skip to Main Content
088 208 0800

Kenniscollege Zorg voor Hoogbegaafde Kinderen (PGB) (deel 1 – ochtend)

 95,00

Vind de wegen in de wereld van de (jeugd)zorg.

 • Datum: Wordt gepland!
 • Locatie: Online
 • Doelgroep: Ouders, Zelfstandig begeleiders
 • Leeftijdscategorie: Basisschool
 • Niveau: Geen voorkennis vereist
 • Onderwerp: Dubbel bijzonder

Uitverkocht

Beschrijving

Zorg voor HB kinderen (PGB); vind de wegen in de wereld van de (jeugd)zorg
Doelgroep: (aankomend) Zelfstandig Talentbegeleiders en ouders

Tijdens dit college wordt zowel aan ouders/volwassenen als aan zorgverleners uitgelegd wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn om zorg voor hoogbegaafden in te zetten vanuit een PGB en/of Zorg In Natura. Je leert hoe je de wegen dient te bewandelen en hoe je correcte hulpvragen en doelen op kunt stellen aan de hand van je eigen ingebrachte casuïstiek.

Deelnemers krijgen tijdens het college een uitgebreide brochure die Ilse heeft ontwikkeld gratis aangeboden.


Voor (aankomend) Zelfstandig Talentbegeleiders bieden we ook een aanvullend middagprogramma! Als vervolg op het ochtendprogramma gaan we in op alle voorwaarden waar een praktijk/zelfstandig hulpverlener aan dient te voldoen om je cliënt voor vergoeding van de zorg in aanmerking te laten komen. Ook leer je hoe je zorgplannen en evaluaties op kunt stellen voor de Jeugdwet en WMO.


Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht voor om uiterlijk twee weken voor aanvang het college te annuleren.

Leerdoelen

Na de ochtend weet je

 • Wat de jeugdwet en WMO inhoudt;
 • Wat Zorg in Natura en PGB is;
 • Wanneer je in aanmerking komt voor zorg vanuit de gemeente;
 • Wat correcte hulpvragen zijn;
 • Wat de mogelijkheden voor een professional met een eigen praktijk zijn om zorg voor de cliënt vergoed te krijgen;

Na de middag weet je

 • Wanneer je in aanmerking komt voor registraties bij SKJ en het verkrijgen van een AGB-code;
 • Wat het verschil is tussen coaching en hulpverlening;
 • Welke diensten vrijgesteld zijn van BTW en hoe dit aan te vragen (en hoe te vermelden op een factuur)
 • Hoe een zorgplan en evaluatie er uit zou kunnen zien;
 • Waar je op dient te letten bij je algemene voorwaarden;
 • Hoe je voldoet aan de AVG;
 • Het belang van het opstellen van een zorgovereenkomst en hoe deze eruit zou kunnen zien.

Trainer

Ilse van Hout

Ilse heeft haar eigen praktijk Klavertje Vijf. Vanuit haar praktijk begeleidt ze kinderen, ouders en scholen op gebied van hoogbegaafdheid/hoogsensitiviteit en werkt ze als KIEScoach (kinderen in echtscheidingssituaties). Ilse heeft pedagogiek gestudeerd, vervolgens een post-HBO opleiding specialisatie autisme. Daarnaast heeft ze jaren als jeugdzorgwerker gewerkt, zowel in het vrijwillig kader (complexe casuïstiek) als in het gedwongen kader (voogd en gezinsvoogd). De afgelopen jaren is Ilse werkzaam geweest als specialist jeugdzorg in diverse gemeentes. Ze is NLP-coach, KIEScoach en heeft de Zelfstandigenopleiding bij Novilo afgerond.

Locatie

Locatie Utrecht

Novilo B.V.
Woudstede, Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

Tel: +31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

Back To Top