skip to Main Content
088 208 0800

Kenniscollege Van BO naar VO

Van BO naar VO: hoe bereid jij jouw leerlingen voor?

  • Datum: Vanaf september '23 online beschikbaar
  • Locatie: Online
  • Doelgroep: Onderwijsprofessionals, Ouders
  • Leeftijdscategorie: Basisschool
  • Niveau: Geen voorkennis vereist
  • Onderwerp: Coachingsvaardigheden

Beschrijving

Van BO naar VO: hoe bereid jij jouw leerlingen voor?
Doelgroep: leerkrachten in het BO (groep 7/8) en ouders.

Van BO naar VO: een hele stap! In de brugklas wordt veel van de zelfstandigheid en leervaardigheden van leerlingen verwacht en andersom hebben de kinderen hoge verwachtingen van het voortgezet onderwijs. In de voorbereiding op het voortgezet onderwijs is het belangrijk om kinderen in groep 7 en 8 gelegenheid te geven om echt te leren, te plannen, te organiseren en om te gaan met tegenslag zodat zij hun metacognitieve vaardigheden kunnen ontwikkelen.


Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht voor om uiterlijk twee weken voor aanvang het college te annuleren.

Leerdoelen

In dit kenniscollege doe je kennis op en hoor je over good practices, oefen je zelf met metacognitieve vaardigheden en leer je kritisch kijken naar verrijkingstaken.

Trainer

Cécile de Bruin

Cécile de Bruin (1968) heeft een eigen praktijk ‘Talentig’ van waaruit zij leerlingen begeleidt die op het voortgezet onderwijs hinder ondervinden door hun (hoog-)begaafdheid. Het accent ligt op het versterken van de metacognitieve kennis en vaardigheden en het optimaliseren van de ondersteuning op school en thuis. Als vrijwilliger is zij mentorcoach bij School’s Cool, een landelijk buddyproject voor brugklasleerlingen. Zij was hiervoor onder andere werkzaam als docent Omgangskunde in het MBO, als coördinator van de Onderwijstelefoon bij een landelijke oudervereniging voor het onderwijs en als trainer/coach bij het Huis van de Jeugd. Zij voltooide de studies onderwijskunde en psychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en is Echa-specialist in gifted education. Zij volgde de opleiding Transactionele Analyse in contextuele leerlingbegeleiding bij Orthoconsult.

Online

Online

Je volgt deze opleiding, specialisatiemodule, kenniscollege of masterclass online via ZOOM. Je ontvangt voor aanvang de instructies hiervoor.
Back To Top