skip to Main Content
088 208 0800

Kenniscollege Overpresteren en Succesangst

 95,00

Een college over overpresteren en succesangst bij hoogbegaafde leerlingen.

  • Datum: 15-02-2023 | 09:30-12:30
  • Locatie: Online
  • Doelgroep: Onderwijsprofessionals, Ouders, Zelfstandig begeleiders
  • Leeftijdscategorie: Basisschool, Voortgezet onderwijs
  • Niveau: Geen voorkennis vereist
  • Onderwerp: Coachingsvaardigheden

Beschrijving

Op veel scholen is er aandacht voor onderpresterende leerlingen, maar wat nou als een leerling neigt naar overpresteren of niet weet hoe hij met succes moet omgaan? In dit kenniscollege gaan we hier nader op in. De focus zal liggen op wat overpresteren nou eigenlijk is?

Hoe ontstaat het en nog interessanter, wat kan je eraan doen? Een onderwerp dat samenhangt met overpresteren is succesangst. Wat is het verschil tussen deze twee en wat is de reden dat succesangst vaak verward wordt met onderpresteren? Aan de hand van praktische werkvormen krijgen deelnemers tools aangereikt hoe ze deze kinderen kunnen signaleren en hun zelf-belemmerende gedrag kunnen beïnvloeden.

Voor beginners en gevorderden.


Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht voor om uiterlijk twee weken voor aanvang het college te annuleren.

Leerdoelen

Leerdoelen:

  • De deelnemer kan benoemen welke oorzaken ten grondslag liggen aan overpresteren of succesangst.
  • De deelnemer kan onderscheid maken tussen gedragingen die horen bij succesangst, overpresteren en onderpresteren.
  • De deelnemer kan middels praktische tools een kind helpen om zijn eigen gedrag onder de loep te nemen.

Trainer

Maureen Kramer

Maureen is geschoold als Toegepast Psycholoog en werkt als trainer en productontwikkelaar bij VO op Niveau. Ze woont in ’s-Hertogenbosch en heeft sinds 2014 ook haar eigen coachingspraktijk ‘ Hoogvliegers in Beeld’ , waarbij ze gespecialiseerd is in het begeleiden van (hoog-) begaafde kinderen en jongeren in de leeftijdscategorie van 6 tot 21 jaar. Onderpresteren, gesprekstechnieken en executieve functies zijn haar specialiteit. Maureen is grondlegger van het versterken van executieve functies bij jongeren door middel van spel en gesprekstechnieken. De spellen zijn ontwikkeld en gebaseerd op elementen die te herleiden zijn uit de angstreductie en- psychomotorische therapie. Maureen is auteur van het boek ‘Actief Executief’. Bij VO op Niveau geeft zij o.a. trainingen over onderpresteren, ASS & Hoogbegaafdheid, gesprekstechnieken, motivatie en Executieve functies.

Locatie

Locatie Utrecht

Novilo B.V.
Woudstede, Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

Tel: +31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

Back To Top