skip to Main Content
088 208 0800

Kenniscollege Leerstrategieën

 95,00

Op naar een goed gevulde gereedschapskoffer om iedere klus te klaren!

 • Datum: 07-12-2020 | 09.30-12.30
 • Doelgroep: Onderwijsprofessionals
 • Leeftijdscategorie: Basisschool, Voortgezet onderwijs
 • Niveau: Geen voorkennis vereist
 • Onderwerp: Psychologie

Beschrijving

Leerstrategieën: op naar een goed gevulde gereedschapskoffer om iedere klus te klaren!

Doelgroep: leerkrachten

Onderzoek toont aan dat leertechnieken een krachtig middel zijn om het ontdekken en stimuleren van talent vorm te geven. leertechnieken zijn concrete manieren van leren. Hiermee leren kinderen hoe ze moeten en kunnen leren.  Zo leren kinderen met behulp van een diversiteit aan technieken onder andere zichzelf kennen, welke taken bij hen passen, welke vaardigheden ze juist vaker moeten oefenen, hoe zich te motiveren voor een taak, etc.

Het is belangrijk gedurende de schooltijd van het kind zijn of haar gereedschapskoffer te vullen met een diversiteit aan technieken (gereedschap), zodat het kind wanneer nodig is een ruime keuze heeft om opdrachten naar een goed einde te brengen.

Wat zijn effectieve leertechnieken?

Effectieve leertechnieken houden rekening met de beperkingen en mogelijkheden van je geheugen en de hoeveelheid voorkennis waarover je beschikt in ons langetermijngeheugen.

Concreter betekent dit dat ze rekening houden met:

 • De vluchtigheid van het zintuiglijk geheugen en het werkgeheugen;
 • De begrensdheid van het werkgeheugen;
 • De organisatie van het lange termijn geheugen.

Leertechnieken zijn erop gericht de tijd en moeite die iemand in het leerproces steekt zo goed mogelijk te benutten. Het doel van effectieve leertechnieken is het behalen van een optimale prestatie.

Voorbeelden van effectieve leertechnieken:

 • Activeren van voorkennis;
 • Stimuleren actieve tekstverwerking;
 • Integreren van plaatjes en verklarende tekst;
 • Combineren van beeld met geluid;
 • Navigatie-ondersteuning toevoegen in hypermedia omgevingen;
 • Aanbieden van uitgewerkte voorbeelden;
 • Afnemen van proeftoetsen.

Tijdens deze training zul je worden voorzien van inzichten, ideeën en concrete formats aangaande het ontwikkelen van passende leertechnieken bij jouw leerlingen. Er zal worden gewerkt vanuit best practice in combinatie met met bestaande inzichten van mensen als Bloom, Gardner en Wallace.


Bij onvoldoende deelname behoudt Novilo zich het recht voor om uiterlijk twee weken voor aanvang het college te annuleren.

Competenties

Na afloop van dit Kenniscollege:<

 • Weet je globaal hoe ons brein kennis vergaart;
 • Heb je kennis van de vier fasen in de ontwikkeling van het denken;
 • Heb je zicht op diverse leertechnieken;
 • Ben je in staat sterk en minder sterk ontwikkelde technieken te signaleren;
 • Ben je in staat op verschillende wijzen aan te sluiten op te ontwikkelen leertechnieken;
 • Heb je concrete formats voor mogelijke leeractiviteiten in je praktijk om talent en informatieverwerking te ontwikkelen en te stimuleren;
 • Beschik  je over een flinke hoeveelheid in te zetten middelen en ideeën rondom te ontwikkelen leertechnieken.

Trainer

Jeroen van Liempt

Jeroen is leerkracht, specialist hoogbegaafdheid, onderwijsadviseur, trainer en opleidingsdocent. Sinds 2002 werkt hij met (hoog)begaafde/getalenteerde kinderen. Eerst als leraar op een basisschool in Bergen op Zoom, waar hij destijds een verrijkingstraject heeft opgezet. Dit traject kreeg na enkele jaren een bovenschools vervolg. Vanuit deze ervaringen is Jeroen in 2007 zijn praktijk ‘Bureau Begaafd’ gestart, van waaruit hij kinderen, scholieren, ouders en leraren(teams) begeleidt en adviseert.Naast advies en begeleiding, zette Jeroen verrijkingstrajecten op binnen scholen en organisaties. Momenteel werkt Jeroen fulltime voor Novilo en is als freelance docent Excellentie werkzaam voor Avans+. Jeroen is sinds 2014 werkzaam bij Novilo. Hij geeft trainingen op scholen, is trainer voor de opleiding tot Talentbegeleider, verzorgt kenniscolleges en de specialisatiemodule ‘Opzet van een plusklas’. Ook is hij projectleider voltijd HB-onderwijs.

Locatie

Locatie:

Novilo B.V.
Europalaan 400
3526 KS Utrecht
(het pand heet ‘Kan-Toren’)

Tel: +31 (0) 88-208 0800
info@novilo.nl

Meer informatie over route en parkeren

Back To Top