fbpx skip to Main Content

Kenniscollege Beleid

 95,00

Hoe borg je het talent onderwijs op jouw school?

Clear selection

Beschrijving

Beleid: hoe borg je het talent onderwijs op jouw school?

Doelgroep: docenten, intern begeleiders en schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs

Om talentonderwijs op je school een goede plek te geven, is het belangrijk eerst te weten wat er allemaal geregeld moeten worden. Vervolgens kun je kijken naar de best-practices om het wiel niet opnieuw uit te vinden. Novilo ondersteunt hierin door antwoord te geven op de volgende vragen:

 • Wat is precies het doel van talentonderwijs?
 • Welke leerlingen willen we signaleren en hoe pakken we dit aan?
 • Hoe gaan we om met de kerndoelen? Versnellen? Compacten?
 • Wat doen we met extra tijd?
 • Welke vaardigheden willen we aanleren?
 • Hoe implementeren we dit in het klassenmanagement?
 • Hoe implementeren we dit in de zorgstructuur?
 • Hoe gaan we om met eigenaarschap?
 • Hoe communiceren we naar alle partijen?
 • Hoe stellen we onderweg ons beleid bij?

Aan het einde van het kenniscollege ontvang je een compleet voorbeeld beleidsplan.


Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht om uiterlijk 2 weken voor de start het college te annuleren.

Competenties

De deelnemer:

 • kent het verschil tussen missie, visie en doel.
 • kan het belang van beleid maken benoemen.
 • kan aangeven wat de mogelijke gevolgen zijn van het ontbreken van beleid.
 • kent de verschillende typen doelen uit het doelenmodel.
 • kan de verschillen en verbanden tussen de 6 typen doelen toelichten.
 • wordt zich bewust op welke manier er verrijking wordt geboden in de organisatie en met welk doel.
 • krijgt zicht op alle verschillende partijen met wie gecommuniceerd dient te worden over het beleid.
 • krijgt inzicht in de meerwaarde van het vormen van een HB commissie.
 • vormt een visie ten aanzien van keuze en de gevolgen van versnellen/niet versnellen.
 • kent het belang van vroegtijdig signaleren
 • is bekend met de verschillende typen (hoog)begaafde leerlingen
 • kent de negen onderdelen die in een beleidsstuk dienen te worden beschreven

Trainer

Trainer: Dick Verwij

Dick is docent van onze opleidingen Talentbegeleider. Daarnaast verzorgt hij kenniscolleges. Hij is een veelgevraagd spreker op ouderavonden en congressen.

”Als ervaringsdeskundige weet ik hoe het is om tijdens je schoolloopbaan langzaamaan het geloof in jezelf te verliezen. Ik beschouw het dan ook als een voorrecht om als trainer en docent binnen Novilo de benodigde kennis over te brengen en zo de leerlingen van nu en later in staat te stellen zichzelf te mogen zijn én hun talenten beter te ontwikkelen.”

Praktische informatie

Kosten:
€95,- p.p.

Locatie:
Novilo B.V.
Europalaan 400
3526 KS Utrecht
(het pand heet ‘Kan-Toren’)

+31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

Andere suggesties…

Back To Top