skip to Main Content

Kenniscollege Spiral Dynamics

 95,00

Effectiever begeleiden op school en in jouw praktijk

Clear selection

Beschrijving

Spiral Dynamics: effectiever begeleiden op school en in jouw praktijk

Doelgroep: begeleiders en coaches in het basis- en voortgezet onderwijs

Hoe komt het dat sommige kinderen altijd de strijd aan lijken te gaan en dat je als begeleider het gevoel kan hebben in een machtsstrijd verwikkeld te raken? Wat doe je als in gesprek gaan met een kind tot weinig resultaten leidt? Hoe ga je om met het feit dat je het ene schooljaar letterlijk en figuurlijk kunt lezen en schrijven met een groep, en je het andere schooljaar alleen maar de politie-agent moet spelen? En hoe kan het dat iemand anders uit jouw team met dezelfde groep geen of weinig problemen heeft?

In de begeleiding van kinderen mag het vanzelf spreken dat elk kind uniek is en zijn of haar eigen aanpak vereist. Dit is volgens het model van Spiral Dynamics niet anders. Het model is zelfs erg effectief wanneer er gekeken wordt vanuit welke fase het kind de wereld bekijkt en de begeleiding daarop wordt aangepast.

In dit kenniscollege wordt het model uitgelegd en ga je actief aan de slag om te bekijken in welke fase je zelf zit en hoe je kunt herkennen in welke fase de kinderen zitten die je begeleidt. Je leert effectiever te begeleiden en adequater inspelen op de behoefte van het kind door je eigen normen en waarden systeem te onderkennen en zo nodig aan te passen.

Bekijk hier de introductie over dit onderwerp door Dick Verwij.


Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht om uiterlijk 2 weken voor de start het college te annuleren.

Competenties

 • Uitleggen wat de verschillende ontwikkelingsfasen zijn
 • Uitleggen wat een ‘meme’ is
 • Begeleiden van de cliënt vanuit de juiste ‘meme’
 • Uitleggen hoe de theorie tot stand is gekomen
 • Uitleggen hoe het model werkt op meta-niveau
 • Uitleggen hoe het model werkt vanuit individueel niveau
 • Eigen oordeel kunnen verklaren richting mensen die niet in dezelfde fase zitten
 • Inspelen op de behoefte van de cliënt
 • Cliënten inschalen op de fase waarin deze zich bevindt
 • Afstemmen op het wereldbeeld van de cliënt en de juiste kaders stellen
 • Inzicht in waarom begeleiding niet aanslaat

Trainer

Trainer: Dick Verwij
Dick is docent van onze opleidingen Talentbegeleider. Daarnaast verzorgt hij kenniscolleges. Hij is een veelgevraagd spreker op ouderavonden en congressen.

”Als ervaringsdeskundige weet ik hoe het is om tijdens je schoolloopbaan langzaamaan het geloof in jezelf te verliezen. Ik beschouw het dan ook als een voorrecht om als trainer en docent binnen Novilo de benodigde kennis over te brengen en zo de leerlingen van nu en later in staat te stellen zichzelf te mogen zijn én hun talenten beter te ontwikkelen.”


In België wordt het kenniscollege verzorgd door Jeroen van Liempt.

Jeroen is specialist hoogbegaafdheid, senior onderwijsadviseur, trainer en opleidingsdocent. Hij stond 15 jaar voor de klas, heeft verschillende plusklassen en plustrajecten opgezet, zowel in scholen als bovenschools, en richtte in 2007 ‘Bureau Begaafd’ op. Hij begeleidde sindsdien vele kinderen en leerkrachten en hielp scholen bij het opzetten van beleid en plusgroepen.

Jeroen is sinds 2014 werkzaam bij Novilo. Hij geeft trainingen op scholen, is trainer voor de opleiding tot Talentbegeleider en verzorgt kenniscolleges en deze specialisatiemodule. Ook is hij projectleider voltijd HB-onderwijs.

Praktische informatie

Kosten:
€95,- p.p.

Locatie:
Novilo B.V.
Europalaan 400
3526 KS Utrecht
(het pand heet ‘Kan-Toren’)

+31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

Niveau & doelgroep

Niveau
Beginners/basis

Doelgroep
Leerkrachten, begeleiders

Andere suggesties…

Back To Top