skip to Main Content
088 208 0800

Kenniscollege Overpresteren en Succesangst

 95,00

Een college over overpresteren en succesangst bij hoogbegaafde leerlingen.

  • Datum: Wordt gepland!
  • Locatie: Online
  • Doelgroep: Onderwijsprofessionals, Ouders, Zelfstandig begeleiders
  • Leeftijdscategorie: Basisschool, Voortgezet onderwijs
  • Niveau: Geen voorkennis vereist
  • Onderwerp: Coachingsvaardigheden

Uitverkocht

Beschrijving

Op veel scholen is er aandacht voor onderpresterende leerlingen, maar wat nou als een leerling neigt naar overpresteren of niet weet hoe hij met succes moet omgaan? In dit kenniscollege gaan we hier nader op in. De focus zal liggen op wat overpresteren nou eigenlijk is?

Hoe ontstaat het en nog interessanter, wat kan je eraan doen? Een onderwerp dat samenhangt met overpresteren is succesangst. Wat is het verschil tussen deze twee en wat is de reden dat succesangst vaak verward wordt met onderpresteren? Aan de hand van praktische werkvormen krijgen deelnemers tools aangereikt hoe ze deze kinderen kunnen signaleren en hun zelf-belemmerende gedrag kunnen beïnvloeden.

Voor beginners en gevorderden.


Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht voor om uiterlijk twee weken voor aanvang het college te annuleren.

Leerdoelen

Leerdoelen:

  • De deelnemer kan benoemen welke oorzaken ten grondslag liggen aan overpresteren of succesangst.
  • De deelnemer kan onderscheid maken tussen gedragingen die horen bij succesangst, overpresteren en onderpresteren.
  • De deelnemer kan middels praktische tools een kind helpen om zijn eigen gedrag onder de loep te nemen.

Trainer

Lidewij CouwenbergLidewij Couwenberg

Vanuit haar rol als docent Engels en mentor is Lidewij veel in contact gekomen met leerlingen en kent ze hun behoeften. "Als ervaringsdeskundige begon ik op mijn achtste aan de middelbare school, om die op mijn zestiende pas met een diploma te verlaten en er vervolgens negen jaar over te doen om twee studies af te ronden." Dankzij VO op Niveau heeft ze de tools in handen om leerlingen verder te helpen, op een manier waarop ze zelf graag geholpen had willen worden. Nu deelt ze als trainer graag deze kennis en tools. Door trainingen en lezingen te geven op scholen door het hele land. En natuurlijk door hoogbegaafde leerlingen te begeleiden.

Locatie

Locatie Utrecht

Novilo B.V.
Woudstede, Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

Tel: +31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

Back To Top