skip to Main Content
088 208 0800

Kenniscollege Spiral Dynamics

 95,00

Effectiever begeleiden op school en in jouw praktijk

 • Datum: 29-03-2023 | 13:30-16:30
 • Locatie: Online
 • Doelgroep: Onderwijsprofessionals, Zelfstandig begeleiders
 • Leeftijdscategorie: Basisschool, Voortgezet onderwijs
 • Niveau: Geen voorkennis vereist
 • Onderwerp: Psychologie

Beschrijving

Spiral Dynamics: effectiever begeleiden op school en in jouw praktijk

Doelgroep: begeleiders en coaches in het basis- en voortgezet onderwijs

Hoe komt het dat sommige kinderen altijd de strijd aan lijken te gaan en dat je als begeleider het gevoel kan hebben in een machtsstrijd verwikkeld te raken? Wat doe je als in gesprek gaan met een kind tot weinig resultaten leidt? Hoe ga je om met het feit dat je het ene schooljaar letterlijk en figuurlijk kunt lezen en schrijven met een groep, en je het andere schooljaar alleen maar de politie-agent moet spelen? En hoe kan het dat iemand anders uit jouw team met dezelfde groep geen of weinig problemen heeft?

In de begeleiding van kinderen mag het vanzelf spreken dat elk kind uniek is en zijn of haar eigen aanpak vereist. Dit is volgens het model van Spiral Dynamics niet anders. Het model is zelfs erg effectief wanneer er gekeken wordt vanuit welke fase het kind de wereld bekijkt en de begeleiding daarop wordt aangepast.

In dit kenniscollege wordt het model uitgelegd en ga je actief aan de slag om te bekijken in welke fase je zelf zit en hoe je kunt herkennen in welke fase de kinderen zitten die je begeleidt. Je leert effectiever te begeleiden en adequater inspelen op de behoefte van het kind door je eigen normen en waarden systeem te onderkennen en zo nodig aan te passen.

Bekijk hier de introductie over dit onderwerp door Dick Verwij.


Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht voor om uiterlijk twee weken voor aanvang het college te annuleren.

Leerdoelen

Na dit Kenniscollege:

 • Kun je uitleggen wat de verschillende ontwikkelingsfasen zijn;
 • Kun je uitleggen wat een ‘meme’ is;
 • Kun je je cliënt begeleiden vanuit de juiste ‘meme’;
 • Kun je uitleggen hoe de theorie tot stand is gekomen;
 • Kun je uitleggen hoe het model werkt op meta- en individueel niveau;
 • Kun je je eigen oordeel verklaren richting mensen die niet in dezelfde fase zitten;
 • Kun je inspelen op de behoefte van de cliënt;
 • Kun je cliënten inschalen op de fase waarin deze zich bevindt;
 • Kun je afstemmen op het wereldbeeld van de cliënt en de juiste kaders stellen;
 • Heb je inzicht in de redenen waarom begeleiding niet aanslaat.

Trainer

Dick Verwij

”Als ervaringsdeskundige weet ik hoe het is om tijdens je schoolloopbaan langzaamaan het geloof in jezelf te verliezen. Ik beschouw het dan ook als een voorrecht om als trainer en docent binnen Novilo de benodigde kennis over te brengen en zo de leerlingen van nu en later in staat te stellen zichzelf te mogen zijn én hun talenten beter te ontwikkelen.” Dick is docent van onze opleidingen Talentbegeleider. Daarnaast verzorgt hij kenniscolleges. Hij is een veelgevraagd spreker op ouderavonden en congressen.
In België wordt dit Kenniscollege verzorgd door:

Jeroen van Liempt

Jeroen is leerkracht, specialist hoogbegaafdheid, onderwijsadviseur, trainer en opleidingsdocent. Sinds 2002 werkt hij met (hoog)begaafde/getalenteerde kinderen. Eerst als leraar op een basisschool in Bergen op Zoom, waar hij destijds een verrijkingstraject heeft opgezet. Dit traject kreeg na enkele jaren een bovenschools vervolg. Vanuit deze ervaringen is Jeroen in 2007 zijn praktijk ‘Bureau Begaafd’ gestart, van waaruit hij kinderen, scholieren, ouders en leraren(teams) begeleidt en adviseert.Naast advies en begeleiding, zette Jeroen verrijkingstrajecten op binnen scholen en organisaties. Momenteel werkt Jeroen fulltime voor Novilo en is als freelance docent Excellentie werkzaam voor Avans+. Jeroen is sinds 2014 werkzaam bij Novilo. Hij geeft trainingen op scholen, is trainer voor de opleiding tot Talentbegeleider, verzorgt kenniscolleges en de specialisatiemodule ‘Opzet van een plusklas’. Ook is hij projectleider voltijd HB-onderwijs.

Locatie

Locatie Utrecht

Novilo B.V.
Woudstede, Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

Tel: +31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

Andere suggesties…

 • Talentbeleid en klassenmanagement in de praktijk

  Handboek voor het vormgeven van talentbeleid op de basisschool.

   27,95
Back To Top