;
 • een eigen eenvoudige administratie op te starten.

Trainer

Frietzen Grünbauer

Frietzen heeft in 2010-2011 de tweejarige opleiding Zelfstandig Talentbegeleider bij Novilo gedaan. ”Ik heb toentertijd voor Novilo gekozen op hele praktische gronden: de opleiding was in de buurt en duurde (toen nog) één jaar, wat voor mij redelijk te overzien was aangezien ik vier opgroeiende kinderen thuis had. Achteraf ben ik ontzettend blij dat ik op deze manier ‘toevallig’ bij Novilo terecht gekomen ben, omdat de praktijkgerichte aanpak bij mij past. Dóen!” In haar eigen praktijk begeleid Frietzen met name vrijescholen. Binnen het vrijeschoolonderwijs heeft ze een meer filosofische en conceptuele aanpak dan binnen de trainingen van Novilo en juist de combinatie van filosofie en praktijk vind Frietzen boeiend en leerzaam. Van huis uit is Frietzen dramadocent en dat bepaalt voor een groot deel haar stijl van trainen. ”Ik ben op zoek naar verbinding en openheid en zet mijn eigen openheid en ‘in beweging zijn’ in om de deelnemers ook (innerlijk) in beweging te brengen. Vanuit die innerlijke beweging ontstaat het uiterlijk en concreet in actie komen. Mijn bevlogenheid en enthousiasme werken daarbij lekker aanstekelijk.” Frietzen begeleidt diverse groepen van de Opleiding Talentbegeleider Basisonderwijs en Zelfstandig Talentbegeleider. Daarnaast geeft ze diverse trainingen en doet observaties op basisscholen door het hele land.

Locatie

Locatie:

Novilo B.V.
Europalaan 400
3526 KS Utrecht
(het pand heet ‘Kan-Toren’)

Tel: +31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

Andere suggesties…

 • Strippenkaart: 4 kenniscolleges

  Volg vier Kenniscolleges tegen gereduceerd tarief.

   285,00
Back To Top