skip to Main Content
Korting

Kenniscollege Hoogbegaafdheid & Autisme

 95,00 125,00

Wat is Autisme? Autisme in combinatie met hoogbegaafdheid.

Clear selection

Beschrijving

Hoogbegaafdheid & Autisme (ASS)

Sommige kenmerken van hoogbegaafdheid roepen associaties met autisme op. Het gedrag van hoogbegaafde kinderen die zich, om wat voor reden dan ook, niet goed kunnen ontwikkelen, kan soms moeilijk te onderscheiden zijn van autistisch gedrag. Misdiagnoses liggen dan op de loer. Bovendien komen hoogbegaafdheid en autisme ook samen voor. Redenen genoeg voor talentbegeleiders om gedegen kennis te hebben van autisme en de verschillen en overeenkomsten met hoogbegaafdheid.


Deel I: Wat is Autisme?

Deel I gaat in op de kenmerken en uitingsvormen van autisme. Van de vijf vormen van autisme zijn er twee die samengaan met een bovengemiddeld hoog IQ; Asperger en PDD-NOS. Hoewel het nieuwe handboek van diagnoses, de DSM-V, alleen nog spreekt van ASS, valt te verwachten dat de huidige benamingen in de praktijk in zwang zullen blijven.

Je krijgt uitleg over de gefragmenteerde informatieverwerking bij autisten, hun sociale interactie, de werking van spiegelneuronen en inlevingsvermogen. Over controle en tics, specifieke interesses, zwakke executieve functies, cognitief sterke punten, sensorische gevoeligheid en hun behoefte aan routine en structuur.

Met uitleg, oefeningen en filmpjes krijg je zicht op hoe een autistisch kind de wereld ervaart.

Er wordt ingegaan op (mogelijke) neurologische verklaringen voor bepaalde kenmerken van autisme, erfelijkheid en denkbare links met lichamelijke klachten.


Deel II: Autisme in combinatie met hoogbegaafdheid

In deel II leer je hoe de diagnostisering dient te verlopen, wie een diagnose mag stellen, wat er aan onderzoeken, rapportages en handelingsadviezen gevraagd en verwacht mag worden.

We zoomen in op de overeenkomsten en verschillen. Hoe kun je echt autistisch gedrag onderscheiden van gedrag van een HB-er die niet goed tot zijn recht komt? In een oefening met medecursisten kun je zien dat de overeenkomsten een verschillende achterliggende oorzaak hebben. Je leert kenmerken herkennen die autisme weerspreken en hoe misdiagnose soms het gevolg kan zijn.

Vervolgens kijken we naar het samengaan van hoogbegaafdheid en autisme. We lopen de zeven uitdagingen langs en zien dat die in dit geval heel anders uit kunnen pakken. De combinatie kan in één kind tegenstrijdige behoeften oproepen. Bijvoorbeeld: het hoogbegaafde kind wil afwisseling en nieuwe uitdagingen, het autistische kind wil routine en voorspelbaarheid.

Je krijgt een handreiking voor een effectieve begeleiding van hoogbegaafde kinderen met (al dan niet vastgesteld) autisme. Hoe biedt je ondersteuning op de zwakkere kanten, hoe zorg je anderzijds dat het talent tot zijn recht komt? Je krijgt concrete tips om hen te helpen bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden en executieve functies. Je leert hoe je een evenwicht kunt zoeken tussen aanpassing van de wereld of van het kind.


Gehele dag deel I & deel II?

Deze colleges zijn los te volgen, maar we adviseren met klem om ze beide te volgen. Deel 2 (‘s middags) is een vervolg van deel 1 (‘s ochtends). We gaan er vanuit dat je bij deel 2 over de kennis van deel 1 beschikt.

Het is mogelijk de 2 delen van ‘Hoogbegaafdheid en Autisme’ samen te volgen voor de prijs van €125. Kies daarvoor de optie om de gehele dag te volgen.


Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht om uiterlijk 2 weken voor de start het college te annuleren.

Competenties

Deel 1. Je leert:

 • hoe centrale coherentie, TOM (theory of mind), executieve functies en sensorische overgevoeligheid een rol spelen bij autisme.
 • hoe de verminderde werking van spiegelneuronen het inlevingsvermogen belemmert en welke gevolgen dit heeft voor sociaal functioneren.
 • hoe de gefragmenteerde informatieverwerking  het zien van samenhang belemmert en welke gevolgen dat heeft voor het dagelijks leven.
 • hoe iemand het ervaart om autisme te hebben.
 • mensen met autisme beter begrijpen.
 • welke erfelijke en fysieke risicofactoren er tot nu toe bekend zijn.
 • wat de sterke kanten zijn van iemand met autisme.

Deel 2. Je leert:

 • hoe het proces van diagnose doorgaans verloopt
 • wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen kenmerken van hoogbegaafdheid en kenmerken van Autisme.
 • welke kenmerken risicovol zijn voor een misdiagnose.
 • hoe je kinderen met HB en ASS kunt begeleiden.
 • welke vormen van medicatie doorgaans mogelijk voorgeschreven worden ter ondersteuning.

Trainer

Trainer: Marianne van Zetten

Marianne werkt met veel enthousiasme en plezier als senior trainer, ontwikkelaar en onderwijsadviseur bij Novilo. Ze ziet het als haar missie mensen bewust te maken van de problemen en mogelijkheden die je tegenkomt bij het begeleiden van hoogbegaafde kinderen. Zij schept er vooral plezier in om mensen kritisch te laten kijken naar hun visie op leren en deze visie te doen verrijken. ‘Het is mijn doel om leerkrachten en begeleiders te enthousiasmeren en praktische handreikingen te bieden voor het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen.’ Marianne is jaren werkzaam geweest als leerkracht in het basisonderwijs, zowel op reguliere (Dalton) scholen als binnen het HB onderwijs. Deze rijke praktijkervaring maakt dat de trainingen die zij geeft bij Novilo vooral heel toepasbaar zijn.


In België zal het kenniscollege verzorgd worden door Dick Verwij.

Dick is docent van onze opleidingen Talentbegeleider. Daarnaast verzorgt hij kenniscolleges. Hij is een veelgevraagd spreker op ouderavonden en congressen.

”Als ervaringsdeskundige weet ik hoe het is om tijdens je schoolloopbaan langzaamaan het geloof in jezelf te verliezen. Ik beschouw het dan ook als een voorrecht om als trainer en docent binnen Novilo de benodigde kennis over te brengen en zo de leerlingen van nu en later in staat te stellen zichzelf te mogen zijn én hun talenten beter te ontwikkelen.”

Praktische informatie

Kosten:
€95,- p.p.

Locatie:
Novilo B.V.
Europalaan 400
3526 KS Utrecht
(het pand heet ‘Kan-Toren’)

+31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

 

Andere suggesties…

Back To Top