skip to Main Content

Kenniscollege Hoogbegaafd met gedragsproblemen

 95,00

Hoogbegaafd met gedragsproblemen, wat nu?

Clear selection

Beschrijving

 

Hoogbegaafd met gedragsproblemen: wat nu?

Doelgroep: het kenniscollege is gericht op leerkrachten, intern begeleiders en directeuren uit het basisonderwijs.

In dit kenniscollege gaan we nader in op de specifieke gedragsproblemen van hoogbegaafde leerlingen. Hoogbegaafde leerlingen met gedragsproblemen kunnen ervoor zorgen dat leerkrachten zich handelingsverlegen voelen, vooral omdat de gebruikelijke aanpak vaak niet lijkt te werken. Een leerling die steeds weer ruzie heeft, niet kan samenwerken, tegendraads gedrag vertoont, discussies aangaat of veel boze buien heeft kan een behoorlijke uitdaging zijn. Door beter inzicht te krijgen in de oorzaak van de problemen en de ondersteuningsbehoefte van de hoogbegaafde leerling kan de leerkracht een passend plan van aanpak maken.

Over welke gedragsproblemen hebben we het dan en wat zijn de mogelijke oorzaken? We gaan in op het signaleren van de gedragsproblemen en het duiden ervan. Ook wordt besproken welke ondersteuningsbehoeften deze leerlingen hebben en welk plan van aanpak daar dan bij zou kunnen passen.

Aan de hand van casussen van de deelnemers zullen we aan de slag gaan met het in kaart brengen van de signalen en behoeften van hun eigen leerling van waaruit dan mogelijkheden voortvloeien voor een plan van aanpak.

Kader
We zullen werken met de profielen van Betts & Neihart en de cyclus van het handelingsgericht werken. De profielen van Betts & Neihart zorgen voor meer inzicht in de problematiek van de leerling, de uitdagingen waar hij of zij voor staat maar ook de behoeftes die hij/zij heeft. Door hierbij de stappen van het handelingsgericht werken te betrekken krijgt de leerkracht een werkwijze in handen die direct in de praktijk kan worden toegepast.

Wat kun je verwachten?

  • theoretische kennis op het gebied van gedragsproblemen bij HB leerlingen
  • praktische aanpak die de volgende dag inzetbaar is
  • afwisselende werkvormen
  • casusbehandeling
  • literatuurtips

Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht om uiterlijk 2 weken voor de start het college te annuleren.

Competenties

De deelnemer kan na afloop:

  • De mogelijke oorzaak van de gedragsproblemen duiden
  • Met behulp van de profielen van Betts & Neihart bepalen wat mogelijk de ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn
  • De ondersteuningsbehoeften vertalen naar een plan van aanpak

Trainer

Trainer: Marijne Sammels

Marijne heeft veel kennis en ervaring op het gebied van gedragsproblemen en hoogbegaafdheid. Als gedragswetenschapper cluster 4 biedt zij al jaren ambulante begeleiding aan voorschoolse voorzieningen en in het basisonderwijs, vooral waar het gaat om begaafde en hoogbegaafde leerlingen. Daarnaast ontwikkelt en geeft zij diverse workshops en scholingen.

Praktische informatie

Kosten:
€95,- p.p.

Locatie:
Novilo B.V.
Europalaan 400
3526 KS Utrecht
(het pand heet ‘Kan-Toren’)

+31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

 

Back To Top